> ראשית הפלמ"ח

הקמת הפלמ"ח
תקציר

מאז יסודה של ה"הגנה" בשנת 1920, חתרו הפעילים שבין מיסדיה ומפקדיה להקים כוח ארצי מגויס עצמאי, שיבטיח את ההתיישבות הציונית בארץ. בגלל תנאי קיומה של ה"הגנה", כאירגון מחתרתי, לא מומשה המגמה עד להחלטת המפקדה הארצית של אירגון ה"הגנה" בישיבתה ב-15.5.41- על הקמת כוח ארצי מגויס שיקרא פלוגות המחץ.

מאז יסודה של ה"הגנה" ב- 1920, חתרו הפעילים שבין מיסדיה ומפקדיה להקים כוח ארצי מגויס עצמאי, שיבטיח את ההתיישבות הציונית בארץ. בגלל תנאי קיומה של ה"הגנה", כאירגון מחתרתי, לא מומשה המגמה עד להחלטת המפקדה הארצית של אירגון ה"הגנה" בישיבתה ב-15.5.41 על הקמת כוח ארצי מגויס שיקרא פלוגות המחץ. קדמו להחלטה זו נסיונות חלוץ דוגמת "הנודדת", "פלוגות השדה" (פו"ש), "הפלוגות המיוחדות" (פו"ם), שביטאו את אותה המגמה. מסיבות שונות: כלכליות, ארגוניות ופוליטיות, היו יחידות אלה מצומצמות בהיקפן ופורקו לאחר זמן קצר.
רק במלחמת העולם השנייה נוצרו תנאים מתאימים, שאיפשרו מימוש מלא של המגמה. סכנת התקרבותן של חזיתות המלחמה לארץ-ישראל מצפון ומדרום הגבירו את החשש מפני פלישה אפשרית של צבאות ה"ציר", ו/או התקוממות ערבית אנטי בריטית ואנטי ציונית. סכנה זו החריפה את הצורך בכוח יהודי עצמאי שיגן על היהודים ויישוביהם. האינטרס המשותף לבריטים ולציונות להלחם בגרמניה הנאצית ובנות בריתה, יצר יחסי "שיתוף" עם הבריטים, שהעניקו לכוח היהודי את המסגרת האירגונית והמשאבים שנדרשו לקיומו.
פקודת ההקמה של הפלמ"ח (פקודת חירום מס' 2), היתה אחת מסדרת החלטות של "המפקדה הארצית", על שינוי אירגוני כולל ב"הגנה", שהתקבלה בהעדר נציגי "הגוש האזרחי". הפקודה קבעה כי תוקם עתודה קרבית ארצית ומרחבית (להבדיל מכוח מליציוני) שתעמוד תחת פיקוד ארצי (להבדיל מהכפיפות האזורית-מרחבית). הפקודה הורתה על הקמת תשע פלוגות מחץ, אך בפועל הוקמו באביב-קיץ 1941, שש פלוגות בלבד (שכונו באותיות א' - ו'), אליהן גויסו חברי "הגנה" בעיקר מההתיישבות העובדת (קיבוצים ומושבים), רובם מבין ותיקי הפו"ש, "פלגות הלילה" וכו'. יצחק שדה, שהקים בעבר את "הנודדת" ופקד על הפו"ש, נתמנה על-ידי המפקדה הארצית לקצין המטה המופקד על אימון הפלוגות, למעשה הוא היה מפקד הפלמ"ח בפועל.
חטיבת הפלמ"ח ייחסה את ראשית מורשת הקרב שלה לשני מבצעים צבאיים שארעו בסמוך להקמתה: מבצע כ"ג יורדי הסירה (23 מחברי "ההגנה" וקצין בריטי יצאו למשימת חבלה בלבנון ב- 18.5.41 וגורלם לא נודע). ופעולות סיור וחבלה במסגרת פלישת הצבא האוסטרלי ללבנון וסוריה ב- 7.6.41 בהן השתתפו חוליות ממגויסי הפלמ"ח הראשונים, לימים פלוגות א' וב'.מידע נוסף

מושגים מקושרים
מבצע החבלה בטריפולי - כ"ג יורדי הסירה
פלוגות הפלמ"ח

ספרים מקושרים:
אורד וינגייט - הידיד הלוחם
בית יצחק שדה ביפו - חוברת רקע
גבעת עדה - מושבה ב"שומרון", 45 השנים הראשונות
דן רם
דפי אלעזר - יום עיון לזכר דוד אלעזר ז"ל - 13
ה"הגנה"
הפלמ"ח, לוחמיו ומבצעיו
הרמטכ"ל הראשון - יעקב דורי
הרעיון הציוני לגווניו
התפתחות כוח המגן העברי 1907-1948
חוברת של הכנס הארצי הרביעי של הפלמ"ח - לזכרו של יצחק שדה
כל עת
מאבק, מרד, מרי : המדיניות הבריטית והציונית והמאבק עם בריטניה, 1941-1948
מה חידש הפו"ש?
מה קורה פה? מדינת ישראל - עובדות יסוד
מישוב למדינה
מלחמת העולם 1939-1945
מן "ההגנה" לצבא ההגנה
סיפורו של דוידקה
עלומים - בקדמת הבמה
עלון הפלמ"ח מספר 20
עלון הפלמ"ח מספר 21
עלון הפלמ"ח מספר 51-52
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פלמ"חאיות על המשמר
ראשי פרקים בתולדות ההגנה
שש מדורות הבהבו - מערת הפלמ"ח במשמר העמק

סרטים מקושרים:
אזכרה ליצחק שדה מפקד הפלמ"ח הראשון
יצחק שדה - דיוקן
מאה ועשרים שנה לציון הולדת יצחק שדה
מה נשאר מרוח הפלמ"ח?
ערב לציון 15 שנה להקמת בית הפלמ"ח
ערב לציון 75 שנה להקמת הפלמ"ח
שישים שנה להקמת הפלמ"ח - ישיבת הכנסת לציון האירוע

עדויות מקושרות:
איזה דפני-שדה - סיפור חיים
זלמן מרט - עדות אישית
שרות בארגון ה'הגנה', בחי"ש ובפלמ"ח - בנימין צור
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו