תקציר

בסתיו 1945, כחצי שנה מתום מלחמת העולם השנייה, נכזבו התקוות לשינוי מדיניות 'הספר הלבן' של ממשלת המנדט הבריטית. ההנהגה החליטה על שינוי ביחסיה עם שלטון המנדט הבריטי: לא עוד שיתוף, לא רק לחץ דיפלומטי - אלא מאבק שיאלץ את ממשלת בריטניה לשנות את מדיניותה. המאבק התנהל בשלושה מישורים: הגדלת מספר ספינות המעפילים, הגברת רכישת האדמות והקמת יישובים חדשים ופעולות אלימות - בנשק - כנגד מיתקנים ויעדים צבאיים.

בסתיו 1945, בתום מלחמת העולם, נכזבו התקוות לשינוי מדיניות 'הספר הלבן' של ממשלת המנדט הבריטית. מדיניות זו הטילה הגבלות חמורות על עליית יהודים לארץ ועל רכישת אדמות ויישובן על-ידי יהודים, וזאת בשעה ששרידי יהדות אירופה ניצולי השואה, המוחזקים במחנות העקורים, דרשו לעלות לארץ ישראל וציפו לכך. ההנהגה החליטה על שינוי ביחסיה עם שלטון המנדט הבריטי: לא עוד שיתוף, לא רק לחץ דיפלומטי - אלא מאבק שיאלץ את ממשלת בריטניה לשנות את מדיניותה ולאפשר עלייה חופשית והתפתחות מירבית של 'הבית הלאומי היהודי'.
המאבק התנהל בארבעה מישורים: הגדלת מספר ספינות המעפילים החותרות לחופי הארץ; הגברת רכישת האדמות והקמת יישובים חדשים; פעולות אלימות - בנשק - כנגד מיתקנים ויעדים צבאיים, יחד עם מאמץ מדיני מוגבר.
בשלושת המישורים הראשונים הפעיל מטה ה'הגנה' את הפלמ"ח.
במאבק העלייה - הפלוגה הימית של הפלמ"ח - הפלי"ם, הגבירה פעולותיה במסגרת המאמצים של 'המוסד לעלייה ב'' להגדיל את היקף ההעפלה (העלייה הבלתי ליגאלית). אנשיה שימשו כמפקדים, כמלווים וכאנשי קשר לעשרות אלפי מעפילים, שעשו דרכם מאירופה באניות 'המוסד', ולכמה מאות שהגיעו בדרכי היבשה, במטרה להבקיע את המחסום הבריטי על הארץ. חוליית החבלה הימית של הפלמ"ח פגעה במיתקנים ובכלי שיט בריטיים .
במאבק הקרקעות וההתיישבות - יחידות פלמ"ח ליוו עליית יישובים על קרקעות שנרכשו והוכשרו על-ידי המוסדות הציוניים (הקק"ל והסוכנות היהודית) חרף האיסורים וההגבלות. לעיתים אף החזיקו יישובים ונאבקו על קיומם או תיגברו אותם. יחידות פלמ"ח לקחו חלק במבצע ההתיישבות הגדול - 11 נקודות יישוב חדשות בדרום ובנגב הצפוני, בליל הכיפורים תש"ז.
במאבק הצבאי - נתן הפלמ"ח את הסיוע המבצעי שנדרש לפעולות ההעפלה וההתיישבות וביצע התקפות על יעדים בריטיים שונים כגון: מיתקני משטרה, מתקני ראדאר, סירות של משמר החופים וספינות משחית בריטיות, פיצוץ גשרים ומסילות רכבת ועוד. הפעילות הצבאית נמשכה מ- 1945 עד 1948. למשך תשעה חודשים מתוכה (אוקטובר 1945 - יולי 1946), הוסכם על תיאום פעולות במסגרת 'תנועת המרי העברי' בין ה'הגנה' (בפועל הפלמ"ח) לבין האצ"ל והלח"י, שלא קיבלו את מרות המוסדות הנבחרים. המסגרת בוטלה בתגובה לפיצוץ מלון 'המלך דוד' בפעולת האצ"ל, וההנהגה החליטה על מיתון המאבק הצבאי והגברת ההעפלה וההתיישבות.
בתקופת המאבק רכש הפלמ"ח ניסיון מבצעי, מורשת קרב ויוקרה ציבורית, שתרמו להתחזקותו עד למלחמת העצמאות ולתיפקודו במלחמה.

נושאי משנה

העפלה
ראשית המאבק
תנועת המרי

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
"בזכות אותם זמנים" - מאמר
Britain's Naval and Political Reaction to the Illegal Immigration
Ha'haganah
אברהם שטרן - מאה שנה להולדתו (מקראה)
אוסף אלכסנדר - אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה"
אלון בארץ
ארץ ישראל הנסתרת
בדרכי שלי
בוז לספר הלבן
ביבליוגרפיה שימושית, כרך ב' 1970-1990
ביריה שלנו
בית יצחק שדה ביפו - חוברת רקע
בית לספר הלבן
בלכתך בשדות אימה
במאבק ובמרד - הגנה, אצ"ל, לח"י
במאבק למדינה - המדיניות הציונית בשנים 1936-1948
במעגל בעיות הביטחון
בני דורי
בנימין חרמוני-ויטנברג והספינה "לילי"
בעקבות האוצר האמריקאי; פעילות ה"הגנה" בארצות הברית
בצל הגרדום
בראשית; הדרך למדינה ולצבא אחד
גבעת ברנר - פרשיות בטחון, 1928-1947
גבעת עדה - מושבה ב"שומרון", 45 השנים הראשונות
גשר וימים סוערים
דוד בן-גוריון - פרשת חיים בלתי שכיחה
דף מהסליק - "הגוי": מזכרונותיו של קצין משטרה בריטי
דף מהסליק מספר 1 - בן-גוריון ותנועת המרי
דף מהסליק מספר 5 - מסמכי הבולשת הבריטית
ה"הגנה"
ה"הגנה" - ארגון ה"הגנה" בארץ-ישראל
ה"סזון" - ציד אחים
ה"סזון" - ציד אחים
האצ"ל בחיפה ה"אדומה"
האקטיביסט
הבולשת חוקרת - ה-CID בארץ ישראל בשנים 1920-1948
ההעפלה במאבק על הקמת המדינה - סיפור אישי
ההתקפה על בתי המלאכה של רכבת פלשתינה במפרץ חיפה, יוני 1946
הזקן ואני; ספורו האישי של ראש המודיעין של הלח"י
הזקן שהדליק מדורות
הזקן שהדליק מדורות
הטור השביעי - ספר ראשון
הטור השמיני
היינו התקומה
היישוב בעת החדשה - ציוני דרך בטרם מדינה
המאבק החמוש 1936-1948
המאבק המדיני 1937-1948
המאבק המדיני להקמת המדינה - מאמר
המאבק המדיני ערב הקמת המדינה [מאמר]
המאבק להשגת הסכמה בינלאומית לייסוד מדינת ישראל
המאבק לעצמאות, 1945-1947 - מאמר
המאבק נגד הבריטים
המאבק על ארץ ישראל
המחלקה הערבית של הפלמח ותרומתה המודיעינית בשנים של טרום המדינה
המנדט ושברו - על אהבה ובגידה
המסע הימי של מעפילי "ביריה"
המרד - זכרונותיו של מפקד האצ"ל בארץ ישראל
הנציב האחרון
הסליק במעמקי המערה
העפלה, 1945-1948
הפלמ"ח - 1941-1948
הפלמ"ח [עבודת תלמידה]
הפלמ"ח, לוחמיו ומבצעיו
הפריצה הגדולה
הפריצה לכלא עכו - מאי 1947
הפריצה לכלא עכו - קובץ
הפשיטה על תחנת השידור ברמאללה
הרוגי מלכות
הרוח איתן
הרמטכ"ל הראשון - יעקב דורי
הרעיון הציוני לגווניו
התיישבות בשנות מאבק: אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, 1936-1947
ואלה המקומות...100 אתרי ה"הגנה"
והוא היה לאגדה
זאב ז'בוטינסקי: החיפוש אחרי גלגל-תנופה [מאמר]
זיכרונות אישיים מן המאבק המדיני לעצמאות
חי"ש תל-אביב 1948-1941; אוסף סיפורי חברות וחברים.
חמושים לפני המחנה - סיפורה של פלוגה דתית
חסמב"ה במכון אייילון
ילדי ההפקר - החצר האחורית של תל-אביב המנדטורית
ימים אחרונים; המימשל המנדטורי - פינוי ומלחמה
יעקב ברלינגר
יצחק שדה - אלבום
ירחים בעמק איילון
כוחות המגן הישראליים מאתמול להיום
כורח בל יגונה: פעילותם של אצ"ל ולח"י להשגת כספים ואמצעים בארץ ובעולם
כך התגונן ישראל
כל עת
כנס החוקרים השלישי לתולדות כוח המגן
ללא עקבות [מהדורה רוסית]
לפני תחנה חדשה - משה סנה; כתבים, כרך ב' 1940-1947
לצבא יהודי עצמאי
מאבק, מרד, מרי : המדיניות הבריטית והציונית והמאבק עם בריטניה, 1941-1948
מאה מקומות שמורים
מאה שנה ועוד 20: ימי המנדט הבריטי; 1917-1948
מאינתיפאדה למרד ! 1939-1947
מאתים חמישים ואחד
מבצע "מרכולת" - ליל הגשרים
מבצעי האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי, 1931-1948
מגן ורומח - סיפורה של התעשייה הצבאית בישראל
מה ומי ב"הגנה" ובמאבק
מהמאבק נגד הבריטים למלחמת העצמאות
מחלקת החקירות הפליליות של המשטרה הבריטית בארץ-ישראל, 1920-1948 (.C.I.D)
מחתרת במדים
מישוב למדינה
מלחמת העולם השנייה
ממשל המנדט בארץ ישראל
מן הנגאן ועד לפינג'אן
מספורי ארץ אהבתי
מערך הכוחות בדרך אל עצמאות יהודית בארץ ישראל
מערכות האצ"ל, חלק ד'; המרד 1944-1946
מערכות פלמ"ח-מגמות ומעש
מפגש הסטורי
מקומם של שיקולים אתיים-מוסריים בהפעלת הכוח ויישומם בפועל מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ועד להקמת המדינה
מרי ומסורת בארץ ישראל בתקופת המנדט
משבי - לשבות
משני עברי הגבעה, בריטניה ומלחמת הערבים בישראל
נערי המחתרת
סבתא מספרת
סיפורים על לוחמי אצ"ל - נשק בריטי, המסתנן ליפו
סליקים ביישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט, 1920-1948
ספורים מן הארכיון
ספר הפלמ"ח מתורגם ליידיש
ספר תולדות ההגנה: ממאבק למלחמה [כרך ג, חלק שני]
עלי זית וחרב - כרך י"ב: משטרת ארץ ישראל
עלי זית וחרב, כרך ט' - והאנגלי אז בארץ
עלייה ב', 1934-1948
עלילות ש"י; מילקוטו של מפקד בש"י של ה"הגנה"
עם המשפחה הלוחמת - זכרונות איש אצ"ל, תרצ"ח-תש"ח
פלמ"ח - אלבום
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח - שתי שיבולים וחרב
פלמ"ח, אלבום
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פלמ"ח: פלוגות המחץ של ה"הגנה", 1941-1949
פריצת כלא עכו - מאמר
פרקים בתולדות האצ"ל
פרשת רצח אברהם ("יאיר") שטרן
צבא מחפש משמעות - ערכי ארגון ה"הגנה"
צדקת הדרך; משירי המאבק לעצמאות של נתן אלתרמן
ציון הלוחמת
קשת לוחמים
ראשונים בהגנה
ראשונים תמיד
רשימת שלטי ההנצחה שהוצבו באתרי פעולה של ה"הגנה" במחוז תל-אביב
שבעת העמודים שהתמוטטו; המזרח התיכון 1915-1950
שבת שחורה וכלניות אדומות
שבת שחורה וכלניות אדומות
שוחר שלום
שמשון, הלוחם הנועז בדורו
שעות מבחן - ביישוב ובמדינה
תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה - תקופת המנדט הבריטי - חלק שלישי
תע"ש במחתרת; תעשיית הנשק של ה"הגנה" בטרם מדינה
תרומת ההעפלה במאבק נגד הבריטים, 1945-1947

סרטים מקושרים:

"תמיד במרי"
גשר בים
ההבטחה שנזנחה
הלילה שבו תל-אביב נעצרה...לציון 70 שנה ל"ליל וינגייט"
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
חבלה בשתי ספינות בריטיות
יוחאי בן-נון
יצחק שדה - דיוקן
ליל וינגייט - ברכה פולד
מאיר פעיל מספר על הפלמ"ח ואנשיו
מי גרש את הבריטים
מי ישא את הרובה העברי
נחום שריג = פלמ"ח
עץ או פלסטיין
צדקת הדרך - משירי המאבק של נתן אלתרמן

עדויות מקושרות:
אהרון יואלי - ראיון
אפרים בלוך - המאבק
ארבעים שנה לחיפוש הנשק ברמת-הכובש
בני בורשטיין - ימיו בפלמ"ח
דו"ח המפקד - סיפורו של מפקד האקסודוס
הסליקים בתקופת המדינה שבדרך
הפיצוץ במשטרת גבעת אולגה
הפריצה לעתלית
יגאל הלמן - עדות אישית
יהודה ניצן - עדות
יוסקה יריב (ריבקינד) - ראיון
כרמלה כסה - שירות בפלמ"ח
משה כרמל - עדות אישית
משה נצר - עדות אישית
נסיון לפיצוץ משטרת ג'נין
סיפורו של מעפיל מגלות בבל
עובד שדה - עדות אישית
עמי ליבנה - זכרונות מתקופת הגדוד הרביעי
פיצוץ הרדאר
פיצוץ הרדאר על ידי הפלמ"ח
ציפי דגן - ראיון אישי
שרה יפה - ראיון
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו