> פלמ"ח והתיישבות

הכשרות מגויסות
תקציר

תנועות הנוער החלוציות שבוגריהן נשלחו להכשרות מגוייסות: הנוער העובד, המחנות העולים, התנועה המאוחדת, השומר הצעיר, התנועה המאוחדת, המכבי הצעיר ותנועת הצופים.

רעיון גיוס גרעיני בוגרי תנועות-הנוער החלוציות לפלמ"ח עלה כבר בקיץ 1942 ומוּסַד עם ניסוח 'הסכם ההכשרות' ואישורו בקיץ 1944, בעקבות ההסכם גוייסו כל גרעיני הבוגרים של תנועות-הנוער החלוציות לפלמ"ח, בין השנים 1948-1944.
תנועות הנוער החלוציות שבוגריהן הנשלחו להכשרות מגוייסות: הנוער העובד, המחנות העולים, התנועה המאוחדת, השומר הצעיר, התנועה המאוחדת, המכבי הצעיר ותנועת הצופים. גם לאחר שמלחמת העולם הסתיימה, ובני הנוער לא נדרשו עוד להתגייס בצו המוסדות, הבטיח גיוס ההכשרות של תנועות-הנוער ושל חברות הנוער (עליית-הנוער) לפלמ"ח עתודה ייחודית קבועה וגדולה (יחסית), התופסת מקום דומיננטי (מספרי ואיכותי) ומטביעה עליו את חותמה. בעקבותיו התחזק גם הקשר בין הפלמ"ח לתנועות ההתיישבות. לאחר שמסגרת ההכשרה המגוייסת אומצה בכל תנועות-הנוער החלוציות, היה הפלמ"ח למאגר של העתודה ההתיישבותית, ובפרק זמן מסוים היה הוא עצמו לגורם מיישב, בעת שהקים את היאחזויות הפלמ"ח.
גרעיני תנועות-הנוער החלוציות וחברות הנוער שסיימו את שירותם במסגרת הפלמ"ח הקימו בין השנים 1944-1949 , 36 יישובים חדשים והשלימו 32 יישובים קיימים.
במסגרת הפלמ"ח היו 59 הכשרות של הנוער העובד, עם כ-2862 חניכים. 19 הכשרות של השומר הצעיר עם 666 חניכים. 8 הכשרות של המחנות העולים עם 420 חניכים. 8 הכשרות של התנועה המאוחדת עם 391 חניכים. 6 הכשרות של תנועת הצופים עם 522 חניכים. 5 הכשרות של תנועת המכבי הצעיר עם 137 חניכים ותשע הכשרות נוספות ממקורות שונים עם 230 חניכים. בסך-הכול היו בפלמ"ח כ-5228 חניכי תנועות נוער.

נושאי משנה

הכשרות של מסגרות שונות
הכשרות של הנוער העובד
הכשרות של המחנות העולים
הכשרות של השומר-הצעיר
הכשרות של התנועה המאוחדת
הכשרות של תנועת הצופים
הכשרות של המכבי הצעיר

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
בין השיבולים והחרב
במסע
דור לדור יביע אומר
ההכשרות המגויסות בפלמ"ח 1942-1948
הזמנה לשיחה; דרכה של תנועת הנוער העובד, 1924-1959
הימים היפים
המסע אל ההגשמה החדשה בתנועות הנוער
הנוער החלוצי הארצישראלי ויחסיו עם המנהיגות הפוליטית
הפלמ"ח - עבודת תלמידים
הצבר - דיוקן
השומר הצעיר והפלמ"ח
התנועה המאוחדת ותרומתה הביטחונית עד לסיום מלחמת העצמאות והקמת הנח"ל
חבורה שכזאת - פרקי הווי בהכשרה מגוייסת
חבורה שכזאת, פרקי הווי בהכשרה מגויסת
למשק ולנשק, ההכשרות המגויסות בפלמ"ח
לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957
על מחקר תנועות הנוער ביד טבנקין
עלה והגשם - ספר התנועה המאוחדת
עלון הפלמ"ח מספר 20
עלון הפלמ"ח מספר 60
עלון הפלמ"ח מספר 69
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פנינו אל השמש העולה
רב שיח חמישי על מחקר תנועות הנוער
רב שיח שביעי על מחקר תולדות תנועות הנוער
רק שביל כבשו רגלי - תולדות התנועה הקיבוצית
תנועות הנוער, 1920-1960
תנועת הנוער
תנועת הנוער - קורותיה בעמים ובישראל
תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ ישראל
תרומת תנועת "המחנות העולים" לכוח-המגן ולפלמ"ח בשנים 1936-1949
תרומת תנועת "המחנות העולים" לכח המגן ולפלמ"ח
תרומת תנועת הנוער "המחנות העולים" לכוח המגן ולפלמ"ח; 1933-1949

סרטים מקושרים:
ההכשרות מהגויסות של חטיבת יפתח
הפלמ"ח - צבא עמלים

עדויות מקושרות:
אורי ברנר - ראיון אישי
בנימין צור - שירותי בפלמ"ח
חברות בפלמ"ח - שרות רפואי וסעד
חברות בפלמ"ח: הכשרות פלמ"ח - הקמת צובא
חברות בפלמח - אביבה קפלן ורחל חן
חברות פלמ"ח - הכשרה המגוייסת
יוסף טבנקין - פלמ"ח
יוסף ליברמן-ארז - עדות אישית
עמוס חורב - עדות אישית
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו