פלוגה א- 2

מתוך: מי ישא את הרובה העברי
מס' קלטת: מי-51/21
תוכן: עובד מיכאלי וחיים גורי: ההווי. הבנות. מעשי הקונדס. העזיבה וההליכה לצבא הבריטי.
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי/ת ותסריטאי/ת: ראובן הקר, שלב וינס
צלם/ת: אורן שמוקלר, יואב קוש
עורך/ת: יעל פרלוב
תוכן: עובד מיכאלי וחיים גורי: ההווי. הבנות. מעשי הקונדס. העזיבה וההליכה לצבא הבריטי.
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי ותסריטאי: ראובן הקר, שלב וינס
צלם: אורן שמוקלר, יואב קוש
עורך: יעל פרלוב

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים