> פלמ"ח והתיישבות

יחסי פלמ"ח - התיישבות
תקציר

מיום הקמת הפלמ"ח, ב- 15 במאי 1941, היוו יישובי ההתיישבות העובדת השונים, קיבוצים ומושבים, מקור גיוס עיקרי, אם כי לא בלעדי, לפיקוד הפלמ"ח.

המיפקדה הארצית של ה'הגנה' החליטה ב- 14 עד 15 במאי 1941, על הקמת "פלוגות המחץ" - הפלמ"ח. הפלמ"ח היה הכוח המגוייס הארצי של אירגון ה'הגנה', ונדרש מערך גיוס שלם על מנת לגייס כוח אדם מתאים לפיקוד ולהדרכה, ולאייש תשע פלוגות, כ- 120 לוחמים בכל פלוגה. עד מהרה התברר כי אין די משאבים להקים תשע פלוגות, ולכן הוקמו בשלב הראשון רק שש פלוגות. כבר עם הקמת הפלמ"ח, נתקלו גייסי הפלמ"ח בקשיים רבים בגיוס מיכסת המתנדבים הנדרשת.
גייסי הפלמ"ח, ששאפו למלא את המיכסה הנדרשת, ובאיכות הראוייה, פנו לחברי ההתיישבות העובדת. מיום הקמת הפלמ"ח, ב- 15 במאי 1941, היוו יישובי ההתיישבות העובדת השונים, קיבוצים ומושבים, מקור גיוס עיקרי, אם כי לא בלעדי, לפיקוד הפלמ"ח. 'הסכם ההכשרות' שנחתם ביולי 1944, סיפק לפלמ"ח מקור קבוע של כוח אדם מאורגן ואיכותי. ההסכם העמיד לרשות הפלמ"ח את מאגר בוגרי תנועות הנוער החלוציות (רובם ככולם עירוניים) המאורגנים בגרעינים, שראו בהתיישבות העובדת אידיאל שיש לחנך אליו, ויעד להגשמה. מסלול ההגשמה כלל יציאה להכשרה בקיבוצים. בעקבות ההסכם גוייסו גרעינים אלה למסגרת 'ההכשרות המגויסות' בפלמ"ח.
גרעיני תנועות-הנוער החלוציות וחברות הנוער שסיימו את שירותם במסגרת הפלמ"ח הקימו בין השנים 1944-1949 , 36 יישובים חדשים והשלימו 32 יישובים קיימים.

נושאי משנה

מקורות הגיוס של הפלמ"ח
הפלמ"ח כיעד מועדף למתגייסים מההתישבות העובדת
הסדר העבודה והאימונים
הסכם ההכשרות
היאחזויות הפלמ"ח
יישובים שהוקמו ע"י הכשרות הפלמ"ח
יישובים שהושלמו ע"י הכשרות פלמ"ח
תנועות ההתיישבות

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
"בעצמם הם כותבים להם שיר"
"עליות כיבוש"
גבעת ברנר - פרשיות בטחון, 1928-1947
גבעת ברנר, פרשיות בטחון, 1928-1947
גבעת עדה - מושבה ב"שומרון", 45 השנים הראשונות
דוד בן גוריון וההתיישבות הביטחונית
ה"אצבע" בצפון
ההתיישבות במלחמת העצמאות
הפלמ"ח - עבודת תלמידים
הפלמ"ח על רקע גיוס כוח האדם והפעלתו
הפלמ"ח, לוחמיו ומבצעיו
התנועה המאוחדת ותרומתה הביטחונית עד לסיום מלחמת העצמאות והקמת הנח"ל
חצרו של קיבוץ
טעם המערכה
יוסלה איך זה קרה (רומן בתולים)
יצחק טבנקין ואתגרי תקופתו
כל ההתחלות - ספורי מקום - עין גב
כמו שני סלעים
כפר נולד - סיפורים מכפר יהושע
לנו המגל הוא חרב (א')
לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957
לצבא יהודי עצמאי
מדן ועד אילת; פרקי מסע ונוף
מה"שומר" לצה"ל - מדריך למורה
מחלבת "תנובה" ירושלים - שמונים שנות עשייה
מעמק עכור למרומי השדה
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלי זית וחרב א' - מקורות ומחקרים בגנזי ה'הגנה'
עלי זית וחרב ד' - חומת מגן, שמונים שנה לארגון ה"הגנה"
עלי זית וחרב, כרך י"א - קו התלם
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 8: עליית 11 הנקודות בנגב
פוריה בגליל התחתון
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פלמחים - סיפורי מקום
פנינו אל השמש העולה
רק שביל כבשו רגלי - תולדות התנועה הקיבוצית
רשימות על הפלמ"ח
שישים שנה למיצפים בנגב (1943-2003)
שנותי בפוריה, 1946-1949; חלום ושברו
תולדות עין חרוד - המעיין
תרומת תנועת "המחנות העולים" לכוח-המגן ולפלמ"ח בשנים 1936-1949
תרומת תנועת "המחנות העולים" לכח המגן ולפלמ"ח

סרטים מקושרים:
הפלמ"ח - צבא עמלים
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
כנס פלוגה ד' בעין חרוד
לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957
רביבים, יפתח - קיבוצים מעצבי גבול

עדויות מקושרות:
בני בורשטיין - ימיו בפלמ"ח
ההתיישבות בנגב
העלייה לחניתה בתקופת - חומה ומגדל
ראיון עם עדה בן-נחום
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו