מאיר פעיל על דמות הפלמחניק, רחל רבין-יעקב על יצחק רבין ועל הפלמ"ח

מס' קלטת: שח 35/35
תוכן: מאיר פעיל: דמות המפקד בפלמ"ח. תרבות המעגל. משמעות הקריאה "אחרי". הרעות. תנועות הנוער החלוציות. על יצחק רבין ויגאל אלון. על סכנת הנשק הגרעיני בישראל. ערך העבודה והיצירה. רצח רבין עכב את תהליך השלום. הירידה מהארץ. רחל רבין-יעקב: על דמות הפלמחניק. על יצחק רבין הפלמחניק. הפלישה לסוריה. הדאגה ליצחק בסכנות המלחמה. ה"אופנה" בפלמ"ח. התנדבות לחיים קשים בפלמ"ח. תרבות והווי בפלמ"ח. יצחק רבין כמפקד דיקן וקפדן. חשיבות ערך חיי האדם בעיני יצחק. תרומת הפלמ"ח לצה"ל. על הנוער היום. הקריאה "אחרי" כדוגמה אישית של המפקד לחייליו. על רצח רבין. הקשר המיוחד עם אחיה יצחק. נגד ההתנחלויות.
תוכן: מאיר פעיל: דמות המפקד בפלמ"ח. תרבות המעגל. משמעות הקריאה "אחרי". הרעות. תנועות הנוער החלוציות. על יצחק רבין ויגאל אלון. על סכנת הנשק הגרעיני בישראל. ערך העבודה והיצירה. רצח רבין עכב את תהליך השלום. הירידה מהארץ. רחל רבין-יעקב: על דמות הפלמחניק. על יצחק רבין הפלמחניק. הפלישה לסוריה. הדאגה ליצחק בסכנות המלחמה. ה"אופנה" בפלמ"ח. התנדבות לחיים קשים בפלמ"ח. תרבות והווי בפלמ"ח. יצחק רבין כמפקד דיקן וקפדן. חשיבות ערך חיי האדם בעיני יצחק. תרומת הפלמ"ח לצה"ל. על הנוער היום. הקריאה "אחרי" כדוגמה אישית של המפקד לחייליו. על רצח רבין. הקשר המיוחד עם אחיה יצחק. נגד ההתנחלויות.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים