תקציר

גייסי הפלמ"ח, ששאפו למלא את המיכסה הנדרשת, ובאיכות הראוייה, פנו לחברי ההתיישבות העובדת. מיום הקמת הפלמ"ח, ב- 15 במאי 1941, היוו יישובי ההתיישבות העובדת השונים, קיבוצים ומושבים, מקור גיוס עיקרי, אם כי לא בלעדי, לפיקוד הפלמ"ח.

המיפקדה הארצית של ה'הגנה' החליטה ב- 14 עד 15 במאי 1941, על הקמת "פלוגות המחץ" - הפלמ"ח. הפלמ"ח היה הכוח המגוייס הארצי של אירגון ה'הגנה', ונדרש מערך גיוס שלם על מנת לגייס כוח אדם מתאים לפיקוד ולהדרכה, ולאייש תשע פלוגות, כ- 120 לוחמים בכל פלוגה. עד מהרה התברר כי אין די משאבים להקים תשע פלוגות, ולכן הוקמו בשלב הראשון רק שש פלוגות. כבר עם הקמת הפלמ"ח, נתקלו גייסי הפלמ"ח בקשיים רבים בגיוס מיכסת המתנדבים הנדרשת.
גייסי הפלמ"ח, ששאפו למלא את המיכסה הנדרשת, ובאיכות הראוייה, פנו לחברי ההתיישבות העובדת. מיום הקמת הפלמ"ח, ב- 15 במאי 1941, היוו יישובי ההתיישבות העובדת השונים, קיבוצים ומושבים, מקור גיוס עיקרי, אם כי לא בלעדי, לפיקוד הפלמ"ח. 'הסכם ההכשרות' שנחתם ביולי 1944, סיפק לפלמ"ח מקור קבוע של כוח אדם מאורגן ואיכותי. ההסכם העמיד לרשות הפלמ"ח את מאגר בוגרי תנועות הנוער החלוציות (רובם ככולם עירוניים) המאורגנים בגרעינים, שראו בהתיישבות העובדת אידיאל שיש לחנך אליו, ויעד להגשמה. מסלול ההגשמה כלל יציאה להכשרה בקיבוצים. בעקבות ההסכם גוייסו גרעינים אלה למסגרת 'ההכשרות המגויסות' בפלמ"ח.
גרעיני תנועות-הנוער החלוציות וחברות הנוער שסיימו את שירותם במסגרת הפלמ"ח הקימו בין השנים 1944-1949 , 36 יישובים חדשים והשלימו 32 יישובים קיימים.

נושאי משנה

הכשרות מגויסות
יחסי פלמ"ח - התיישבות

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
"בעצמם הם כותבים להם שיר"
"עליות כיבוש"
בין השיבולים והחרב
ביריה שלנו
גבעת עדה - מושבה ב"שומרון", 45 השנים הראשונות
דוד בן גוריון וההתיישבות הביטחונית
ה"אצבע" בצפון
האשה בפלמ"ח, כרך שלישי
המאבק ההתיישבותי 1936-1948
הפלמ"ח - עבודת תלמידים
ואלה המקומות...100 אתרי ה"הגנה"
חצרו של קיבוץ
טעם המערכה
יוסלה איך זה קרה (רומן בתולים)
יצחק טבנקין ואתגרי תקופתו
כל ההתחלות - ספורי מקום - עין גב
כמו שני סלעים
כפר נולד - סיפורים מכפר יהושע
לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957
לשאת את עמם; ההגשמה, השליחות והדימוי העצמי של הקיבוץ המאוחד
מאיר שפיה - מושבה בכרמל
מדן ועד אילת; פרקי מסע ונוף
מה"שומר" לצה"ל - מדריך למורה
מחלבת "תנובה" ירושלים - שמונים שנות עשייה
עלה והגשם - ספר התנועה המאוחדת
עלי זית וחרב א' - מקורות ומחקרים בגנזי ה'הגנה'
עלי זית וחרב ד' - חומת מגן, שמונים שנה לארגון ה"הגנה"
עלי זית וחרב, כרך י"א - קו התלם
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 8: עליית 11 הנקודות בנגב
פוריה בגליל התחתון
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פלמחים - סיפורי מקום
פנינו אל השמש העולה
רב שיח שביעי על מחקר תולדות תנועות הנוער
רק שביל כבשו רגלי - תולדות התנועה הקיבוצית
רשימות על הפלמ"ח
שיבולים שבחרב
שיבולים שבחרב - היאחזויות הפלמ"ח בגליל העליון בשנים 1945-1946
שישים שנה למיצפים בנגב (1943-2003)
שנותי בפוריה, 1946-1949; חלום ושברו
תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה - תקופת המנדט הבריטי - חלק שלישי
תולדות עין חרוד - המעיין
תרומת תנועת "המחנות העולים" לכוח-המגן ולפלמ"ח בשנים 1936-1949
תרומת תנועת "המחנות העולים" לכח המגן ולפלמ"ח

סרטים מקושרים:
הפלמ"ח - צבא עמלים
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
יפתח - ממטולה עד הנגב
כנס פלוגה ד' בעין חרוד
לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957
מי ישא את הרובה העברי
רביבים, יפתח - קיבוצים מעצבי גבול

עדויות מקושרות:
בני בורשטיין - ימיו בפלמ"ח
ההתיישבות בנגב
העלייה לחניתה בתקופת - חומה ומגדל
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו