> העפלה > העפלה - קפריסין
> מאבק בבריטים > העפלה > העפלה - קפריסין

'שורות המגינים' - פעילות הפלמ"ח
תקציר

שליחותם של אנשי הפלמ"ח במחנות המעצר בקפריסין מאוגוסט 1946 עד אוגוסט 1948, הייתה חולייה בשרשרת הפעולות של ארגון ה'הגנה' במסגרת מפעל ההעפלה. פעילותם בקרב המעפילים התרכזה בתחום הביטחון.

שליחותם של אנשי הפלמ"ח במחנות המעצר בקפריסין מאוגוסט 1946 עד אוגוסט 1948, הייתה חולייה בשרשרת הפעולות של ארגון ה'הגנה' במסגרת מפעל ההעפלה. פעילותם בקרב המעפילים התרכזה בתחום הביטחון. ראשיתה - ביוזמה מקומית של לוחמי הפלי"ם בשטח. במחצית 1947 קיבלה הפעולה דפוס מאורגן ומסודר בהנחייתו של מטה הפלמ"ח ובגיבויו של הגדוד הרביעי שקיבל את הפיקוד עליה.
תחילה הגיעו אנשי הפלמ"ח לקפריסין כמלווים של אוניות המעפילים שנלכדו על-ידי הבריטים וגורשו לאי, החל מאוגוסט 1946. במרוצת הזמן שוגרו לקפריסין שלוש משלחות מטעם הגדוד הרביעי:
1) יהודה דרכסלר היה מפקד המשלחת הראשונה, שחדרה למחנות המעצר ביוני 1947.
2) המשלחת השנייה נכנסה לאי באוקטובר 1947. עם בואה, מונה יצחק קרלינסקי למפקד 'מחנות הקיץ' בעוד דרכסלר נותר כמפקד הכללי ובראש 'מחנות החורף'. בפברואר 1948 החליף יעקב קמינסקי את דרכסלר ב'מחנות החורף', ויצחק קרלינסקי המשיך כמפקד 'מחנות הקיץ'.
3) המשלחת השלישית באה לקפריסין ביולי 1948, בפיקודו של ישעיהו ברוט.
מטרות פעילותם של אנשי הפלמ"ח בקפריסין השתנו במהלך התקופה. מלווי האוניות בהנהגתו של איש הפלי"ם, אריה קפלן, יזמו את ראשית ההתארגנות הביטחונית של המעפילים במחנות. הגוף אמור היה לדאוג לצורכי ביטחון הפנים ולסייע לפלמ"חאים לשלוט ולפקח על המתרחש במקום. בהמשך התברר לאנשי הפלמ"ח כי כוח מסוג זה איננו נחוץ, אולם פוטנציאל כוח-האדם בקרב בני הנוער והבוגרים במחנות עשוי לסייע ביצירת עתודות שיצטרפו לשורות הפלמ"ח. ה'גדעוני', יואש צידון, מיסד בראשית שנת 1947 את פעילות הכוח הביטחוני בהקימו את ארגון 'שורות המגינים'. באותו שלב התמצו האימונים באימוני ספורט שימושי ותרגילי סדר בלבד.

נושאי משנה

'שורות המגינים' - הקמה
'שורות המגינים' - מעורבות בתקריות פנימיות
'שורות המגינים' - העברת האחריות למשלחת צה"ל
'שורות המגינים' - יחס הבריטים
חשיבות 'שורות המגינים'
התפנית בארגון 'שורות המגינים'
יחסה המסוייג של ההגנה ל'שורות המגינים'
החשדות הפוליטיים כלפי 'שורות המגינים'

מידע נוסף

מושגים מקושרים
הגדוד הרביעי
הגדעונים

ספרים מקושרים:
אי הגירוש, מחנות המעפילים בקפריסין 1946-1948
ביום, בליל, בערפל
גירוש קפריסין 1946-1948
החיים במחנות המעפילים בקפריסין
מארץ גזרה לארץ בחירה
מחנות המעצר בקפריסין, 1946-1948
עלי זית וחרב א' - מקורות ומחקרים בגנזי ה'הגנה'

סרטים מקושרים:
גשר בים
סיפור אהבה קפריסאי

עדויות מקושרות:
אסתר קנטור - פעילותה בפלמ"ח
מחנות המעצר בקפריסין
פלמחניקיות בקפריסין
תקופת שירותי בפלמ"ח - צבי רם

17 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו