> מאבק בבריטים

תנועת המרי
תקציר

הפעולות האלימות מצד היישוב היהודי בארץ כנגד הבריטים, בתגובה להמשך מדיניות 'הספר הלבן', הוכתרו בשם: "תנועת המרי העברי".

הפעולות האלימות מצד היישוב היהודי בארץ כנגד הבריטים, בתגובה להמשך מדיניות 'הספר הלבן', הוכתרו בשם: "תנועת המרי העברי". הפעולות נמשכו מאוקטובר 1945 עד יולי 1946. מטרותיה הפוליטיות של 'תנועת המרי' היו להעביר מסר ברור לממשלה הבריטית בדבר כוונת הישוב להילחם על קיומו ועל עתידו המדיני, ולמשוך תשומת-לב מצד דעת-הקהל העולמית למאבק, במטרה לזכות באהדתה. במסגרת 'תנועת המרי' תואמו הפעולות הצבאיות שערכו ה'הגנה', האצ"ל והלח"י נגד מדיניות 'הספר הלבן' של בריטניה.

חלק ממבצעי הפלמ"ח בתקופת 'תנועת המרי' נעשה בתחומי ההעפלה וההתיישבות, וחלקם האחר כוון כנגד יעדים משטרתיים ואסטרטגיים.
אחת הגדולות ביותר הייתה פעולת "ליל הגשרים". בתגובה לפעולה זו, ערכו הבריטים ב- 29 ביוני 1946 את מבצע "אגאתה" ("השבת השחורה"). המבצע נועד ללכוד את לוחמי הפלמ"ח, לאסור את הפיקוד הבכיר של ה'הגנה' ולעצור את ראשי הנהלת-הסוכנות היהודית והוועד-הלאומי. במבצע זה נאסרו כ- 200 חברי פלמ"ח, שהיוו כחמישית מלוחמי היחידה אשר השתתפו בפועל במבצעי 'תנועת המרי'. במטה הפלמ"ח, בקיבוץ מזרע, נתפסה כרטסת השמות של חברי הפלמ"ח, אך הבריטים לא הצליחו לפענחה במלואה.
תחת לחצו החריף של נשיא ההסתדרות הציונית, חיים וייצמן, הורתה "ועדת-X" על השעיית פעולות 'תנועת המרי'. ה'הגנה' קיבלה את הדין, אך לא כן נהגו האצ"ל והלח"י. ב- 22 ביולי פוצץ האצ"ל את מלון "המלך דוד", ובכך הגיע קיצה של 'תנועת המרי'.

נושאי משנה

תנועת המרי העברי
פעולות הפלמ"ח במסגרת 'תנועת המרי העברי'
פעולות שלא אושר לפלמ"ח לבצען בעת 'תנועת המרי העברי
הערכות הבריטים את כוח ה"הגנה" והפלמ"ח בתנועת המרי
אחרי השעיית המאבק החמוש
פעולות נגד הגרמנים "הטמפלרים" ב- 1946

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
75 שנות ה"הגנה"
אברהם שטרן - מאה שנה להולדתו (מקראה)
אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה"
בדרכי שלי
בית לספר הלבן
במאבק ובמרד - הגנה, אצ"ל, לח"י
בני דורי
גשר וימים סוערים
דף מהסליק מספר 1 - בן-גוריון ותנועת המרי
דפי אלעזר - יום עיון לזכר דוד אלעזר ז"ל - 13
ה"הגנה"
האצ"ל בחיפה ה"אדומה"
הבולשת חוקרת - ה-CID בארץ ישראל בשנים 1920-1948
ההגנה, הדרך הציונית אל הכוח
הטור השביעי - ספר ראשון
הטור השמיני
היישוב בעת החדשה - ציוני דרך בטרם מדינה
המאבק להקמת המדינה
המאבק לעצמאות, 1945-1947 - מאמר
המנדט ושברו - על אהבה ובגידה
המרד - זכרונותיו של מפקד האצ"ל בארץ ישראל
הסליק במעמקי המערה
הפריצה הגדולה
הרמטכ"ל הראשון - יעקב דורי
התפתחות כוח המגן העברי 1907-1948
חקרי מלחמה
ירחים בעמק איילון
כורח בל יגונה: פעילותם של אצ"ל ולח"י להשגת כספים ואמצעים בארץ ובעולם
כל עת
ליל הגשרים
לפני תחנה חדשה - משה סנה; כתבים, כרך ב' 1940-1947
מאבק, מרד, מרי : המדיניות הבריטית והציונית והמאבק עם בריטניה, 1941-1948
מאינתיפאדה למרד ! 1939-1947
מבצע "מרכולת" - ליל הגשרים
מבצעי האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי, 1931-1948
מגן ורומח - סיפורה של התעשייה הצבאית בישראל
מה"שומר" לצה"ל - מדריך למורה
מחלקת החקירות הפליליות של המשטרה הבריטית בארץ-ישראל, 1920-1948 (.C.I.D)
מחתרות במאסר
מן "ההגנה" לצבא ההגנה
מסביב למדורה
מסביב למדורה - מהדורה שנייה
מערכות הארגון הצבאי לאומי, "ההגנה הלאומית"
מפגש הסטורי
מקומם של שיקולים אתיים-מוסריים בהפעלת הכוח ויישומם בפועל מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ועד להקמת המדינה
מרות ומאבק בימי מרי; האקטיביזם בתנועת העבודה מול תנועת האקטיביזם במחתרות הפורשות בשנים 1946-1945
משה דיין - קורות חייו
נערי המחתרת
עלי זית וחרב - כרך י"ב: משטרת ארץ ישראל
עלי זית וחרב, כרך ט' - והאנגלי אז בארץ
פלוגות מחץ - פלמ"ח
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פלמ"חאיות על המשמר
רשימת שלטי ההנצחה שהוצבו באתרי פעולה של ה"הגנה" במחוז תל-אביב
שבת שחורה וכלניות אדומות
שרונה בשנות המאבק
תמיד במרי; משה סנה, ביוגרפיה 1909-1948

סרטים מקושרים:
"תמיד במרי"
ההבטחה שנזנחה
הלילה שבו תל-אביב נעצרה...לציון 70 שנה ל"ליל וינגייט"
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
מי גרש את הבריטים
צדקת הדרך - משירי המאבק של נתן אלתרמן

עדויות מקושרות:
"עם לוחם" בפלמ"ח
אברהם הוכמן - פעילותי בפלמח
אהרן ספקטור - עדות אישית
ההתקפה על הרדאר
הסליקים בתקופת המדינה שבדרך
הפיצוץ במשטרת גבעת אולגה
הפלמ"ח - עדות אישית
הפריצה לעתלית
השבת השחורה - זיכרונות וחוויות
השרות בפלי"ם
חבלה בכלי שיט בריטי
חיים ברקאי - ראיון אישי
יוחאי בן-נון - השירות בפלי"ם ובקומנדו הימי
יוסף טבנקין - פלמ"ח א'
יוסקה יריב - שירותי בפלמ"ח
יוסקה יריב (ריבקינד) - ראיון
ליל הגשרים - פיצוץ גשר בנות יעקב
מאירקה פעיל - השירות בפלמ"ח
עודד ארזי - ראיון
פיצוץ הרדאר
פיצוץ הרדאר בסטלה מאריס על ידי הפלמ"ח
פיצוץ הרדאר על ידי הפלמ"ח
פלי"ם
ראיון עם יצחק (צ'אק) קרלינסקי
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו