> יחידות ומבנה ארגוני

ה'חוליה' היבשתית
תקציר

'החוליה' היבשתית הייתה יחידת פלמ"חאים קטנה שעסקה בקבלת עולים ובהברחתם ארצה מגבול הצפון.

'החוליה' היבשתית הייתה יחידת פלמ"חאים קטנה שעסקה בקבלת עולים ובהברחתם ארצה מגבול הצפון. בתחילה השתתפו בכל פעולה של היחידה שניים-שלושה אנשים בלבד, ומכאן שמה - 'החוליה'. היא פעלה, ככל הנראה, מאוקטובר 1943 עד אפריל 1946 (מועדי ההתחלה והסיום הינם משוערים, בהיעדר תיעוד מדוייק). בתקופה זו הגיעו בסיועה של ה'חוליה' כ- 5,000 מעפילים מבין 7,500 העולים בנתיבים היבשתיים בשנים 1948-1939. 'החוליה' נוסדה במסגרת הפלמ"ח ופעלה כזרוע מבצעית של 'המוסד לעלייה ב', לצורך הסדרת העלייה היבשתית דרך צפון הארץ. זמן מה לאחר הקמתה היא צורפה לפלוגה ז' שהייתה פלוגת המטה של הפלמ"ח, ואחר-כך לגדוד הרביעי. עבודת 'החוליה' נעשתה בתיאום עם יישובי הצפון, 'המוסד לעלייה ב', כוחות ה'הגנה' של 'גליל הצפון' ו'מחוז חיפה' ועם יחידות פלמ"ח אחרות, ואולם המבצעים עצמם סווגו ברמת סודיות גבוהה ביותר.
עיקר פעילותה של ה'חוליה' התרחשה בתקופה בה מרבית יחידות הפלמ"ח היו עסוקות בעבודה ובאימונים במשקים. לזכות 'החוליה' ניתן לזקוף מאות גיחות מעבר לגבול לצורך הברחת עולים. מרכז פעילותה של 'החוליה' היה באזור אצבע הגליל שבגליל העליון. עם זאת, העבירו אנשיה עולים גם מאזור חניתה, הגולן, מורדות החרמון, עמק עיון, ולמרגלות הבופור. בחניתה נמצאו בדרך-כלל שניים מאנשי 'החוליה'. העולים הגיעו, בעזרת מבריחים ושוטרים לבנונים ששוחדו, עד שער המשק. גודל שיירה נע בין שניים לשמונה עולים, ובסך-הכל הגיעו בתקופת פעילותה של 'החוליה' כ-200 עולים בנתיב זה.

נושאי משנה

פיקוד ומבנה
ה'חוליה' היבשתית - שיטת הפעולה
פעילות בקיבוץ איילת השחר
ה'חוליה' היבשתית - מעורבות בתקריות
ה'חוליה' היבשתית - עימות עם מבריחים בגבול הצפון
ה'חוליה' היבשתית - שיירת כפר גלעדי
ה'חוליה' היבשתית - סיום פעולתה
ה'חוליה' היבשתית - שמות החברים
ההיבטים הצבאיים והאזרחיים של החוליה היבשתית

מידע נוסף

מושגים מקושרים
הגדוד הרביעי
ההיבטים הצבאיים והאזרחיים של החוליה היבשתית
ה'חוליה' היבשתית
ה'חוליה' היבשתית - מעורבות בתקריות
ה'חוליה' היבשתית - שיטת הפעולה
פלוגה ז'

ספרים מקושרים:
"יורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים"
בלילות חשוכי כוכבים
בנתיב ההעפלה ממזרח
גדעון [גדעון יעקבי]
דהאן נעים - זכרונות
כפר גלעדי - שער עליה
לפתח אהלינו [צרור פזמונים]
מאבק ההעפלה, 1934-1948
נתיב במים עזים - ההעפלה החלוצית ביבשה ובים
נתיבים נעלמים; פרשיות בהעפלה במחתרת, במדבר ובים
עת לעט - סיפורי חיים

סרטים מקושרים:
בין גבולות בהרים
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים

עדויות מקושרות:
אפרים בלוך - בין גבולות בין הרים, העברת נשק ואנשים
אפרים בלוך - עדות
אריה אתר - עדות אישית
יהודה ניצן - עדות
מפגש חברי המחלקה הערבית
סיפורו של מעפיל מגלות בבל
פיקוד על החוליה היבשתית
שרה יפה - ראיון

2 נופלים מקושרים

17 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו