> ראשית המאבק
> מאבק בבריטים > ראשית המאבק

'עם לוחם'
תקציר

תנועת 'עם לוחם' פעלה במחצית השנייה של שנת 1943. מטרתה הייתה ליצור אירגון על תנועתי, שיפעיל אלימות כלפי הבריטים, בניגוד למדיניות מוסדות היישוב באותה עת.

תנועת 'עם לוחם' פעלה במחצית השנייה של שנת 1943. מועד מדוייק לתחילת התארגנותה של התנועה אינו ידוע בבירור, ופעולתה הגיעה לקיצה בדצמבר 1943. מטרתה הייתה ליצור אירגון על תנועתי, שיפעיל אלימות כלפי הבריטים, בניגוד למדיניות מוסדות היישוב באותה עת. 'עם לוחם' היה ניסיון יחיד במינו לרכז חברים מהאצ"ל ומה'הגנה' במסגרת אחת, מכוונת למאבק אקטיבי נגד בריטניה. הלח"י סירבו להצטרף לתנועה משום שתביעתם לאחות את הקרע עם האצ"ל ולהסתייג מהתנדבות לצבא הבריטי נדחתה בידי 'עם לוחם'.

נושאי משנה

השקפותיה של תנועת 'עם לוחם'
היוזמה והקמת ארגון עם לוחם
תוכנית החטיפה וביטולה
פירוק התנועה
מגמת תנועת 'עם לוחם'

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
דיפלומטיה ומחתרת
מחלקת החקירות הפליליות של המשטרה הבריטית בארץ-ישראל, 1920-1948 (.C.I.D)
מערכות אצ"ל, הפוגה וכוננות 1944-1940. חלק ג'
מערכות הארגון הצבאי לאומי, "ההגנה הלאומית"

עדויות מקושרות:
"עם לוחם"
"עם לוחם" בפלמ"ח
ישראל אוירבך - פעילותי בפל"ים, בים ובפלמ"ח
פעילותי בשנות המאבק - אליעזר ליף

2 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו