תקציר

ראשית דרכו של הפלמ"ח היתה אחד הביטויים לשיתוף הפעולה שנוצר בין בריטניה לבין "היישוב המאורגן" בארץ, במלחמת העולם השנייה.

מאז יסודה של ה"הגנה" ב- 1920, חתרו הפעילים שבין מיסדיה ומפקדיה להקים כוח ארצי מגויס עצמאי, שיבטיח את ההתיישבות הציונית בארץ. בגלל תנאי קיומה של ה"הגנה", כאירגון מחתרתי, לא מומשה המגמה עד להחלטת המפקדה הארצית של אירגון ה"הגנה" בישיבתה ב-15.5.41 על הקמת כוח ארצי מגויס שיקרא פלוגות המחץ.
פקודת ההקמה של הפלמ"ח (פקודת חירום מס' 2), היתה אחת מסדרת החלטות של "המפקדה הארצית", על שינוי אירגוני כולל ב"הגנה", שהתקבלה בהעדר נציגי "הגוש האזרחי". הפקודה קבעה כי תוקם עתודה קרבית ארצית ומרחבית (להבדיל מכוח מליציוני) שתעמוד תחת פיקוד ארצי (להבדיל מהכפיפות האזורית-מרחבית).
חטיבת הפלמ"ח ייחסה את ראשית מורשת הקרב שלה לשני מבצעים צבאיים שארעו בסמוך להקמתה: מבצע כ"ג יורדי הסירה (23 מחברי "ההגנה" וקצין בריטי יצאו למשימת חבלה בלבנון ב- 18.5.41 וגורלם לא נודע). ופעולות סיור וחבלה במסגרת פלישת הצבא האוסטרלי ללבנון וסוריה ב- 7.6.41 בהן השתתפו חוליות ממגויסי הפלמ"ח הראשונים, לימים פלוגות א' וב'. ראשית דרכו של הפלמ"ח היתה אחד הביטויים לשיתוף הפעולה שנוצר בין בריטניה לבין "היישוב המאורגן" בארץ, במלחמת העולם השנייה. קדמה לו מסורת של שיתוף פעולה ציוני בריטי עוד בטרם שלטה בריטניה בארץ (כשהציעה את אוגנדה כפתרון פוליטי טריטוריאלי לתנועה הציונית ב- 1904, וערב כיבוש הארץ, כשפרסמה את "הצהרת בלפור" ב- 1917). גם שיתוף פעולה צבאי התקיים בעבר: בהתגייסות ל"גדודים העבריים" בצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה (1919-1915), ובגיוס הנוטרים למשטרת המנדט והקמת "פלגות הלילה" ב"מרד הערבי הגדול" (1939-1936), כשלבריטים ול"הגנה" היה אינטרס משותף לחסל את התוקפנות הערבית.
ביטויו העיקרי של שיתוף האינטרסים היה הגיוס ליחידות השונות בצבא הבריטי ובסוף המלחמה לבריגדה היהודית - החי"ל. בצד הגיוס התקיים שיתוף פעולה בין הסוכנות היהודית לבין גורמי צבא בריטיים, בעיקר מודיעיניים. שיתוף פעולה זה כונה "השיתוף". במסגרתו החלה פעילות מודעינית של אנשי ה"הגנה" בסוריה ולבנון, כנגד ממשלת וישי גרורת גרמניה, שהתגבשה ל"תכנית הסורית" (.S.S ). מאוחר יותר נוצר שיתוף צבאי לשם הכנת התנגדות לצבא ה"ציר" הגרמני-איטלקי אם יכבוש את ארץ-ישראל. זאת במסגרת "התכנית הארץ-ישראלית" (.S.P ) ואחר-כך "תכנית ארץ-ישראל לאחר הכיבוש" (S.O.P.P) .

נושאי משנה

הקמת הפלמ"ח
שיתוף פעולה עם הבריטים
הפלמ"ח והארגונים הפורשים
ארגונים מרכזיים של היישוב היהודי בשנים 1920 - 1948

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
"אני מצלם היסטוריה"
"מצדה" - ההגנה על ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה
"ראשונים תמיד אנחנו", יובל לפלמ"ח
1939 - שנת מפנה
Ha'haganah
אביהו יודפת - סיפור חיים
אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה"
אלון בארץ
אמריקה, בריטניה וארץ ישראל
בדרכי שלי
בהגנה על הארץ
בימי עלייה
בית יצחק שדה ביפו - חוברת רקע
במאבק למדינה - המדיניות הציונית בשנים 1936-1948
בני דורי
גבעת ברנר - פרשיות בטחון, 1928-1947
דן רם
דף מהסליק - "הגוי": מזכרונותיו של קצין משטרה בריטי
דפים מן הכלא
דרך בים
ה"הגנה"
ה"ידיד" ב"ארץ האש"
האקטיביסט
הבולשת חוקרת - ה-CID בארץ ישראל בשנים 1920-1948
ההתיישבות במדיניות הציונית בטרם מדינה, 1936-1947
ההתנדבות ומקומה במדיניות הציונית והיישובית בשנים 1939-1942 - כרך ראשון
הזקן שהדליק מדורות
הזקן שהדליק מדורות
הטור השביעי - ספר ראשון
הטור השמיני
היישוב בעת החדשה - ציוני דרך בטרם מדינה
הלוחם היהודי בצבאות העולם
הלחימה הניידת במרחב לאור מדיניות ההבלגה, 1936-1948
המאבק החמוש 1936-1948
המאבק על ארץ ישראל
המחלקה הערבית של הפלמח ותרומתה המודיעינית בשנים של טרום המדינה
המנדט ושברו - על אהבה ובגידה
הפו"ש, פלוגות השדה של ארגון ההגנה
הפלמ"ח - 1941-1948
הפלמ"ח - עבודת תלמידים
הפלמ"ח [עבודת תלמידה]
הפלמ"ח, לוחמיו ומבצעיו
הרמטכ"ל הראשון - יעקב דורי
השלטון הבריטי בארץ ישראל
התיישבות בשנות מאבק: אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, 1936-1947
התיישבות וביטחון; לקט לנושא המרכז בבתי הספר
התפתחות כוח המגן העברי 1907-1948
ואלה המקומות...100 אתרי ה"הגנה"
והוא היה לאגדה
ייסוד הפלמ"ח
ילדי ההפקר - החצר האחורית של תל-אביב המנדטורית
יצחק שדה - 20 שנה לפטירתו
יצחק שדה - אלבום
כ"ג יורדי הסירה - חוברת לזכרם
כוחות המגן הישראליים מאתמול להיום
כך התגונן ישראל
להתאהב בארץ ישראל; טיולים בעקבות אהבות גדולות בארץ ישראל
לחימה וגבורה יהודית - מבחר מושגי יסוד
ללא עקבות [מהדורה רוסית]
לפני תחנה חדשה - משה סנה; כתבים, כרך ב' 1940-1947
לצבא יהודי עצמאי
מאבק, מרד, מרי : המדיניות הבריטית והציונית והמאבק עם בריטניה, 1941-1948
מאה מקומות שמורים
מאה שנה ועוד 20: ימי המנדט הבריטי; 1917-1948
מאינתיפאדה למרד ! 1939-1947
מאתיים ימי חרדה
מגן ורומח - סיפורה של התעשייה הצבאית בישראל
מדיניות במבוך
מה ומי ב"הגנה" ובמאבק
מה חידש הפלמ"ח
מה"שומר" לצה"ל - מדריך למורה
מוזיאון הפלמ"ח
מחלבת "תנובה" ירושלים - שמונים שנות עשייה
מחלוקה לספר לבן
מלחמת העולם השנייה - קובץ
ממשל המנדט בארץ ישראל
מסכת ה"הגנה"
מספורי ארץ אהבתי
מערכות פלמ"ח-מגמות ומעש
מצביא ללא שררה
מקומם של שיקולים אתיים-מוסריים בהפעלת הכוח ויישומם בפועל מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ועד להקמת המדינה
מרי ומסורת בארץ ישראל בתקופת המנדט
משה דיין - קורות חייו
משני עברי הירדן [מאמר]
נשבעתי אמונים
ספר הפלמ"ח מתורגם ליידיש
עלון הפלמ"ח מספר 21
עלון עמותת דור הפלמ"ח מספר 4 - הפלמ"ח בפרספקטיבה היסטורית
עלי זית וחרב ג' - מדיניות מלחמה מדיניות שלום, סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב היהודי ומדינת ישראל
עלי זית וחרב, כרך ט' - והאנגלי אז בארץ
עלילות ש"י; מילקוטו של מפקד בש"י של ה"הגנה"
פלוגות מחץ - פלמ"ח
פלוגות-האש נעות בלילה
פלמ"ח - אלבום
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח - שתי שיבולים וחרב
פלמ"ח, אלבום
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פלמ"ח: פלוגות המחץ של ה"הגנה", 1941-1949
פלמ"חאיות על המשמר
פסק-הדין; הוצאה מן ה"ארגון"; כרטסת משפטי חברים של ארגון ה"הגנה"
צבא מחפש משמעות - ערכי ארגון ה"הגנה"
ראשונים להעז - פלוגות הלילה המיוחדות של אורד וינגייט
ראשונים תמיד
ראשונים תמיד אנחנו - יובל הפלמ"ח
ראשי פרקים בתולדות ההגנה
ראשיתו של הפלמ"ח
רכבת העמק
רשימת שלטי ההנצחה שהוצבו באתרי פעולה של ה"הגנה" במחוז תל-אביב
שוחר שלום
שעות מבחן - ביישוב ובמדינה
תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה - תקופת המנדט הבריטי - חלק שלישי

סרטים מקושרים:
ארוחת בוקר עם פיני וינשטין
דחילק מוטקה היא אמרה לו
יצחק רבין של הפלמ"ח
יצחק שדה - דיוקן
כ"ג/כ"ד יורדי הסירה - חקירה אחרונה?
מדריד לפני חניתה
מי ישא את הרובה העברי
שבעים שנה לייסוד הפלמח

עדויות מקושרות:
"צבא הקבע" בימים עברו
איזה דפני-שדה - סיפור חיים
אריה אתר - עדות אישית
בנימין צור - שירותי בפלמ"ח
העלייה לחניתה בתקופת - חומה ומגדל
חברות בפלמ"ח: הראשונות שהתגייסו לפלמ"ח
יצחק בטיסט - השרות בפלמ"ח
יצחק בטיסט - עדות אישית
יצחק שדה - מאה שנים להולדתו
ישראל ליברטובסקי - עדות
מולה כהן - אבני דרך בפעילותו
מיכה פרי - פעילות בפלמ"ח א
סיפור חיים - שוש ספקטור
על הפו"ש והפלמ"ח
עקיבא סער - עדות אישית
פלוגה א - פלמ"ח
ראשית הפלמ"ח
שרות בארגון ה'הגנה', בחי"ש ובפלמ"ח - בנימין צור

2 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו