תקציר

"פלוגות המחץ" שהוקמו כמסגרת צבאית מיוחדת על-פי פקודת המפקדה הארצית של ה"הגנה" ב- 1941, התפתחו לשלוש חטיבות לוחמות במלחמת העצמאות. המטה והחטיבות פורקו בהדרגה, בפקודת ראש הממשלה ושר הבטחון, דוד בן גוריון, במהלך מלחמת העצמאות .

"פלוגות המחץ" שהוקמו כמסגרת צבאית מיוחדת על-פי פקודת המפקדה הארצית של ה"הגנה" ב- 1941, התפתחו לשלוש חטיבות לוחמות במלחמת העצמאות. המטה והחטיבות פורקו בהדרגה, בפקודת ראש הממשלה ושר הבטחון, דוד בן גוריון, במהלך מלחמת העצמאות ובסופה (1949-1948). מגמת הפירוק עוררה התנגדות חריפה מאוד בקרב חברי הפלמ"ח, מפקדיו וה"עורף הפוליטי-חברתי שלו" כלומר, התנועות הקיבוציות המזוהות עם מפ"ם (מפלגת פועלים מאוחדת). מניעיו המוצהרים של שר הבטחון נבעו משאיפתו לממלכתיות ומכוונתו המוצהרת לבטל מסגרות ארגוניות של טרם מדינה. עם הקמת צה"ל, בטלה לדעתו, ההצדקה לייחודיות אירגונית צבאית כלשהי. יחידה איכותית כפלמ"ח, תתרום את כוחה על-ידי הטמעותה בצה"ל. כמו כן ראה בחומרה גלויי חוסר משמעת של מפקדים וחיילים בפלמ"ח. יריבי בן-גוריון טענו, שמניעיו האמיתיים הם פוליטיים-צרים ועיקרם - כוונתו להחליש את כוחה של מפ"ם יריבתו, שרבים ממפקדי הפלמ"ח היו חבריה. לדעתם, איכות חיילי הפלמ"ח ורוח הלחימה שלהם, מצדיקים את המשך קיומו.

פלוגות המחץ של ה'הגנה' התמידו בקיומן - למרות משברים קשים מ- 1941 עד סופה של מלחמת העצמאות. הכוח עבר שינויים רבים ומילא משימות שונות, גם כאלו שלא תאמו את יעודו הראשון.
דוד בן גוריון, האחראי לנושא הבטחון ערב מלחמת העצמאות ראש הממשלה ושר הביטחון עם הכרזת המדינה, שאף לבטל כל שריד של הארגונים שפעלו בטרם מדינה, כמו גם למנוע מיריביו הפוליטיים (מפ"ם) את בסיס הכוח הציבורי שלהם. משום כך חתר לביטול ייחודיותו הארגונית של הפלמ"ח.

נושאי משנה

שינויים בארגון הכוח הארצי
שינויים במבנה הפלמ"ח
מינויים
לאחר פירוק הפלמ"ח

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
בן-גוריון והקיבוץ
בת שבעים - "הזמר הוא לך"
ההתפוטרות
הכינוס הארצי השלישי של הפלמ"ח
העימות בין בן-גוריון ויגאל אלון במלחמת העצמאות
התפתחות כוח המגן העברי עד הכרזת המדינה והקמת צה"ל
לא יוכלו בלעדינו - עמדות מפ"ם בשאלות חוץ ובטחון, 1948-1956 - חלק ב'
מפקד במלחמת העצמאות - פרקי זיכרון של איש פלמ"ח
עלון עמותת דור הפלמ"ח מספר 1
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פלמ"ח: פלוגות המחץ של ה"הגנה", 1941-1949
קרע בתש"ח (מאבקי כוח בצמרת בדרך לניצחון במלחמת העצמאות)
תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ ישראל

סרטים מקושרים:
יצחק רבין של הפלמ"ח
יצחק שדה - דיוקן
לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957

עדויות מקושרות:
אליעזר שושני - ראיון
גד פרנק - עדות אישית
הסיורים וההכנות לכיבוש כפר קאסם
זלמן פרח - עדות אישית
יוחנן זריז - עדות אישית
יצחק גניגר - עדות אישית
יצחק חופי [חקה] - סיפור פעילותי הביטחונית
ישעיהו (שייקה) גביש - עדות אישית
לוחמות של חטיבת הנגב מספרות
מאיר דרזדנר - פעילותי בפלמ"ח
משה דרור - סיפור חיים
על הפלמ"ח
פירוק הפלמ"ח
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו