> תנועת המרי > פעולות הפלמ"ח במסגרת 'תנועת המרי העברי'
> מאבק בבריטים > תנועת המרי > פעולות הפלמ"ח במסגרת 'תנועת המרי העברי'

"מבצע מרכולת" - ליל הגשרים
תקציר

בלילה שבין ה-16 ל-17 ביוני 1946 חיבל הפלמ"ח בגשרים שחיברו את ארץ-ישראל עם הארצות השכנות - המבצע הגדול והמקיף בכל מבצעי 'תנועת המרי העברי'. שם הקוד לפעולה: "מבצע מרכולת".

בלילה שבין ה-16 ל- 17 ביוני 1946 חיבל הפלמ"ח בגשרים שחיברו את ארץ-ישראל עם הארצות השכנות - המבצע הגדול והמקיף בכל מבצעי 'תנועת המרי העברי'. שם הקוד לפעולה: "מבצע מרכולת".
במסגרת "מבצע מרכולת" נהרסו או חובלו באורח קשה, בתשע פשיטות, עשרה מתוך אחד-עשר הגשרים שהותקפו. בשלוש מהפשיטות התגלה הכוח בטרם עת, והנחת המטענים נעשתה תחת אש (גשרי אכזיב, גשר אלנבי וגשרי עזה). בארבע פשיטות בוצעה הפעולה מבלי שהכוח התגלה (גשר מטולה צפון-מערב, גשר שייח' חוסיין, גשר בנות-יעקב וגשר דאמיה). שני גשרים לא היו תחת שמירה (גשר מטולה צפון-מזרח וגשר ירמוך). מכל הפעולות נכשלה רק פשיטה אחת - בגשרי נחל אכזיב. בפעולה זו היו לפלמ"ח 14 הרוגים ו-5 פצועים. ביתר הפעולות לא היו נפגעים.
במקביל לפיצוץ הגשרים בוצעו באותו לילה כ- 50 פעולות הטעייה ומארבים ברחבי הארץ. פעולות ההסחה נועדו לרתק ולבלבל את הכוחות הבריטים באשר ליעדים הצבאיים העיקריים של המבצע, ולהקל על "היבלעותם" של המבצעים, לוחמי הפלמ"ח, בקרב האוכלוסיה האזרחית, לאחר פיצוץ הגשרים. בפעולות 'ליל הגשרים' נטלו חלק מאות מלוחמי הפלמ"ח, מארבעה הגדודים של היחידה.
במסגרת תגובת 'תנועת המרי העברי' למדיניות בריטניה, פשט כוח של לח"י למחרת 'ליל הגשרים' על בתי המלאכה של הרכבת בחיפה. בעקבות התקפות אלה קיימו הבריטים חיפושים מקיפים ביישובים היהודים הסמוכים למקומות הפעולה. כעבור ימים אחדים, ב- 29 ביוני 1946, נערך מבצע עונשין גדול - "מבצע אגאתה" ("השבת השחורה"). המבצע נועד ללכוד את לוחמי הפלמ"ח, לאסור את הפיקוד הבכיר של ה'הגנה' ולעצור את ראשי מוסדות היישוב. בעקבות "השבת השחורה" הושעו פעולות 'תנועת המרי', וכך היה 'ליל הגשרים' המבצע הצבאי האחרון של ה'הגנה' במסגרת זו.

נושאי משנה

ההכנות ל"מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
תוצאות "מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
הלקחים המבצעיים של "מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
תקלות מבצעיות בפעולות "מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
עקרונות יסוד בתפיסה הצבאית בפלמ"ח
ליל הגשרים - רקע ומניעים
מטרות "מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
ליל הגשרים - תגובת הבריטים

מידע נוסף

מושגים מקושרים
מבצע אגאתה - "השבת השחורה"

ספרים מקושרים:
75 שנות ה"הגנה"
אולי הוא עוד יבוא...ליל הגשרים באכזיב
איש השורה בראי התקופה
גשר וימים סוערים
ה"הגנה"
הבולשת חוקרת - ה-CID בארץ ישראל בשנים 1920-1948
הכשרת נען - יוני 1945-אוקטובר 1947
המחלקה הערבית
יעקב ברלינגר
ליל הגשרים
ליל הגשרים, 16.6.1946
מבצע "מרכולת" - ליל הגשרים
מן "ההגנה" לצבא ההגנה
מן הנגאן ועד לפינג'אן
מקומם של שיקולים אתיים-מוסריים בהפעלת הכוח ויישומם בפועל מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ועד להקמת המדינה
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון הפלמ"ח מספר 53
עלון עמותת דור הפלמ"ח מספר 1
פלוגה עלי בהר - פלוגה ח' של הפלמ"ח
רכבת העמק
שבע בום - מאמר
שלדים בארון

סרטים מקושרים:
"קבר יש רק אחד"
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
ישעיהו גביש - ראיון עם "תולדות ישראל"
ליל הגשרים - 2
ליל הגשרים, פיצוץ גשר אכזיב
מאיר פעיל בשער הגיא

עדויות מקושרות:
"עם לוחם" בפלמ"ח
אברהם הוכמן - פעילותי בפלמח
אהרן ספקטור - עדות אישית
אסתר קנטור - סיפור חיים
אפרים בלוך - עדות
גדעון [זיונץ] אורן - עדות אישית
דוד רם - על הפלמ"ח
הייתי פלמחניקית - נירה בן אריה
המסע בואדי פוקרה
הפלמ"ח - עדות אישית
הפלמ"ח ומלחמת השחרור
חברות בפלמ"ח - בנות העמקים
חיים ברקאי - ראיון אישי
יהונתן דותן - ראיון אישי
יוסקה יריב - שירותי בפלמ"ח
ישעיהו גביש - ראיון
כיבוש ביריה - פיצוץ גשר אל-חמה
כרמלה כסה - שירות בפלמ"ח
ליל הגשרים
ליל הגשרים - פיצוץ גשר בנות יעקב
ליל הגשרים - פיצוץ גשר דאמייה
משה דרור - סיפור חיים
נמאס לי לעבוד בעיר
עודד ארזי - ראיון
צחיק יבנה - ראיון
ראיון עם דוד ניב [ביבי]
שיח מפקדות בפלמ"ח
שרות בפלמ"ח - יהושע נבו
תקופת שירותי בפלמ"ח - צבי רם
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו