> ראשית הפלמ"ח

שיתוף פעולה עם הבריטים
תקציר

ראשית דרכו של הפלמ"ח היתה אחד הביטויים לשיתוף הפעולה שנוצר בין בריטניה לבין "היישוב המאורגן" בארץ, במלחמת העולם השנייה.

ראשית דרכו של הפלמ"ח היתה אחד הביטויים לשיתוף הפעולה שנוצר בין בריטניה לבין "היישוב המאורגן" בארץ, במלחמת העולם השנייה. קדמה לו מסורת של שיתוף פעולה ציוני בריטי עוד בטרם שלטה בריטניה בארץ, כשהציעה את אוגנדה כפתרון פוליטי טריטוריאלי לתנועה הציונית ב- 1904, וערב כיבוש הארץ, כשפרסמה את "הצהרת בלפור" ב-1917. גם שיתוף פעולה צבאי התקיים בעבר: בהתגייסות ל"גדודים העבריים" בצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה (1919-1915), ובגיוס הנוטרים למשטרת המנדט והקמת "פלגות הלילה" ב"מרד הערבי הגדול" (1939-1936), כשלבריטים ול"הגנה" היה אינטרס משותף לחסל את התוקפנות הערבית.
במלחמת העולם השנייה היתה גרמניה הנאצית לאויב המשותף של התנועה הציונית והבריטים, בהכריזה מלחמה על העם היהודי (מ-1933) ועל בריטניה (מ-1939). עם התקרבות חזית המלחמה לארץ ישראל נוסף עוד אינטרס משותף - להגן על ארץ-ישראל מפני כיבוש צבאות "הציר" של גרמניה וגרורותיה ו/או למנוע הצטרפות של ערביי הארץ לצד גרמניה ולפעול כנגד היישוב היהודי בארץ וכנגד השלטון הבריטי.
ביטויו העיקרי של שיתוף האינטרסים היה הגיוס ליחידות השונות בצבא הבריטי ובסוף המלחמה לבריגדה היהודית - החי"ל. בצד הגיוס התקיים שיתוף פעולה בין הסוכנות היהודית לבין גורמי צבא בריטיים, בעיקר מודיעיניים. שיתוף פעולה זה כונה "השיתוף". במסגרתו החלה פעילות מודעינית של אנשי ה"הגנה" בסוריה ולבנון, כנגד ממשלת וישי גרורת גרמניה, שהתגבשה ל"תכנית הסורית" (.S.S ). מאוחר יותר נוצר שיתוף צבאי לשם הכנת התנגדות לצבא ה"ציר" הגרמני-איטלקי אם יכבוש את ארץ-ישראל. זאת במסגרת "התכנית הארץ-ישראלית" (P.S.) ואחר-כך "תכנית ארץ-ישראל לאחר הכיבוש" (P.P.O.S.) .
פעולת חוליות "מסתערבים" למטרות מודיעין וחבלה, בסוריה ולבנון החלה עוד ב- 1940. גם יציאתם ואובדנם של כ"ג חברי "הגנה" עם מלווה הבריטי בספינתם (מאי 1941) וחוליות הסיור שהובילו את הפלישה לסוריה ולבנון, בהן נטלו חלק אנשי הפלמ"ח (יוני 1941), התבצעו במסגרת זאת. הבריטים התרשמו מהנכונות והיכולת שנתגלו בפעולות ונענו להצעת הסוכנות להכין יחידות ללוחמה זעירה בגרמנים אם תכבש הארץ ולאמנם למשימות חבלה, צלפות וסיור. כך איפשר ה"שיתוף" לממש את הגיוס המלא של פלוגות הפלמ"ח. 147 לוחמים מכל פלוגות הפלמ"ח השתפו בקורס המרכזי ביער משמר העמק, באפריל 1942, והיו גם קורסים במקומות אחרים.
בקיץ 1942, עת גברה שוב הסכנה לכיבוש הארץ, עקב מתקפת צבאות "הציר" בחזית צפון-אפריקה. הוכרז ביישוב היהודי בארץ על גיוס כללי ופלוגות הפלמ"ח גויסו והועמדו במצב הכן בבסיסיהם ביישובים. בראשית יולי שונתה הערכותן ופלוגות א' ב' הועברו לדרום, כדי לסייע, בחסימת הצבא הגרמני המתקדם מדרום. עם הדיפת מתקפת "הציר", סרבו הבריטים להמשיך את פעילות "השיתוף" והפסיקו את מימון אחזקת פלוגות הפלמ"ח ואימונן. הפסקת "השיתוף" העמידה את הפלמ"ח בפני סכנת פירוק. היה הכרח למצוא פתרון חליפי שיאפשר את המשך קיומו.

נושאי משנה

מבצע החבלה בטריפולי - כ"ג יורדי הסירה
הפלישה לסוריה וללבנון
פעילות הפלמ"ח בסוריה ובלבנון
מחנה משמר העמק
"תוכנית הצפון"
ההיערכות המחודשת בפלמ"ח לנוכח איום פלישת הגרמנים
מחלוקות בין הבריטים למטה הפלמ"ח בתקופת 'השיתוף'
גופי המודיעין הבריטי והמוסדות שעסקו ב"שיתוף החשאי"
הוויכוח על ההתגייסות

מידע נוסף

מושגים מקושרים
מבצע החבלה בטריפולי - כ"ג יורדי הסירה
מחנה משמר העמק

ספרים מקושרים:
"מגוייסות פעמיים" - חברות ה"הגנה" והלח"י בכוחות הבריטים
"מצדה" - ההגנה על ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה
Haviva Reick
Life and Personality of Haviva Reick
אורד וינגייט - הידיד הלוחם
איגרות מגוב האריות; של צנחני-ההצלה - ליובה גוקובסקי, אריה פיכמן, דוב הררי
אל אשר נקראתי
אמריקה, בריטניה וארץ ישראל
ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה
אשה עברייה אל הדגל
את לבדך תביני [מכתבי חנה סנש]
במעגל בעיות הביטחון
דרך בים
ה"הגנה"
ה"הגנה" - ארגון ה"הגנה" בארץ-ישראל
הגשר החי
ההגנה וההתנדבות לצבא הבריטי
ההתנדבות ומקומה במדיניות הציונית והיישובית בשנים 1939-1942 - כרך ראשון
ההתנדבות לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה
המודיעין הבריטי ושיתוף הפעולה החשאי עם היישוב במלחמת העולם השנייה
המנדט ושברו - על אהבה ובגידה
הנצחת נשים בחברה הישראלית
הפלמ"ח, לוחמיו ומבצעיו
הצנחנים מארץ ישראל באירופה הכבושה במלחמת העולם השנייה
הצנחנית שלא שבה - סיפור שליחותה של חנה סנש
חיי ואני
חיים אנצו סרני - עשר שנים למותו
חיים אנצו סרני, 1905-1944
חנה סנש - יומנים, שירים, עדויות
ייסוד הפלמ"ח
כוחות המגן הישראליים מאתמול להיום
כנס החוקרים השלישי לתולדות כוח המגן
מחתרת במדים
מלחמת העולם 1939-1945
מלחמת העולם השנייה
ממצור בארץ ליהדות נצורה
מן "ההגנה" לצבא ההגנה
עלון הפלמ"ח מספר 21
עלון הפלמ"ח מספר 71
עלון הפלמ"ח מספר 75
עלי זית וחרב, כרך י' - אשת חיל עברייה
פגישות עם מנהיגים ערביים
פלוגות מחץ - פלמ"ח
פלוגות-האש נעות בלילה
פלמ"ח, פלוגה ז'
פרקים בתולדות האצ"ל
ראשיתו של הפלמ"ח
שלדים בארון
שש מדורות הבהבו - מערת הפלמ"ח במשמר העמק
תזכרי של מי את

סרטים מקושרים:
גפרור שהצית לבבות
המסתערבים
השקת אלבום המחלקה הגרמנית
זוכרים את שוריקה
יצחק רבין של הפלמ"ח
יצחק שדה - דיוקן
כ"ג/כ"ד יורדי הסירה - חקירה אחרונה?
כנס יוצאי המחלקה הגרמנית במשמר העמק
מה נשאר מרוח הפלמ"ח?
מי גרש את הבריטים
מי ישא את הרובה העברי
מערכת הפלמ"ח במשמר העמק
סרט להנצחת פעלה של חביבה רייק
ערב צנחני הישוב בבית הפלמ"ח
ראיון עם שמעון אבידן - תכנית "מצדה" על הכרמל

עדויות מקושרות:
"צבא הקבע" בימים עברו
בנימין צור - שירותי בפלמ"ח
דן לנר - עדות אישית
המחלקה הגרמנית
המחלקה הגרמנית והפלמ"ח
המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח - עדות
חיים לבקוב - עדות
יצחק וימן - סיפור חיים
מאיר דוידזון - עדות אישית
סוריקה ברוורמן - חברות בפלמ"ח
סיפור חיים - שוש ספקטור
פרשייה עלומה של קשר ואלחוט
ראיון עם נחום כרמלי
ראשית הפלמ"ח

1 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו