> מאבק בבריטים

ראשית המאבק
תקציר

סתיו 1945, בתום מלחמת העולם, נכזבו התקוות לשינוי מדיניות 'הספר הלבן' של ממשלת המנדט הבריטית. ההנהגה החליטה על שינוי ביחסיה עם שלטון המנדט הבריטי.

בסתיו 1945, בתום מלחמת העולם, נכזבו התקוות לשינוי מדיניות 'הספר הלבן' של ממשלת המנדט הבריטית. מדיניות זו הטילה הגבלות חמורות על עליית יהודים לארץ ועל רכישת אדמות ויישובן על-ידי יהודים, וזאת בשעה ששרידי יהדות אירופה ניצולי השואה, המוחזקים במחנות העקורים, דרשו לעלות לארץ ישראל וציפו לכך. ההנהגה החליטה על שינוי ביחסיה עם שלטון המנדט הבריטי: לא עוד שיתוף, לא רק לחץ דיפלומטי - אלא מאבק שיאלץ את ממשלת בריטניה לשנות את מדיניותה ולאפשר עלייה חופשית והתפתחות מירבית של 'הבית הלאומי היהודי'.
המאבק התנהל בארבעה מישורים: הגדלת מספר ספינות המעפילים החותרות לחופי הארץ; הגברת רכישת האדמות והקמת יישובים חדשים; פעולות אלימות - בנשק - כנגד מיתקנים ויעדים צבאיים, יחד עם מאמץ מדיני מוגבר.
בתקופת המאבק רכש הפלמ"ח ניסיון מבצעי, מורשת קרב ויוקרה ציבורית, שתרמו להתחזקותו עד למלחמת העצמאות ולתיפקודו במלחמה.

נושאי משנה

סופו של השיתוף עם הבריטים
הפריצה למחסן הנשק בהר הכרמל כללי
מאסר אנשי פלמ"ח בעת פעולות 'רכש' ואימונים
חיפושי הנשק ברמת הכובש
'עם לוחם'

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
Britain's Naval and Political Reaction to the Illegal Immigration
במאבק ובמרד - הגנה, אצ"ל, לח"י
בנימין חרמוני-ויטנברג והספינה "לילי"
דף מהסליק מספר 1 - בן-גוריון ותנועת המרי
המאבק לעצמאות, 1945-1947 - מאמר
המאבק על ארץ ישראל
והוא היה לאגדה
כורח בל יגונה: פעילותם של אצ"ל ולח"י להשגת כספים ואמצעים בארץ ובעולם
מה"שומר" לצה"ל - מדריך למורה
מחלקת החקירות הפליליות של המשטרה הבריטית בארץ-ישראל, 1920-1948 (.C.I.D)
מרות ומאבק בימי מרי; האקטיביזם בתנועת העבודה מול תנועת האקטיביזם במחתרות הפורשות בשנים 1946-1945
צדקת הדרך; משירי המאבק לעצמאות של נתן אלתרמן
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו