לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957

מס' קלטת: 4.106
תוכן: ב-27 בדצמבר 2016 נערך בבית הפלמ"ח ערב לציון השקת ספרו של ד"ר רוני עזתי "לפקודה תמיד אנחנו?" על התנועות הקיבוציות והצבא בשנים 1948-1957. נשאו ברכות: יו"ר עמותת דור הפלמ"ח אלוף ישעיהו גביש, ניר מאיר - מזכיר התנועה הקיבוצית. חוקרים אחדים נשאו דברים על התחום והנושא: פרופסור יוסף גורני, פרופסור מאיר חזן. אלוף [מיל] נעם תיבון דיבר על יוצאי הקיבוצים בצה"ל. סיכם את הערב ד"ר רוני עזתי אשר סיפר על המחקר ועל מסקנותיו. לסיום נשא דברים פרופסור אלי צור. הנחתה את הערב גברת יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין.
אורך הסרט: 120 דקות
תוכן: ב-27 בדצמבר 2016 נערך בבית הפלמ"ח ערב לציון השקת ספרו של ד"ר רוני עזתי "לפקודה תמיד אנחנו?" על התנועות הקיבוציות והצבא בשנים 1948-1957. נשאו ברכות: יו"ר עמותת דור הפלמ"ח אלוף ישעיהו גביש, ניר מאיר - מזכיר התנועה הקיבוצית. חוקרים אחדים נשאו דברים על התחום והנושא: פרופסור יוסף גורני, פרופסור מאיר חזן. אלוף [מיל] נעם תיבון דיבר על יוצאי הקיבוצים בצה"ל. סיכם את הערב ד"ר רוני עזתי אשר סיפר על המחקר ועל מסקנותיו. לסיום נשא דברים פרופסור אלי צור. הנחתה את הערב גברת יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין.
אורך הסרט: 120 דקות

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים