פלוגה א' - 2

מתוך: מי ישא את הרובה העברי
מס' קלטת: מי-50/20
תוכן: המשך ראיון עם עובד מיכאלי וחיים גורי: אימוני שדה. אימונים עם כידון ומקל. מסע ה-70 ק''מ. הקפא''פ. אימונים ועבודה. מיתוס מצדה. כתיבת פזמונים.
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי/ת ותסריטאי/ת: ראובן הקר, שלב וינס
צלם/ת: אורן שמוקלר, יואב קוש
עורך/ת: יעל פרלוב
תוכן: המשך ראיון עם עובד מיכאלי וחיים גורי: אימוני שדה. אימונים עם כידון ומקל. מסע ה-70 ק''מ. הקפא''פ. אימונים ועבודה. מיתוס מצדה. כתיבת פזמונים.
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי ותסריטאי: ראובן הקר, שלב וינס
צלם: אורן שמוקלר, יואב קוש
עורך: יעל פרלוב

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים