כנס פלוגה א' בגנוסר (3)

מתוך: מי ישא את הרובה העברי
מס' קלטת: מי-75/3
תוכן: נחום שריג: מברך לשלום. סיני-ארנן עזריה: על הנכונות לפעולה בפלמ''ח. הפלמ''ח נאבק על זכותו להתקיים, הכין עצמו לכל משימה, לא זכה להוקרה ראויה. מולה כהן: מפקדי פלוגה א' ובראשם יגאל אלון תרמו להתפתחות הפלמ''ח. על נחמיה שיין, זלמן מרק, משה כהן מכנרת ונחום שריג. עוזי נרקיס: פלוגה א' של הפלמ''ח נולדה על רקע סכנת הפלישה הגרמנית. על הלהקה הצבאית ''תת מקלע'', הווי וספורט בפלוגה.
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי/ת ותסריטאי/ת: ראובן הקר, שלב וינס
צלם/ת: אורן שמוקלר, יואב קוש
עורך/ת: יעל פרלוב
תוכן: נחום שריג: מברך לשלום. סיני-ארנן עזריה: על הנכונות לפעולה בפלמ''ח. הפלמ''ח נאבק על זכותו להתקיים, הכין עצמו לכל משימה, לא זכה להוקרה ראויה. מולה כהן: מפקדי פלוגה א' ובראשם יגאל אלון תרמו להתפתחות הפלמ''ח. על נחמיה שיין, זלמן מרק, משה כהן מכנרת ונחום שריג. עוזי נרקיס: פלוגה א' של הפלמ''ח נולדה על רקע סכנת הפלישה הגרמנית. על הלהקה הצבאית ''תת מקלע'', הווי וספורט בפלוגה.
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי ותסריטאי: ראובן הקר, שלב וינס
צלם: אורן שמוקלר, יואב קוש
עורך: יעל פרלוב

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים