> יחסי פלמ"ח - התיישבות
> פלמ"ח והתיישבות > יחסי פלמ"ח - התיישבות

הסדר העבודה והאימונים
תקציר

הסדר העבודה והאימונים בין מטה הפלמ"ח לבין ההתיישבות העובדת קבע מסגרת ברורה ותיקנית להתבססות מחלקות הפלמ"ח במשקים, מסגרת שהתקיימה מקיץ 1942 עד חורף 1948.

הסדר העבודה והאימונים בין מטה הפלמ"ח לבין ההתיישבות העובדת קבע מסגרת ברורה ותיקנית להתבססות מחלקות הפלמ"ח במשקים, מסגרת שהתקיימה מקיץ 1942 עד חורף 1948.
בשנה הראשונה לקיומו תיפקד הפלמ"ח כיחידה מיליציונית: האנשים שחיו כאזרחים לכל דבר רוכזו אחת לחודש למספר ימי אימונים, ובשעת הצורך נקראו לפעילות מבצעית. הוצאותיו הנמוכות של הפלמ"ח מומנו בתקופה זו מתקציב ה’הגנה’ ומתמיכה בריטית חלקית.

נושאי משנה

משטר העבודה והאימונים
הסדר העבודה והאימונים - ניתוח פרטי החוזה
הסדר העבודה והאימונים - תגובות וביקורת
הסדר העבודה והאימונים - השלכות
הסדר העבודה והאימונים - יישום
השפעת הסדר העבודה והאימונים על הגיוס לפלמ"ח
הסיבות לרעיון "היחידה המגוייסת"
דגם הלוחם - העובד

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
הפלמ"ח על רקע גיוס כוח האדם והפעלתו
ספר המדריך לחינוך גופני
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון הפלמ"ח מספר 18-19
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
ראשיתו של הפלמ"ח

סרטים מקושרים:
הפלמ"ח - צבא עמלים
חיים חפר על השיר "היו זמנים", מאיר פעיל על מפקדי הפלמ"ח
יפתח - ממטולה עד הנגב
יצחק שדה - דיוקן
מה נשאר מרוח הפלמ"ח?
מי ישא את הרובה העברי
עוז אלמוג על דור הפלמ"ח, חיים חפר על הפלמ"ח

עדויות מקושרות:
"צבא הקבע" בימים עברו
החברה בפלמ"ח
הפלמ"ח בגבעת ברנר - פלוגה ה'
חברות פלמ"ח - מפקדות המחלקות
משה דרור - סיפור חיים
ראיון עם משה [מוסה] זהר
שרות בפלמ"ח - יהושע נבו
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו