> ראשית הפלמ"ח

הפלמ"ח והארגונים הפורשים
תקציר

הפלמ"ח, כזרוע המגויסת של ארגון ה"הגנה", שהיה כפוף למרות המוסדות הנבחרים של היישוב היהודי בארץ ושל התנועה הציונית, הופעל כנגד ארגוני הכוח המחתרתיים, האצ"ל והלח"י, שכפרו במרות המוסדות ולכן כונו "הפורשים".

הפלמ"ח, כזרוע המגויסת של ארגון ה"הגנה", שהיה כפוף למרות המוסדות הנבחרים של היישוב היהודי בארץ ושל התנועה הציונית, הופעל כנגד ארגוני הכוח המחתרתיים, האצ"ל והלח"י, שכפרו במרות המוסדות ולכן כונו "הפורשים". פעולות הטרור של האצ"ל והלח"י, כנגד מטרות בריטיות (אנשים, ציוד ומתקנים), איימו על מעמדה של הנהגת היישוב הנבחרת, על קיום הסדר הדמוקרטי התקין, וביחוד על סיכויי המגעים המדיניים עם הבריטים. כדי להסיר את האיום הורתה ההנהגה למטה ה"הגנה" לשתק את פעילות הארגונים. הוראה זאת נשנתה כמה פעמים ולכן כונתה "סזון" (=עונת הציד, ביטוי שהשתגר ב- 1945). יחידות פלמ"ח ויחידות אחרות של ה"הגנה", לקחו חלק במחזורי הפעילות הבאים:
1) בקיץ-סתיו 1941 ובראשית 1942, פעלו יחידות פלמ"ח אחדות, יחד עם אנשי הש"י (שירות הידיעות של ה"הגנה"), כנגד "האירגון הצבאי הלאומי בישראל" (ב- 1942 שונה שמו ל"לוחמי חירות ישראל" - לח"י), בגלל פעולותיו להשגת כספים ופגיעותיו בחיילים בריטיים. אחדים מאנשי הארגון נחטפו, מהם שנמסרו לבריטים ומהם ששוחררו לאחר חקירה ואזהרה. מטה הפלמ"ח לא פקד על המבצע.
2) אוקטובר 1944 - מרס 1945, 250-200 פלמחאים, הופעלו בפיקוד מטה הפלמ"ח ואחר-כך בפיקוד מפקדה מיוחדת, לעיקוב, בילוש ומאסר של אנשי אצ"ל בכירים וכן במניעת הדבקת כרוזי תעמולה ובמניעת גיוס כספים בכפיה. בפעילות נתפסו אנשי הארגון, הוחזקו במעצר במשקים, נחקרו ולעיתים אף עונו. לאחר רצח הלורד מוין הוחלט על הסגרת הנחטפים לבריטים. חברי הפלמ"ח השתתפו ב"סזון" בהתנדבות. רובם התנגדו בתוקף להחלטת ההסגרה לבריטים מחד גיסא, ומאידך גיסא גינו את החלטת המוסדות (שהתקבלה בלחץ התנגדות חוגים רחבים ביישוב), להפסיק את ה"סזון" בטרם חוסל האצ"ל.
3) יוני 1947 - דצמבר 1947. עשרות פלמחאים וחברי "הגנה" אחרים, פעלו בפיקוד מפקדה מיוחדת לגלוי ומניעה של פעולות האצ"ל, ע"י חשיפה מודיעינית, הטרדה אלימה של מפקדים, פשיטות על מחסני תחמושת, הפרעות בביצוע פעולות וכדומה. הפעולה הוכתרה בהצלחה וגרמה לצימצום ניכר בפעילות הארגון.
4) במהלך מלחמת העצמאות הטיל שר הבטחון, דוד בן-גוריון, על יחידות פלמ"ח ו"הגנה":
א. למנוע מהאצ"ל לפרוק למחסניו את הנשק מהספינה "אלטלנה" בחוף כפר ויתקין ובחוף תל-אביב (24-20 ביוני).
ב.לפרוק את נשקם של אנשי האצ"ל והלח"י בירושלים, לאחר רצח המתווך מטעם או"ם, הרוזן ברנדוט ( ספטמבר 1948).
בסוף 1943 יזמו האצ"ל והלח"י, את הקמת "עם-לוחם" כאירגון בין מחתרתי. לזמן קצר היו מעורבים בו גם חברי פלמ"ח (ביחוד מאחת המחלקות בפלוגה השישית). הכוונה סוכלה על-ידי מטה ה"הגנה", שאסר את השתתפות חבריו והפעיל מערכת הסברה יעילה.
בין אוקטובר 1945 לאוגוסט 1946, פעלה "תנועת המרי העברי" על פי הסדר לתיאום פעולות בין ה"הגנה" לבין האצ"ל והלח"י כנגד הבריטים. מפקדת תנועת המרי הקצתה מבצעים צבאיים לכל אירגון אך לא היו מבצעים משותפים. ההסדר בוטל בתגובה להתקפת האצ"ל על מלון המלך דוד.
יחסי העוינות בין הפלמ"ח והאירגונים נבעו מניגודים אידאולוגיים, חברתיים ואירגוניים. העימותים בניהם עוררו תגובות ציבוריות חריפות ומעוררים גם כיום מחלוקות בין הסטוריונים.

נושאי משנה

השתתפות הפלמ"ח בפעילות נגד הפורשים ממרות ההנהגה
הסזון הקטן הראשון
הסזון הגדול
הסזון הקטן השני
ארגוני הפורשים

מידע נוסף

מושגים מקושרים
פרשת האוניה 'אלטלנה'

ספרים מקושרים:
Brothers at War
The Irgun
אברהם שטרן - מאה שנה להולדתו (מקראה)
אין לי כוח להיות עייפה
אלון בארץ
ביבליוגרפיה שימושית, כרך א'
בלכתך בשדות אימה
במאבק ובמרד - הגנה, אצ"ל, לח"י
דף מהסליק מספר 1 - בן-גוריון ותנועת המרי
דף מהסליק מספר 5 - מסמכי הבולשת הבריטית
ה"הגנה"
ה"סזון" - ציד אחים
האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל
האצ"ל בחיפה ה"אדומה"
האצ"ל והלח"י במלחמת העצמאות
האקטיביסט
הארגון הצבאי הלאומי - ("אצ"ל")
הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל כרך א'
הבולשת חוקרת - ה-CID בארץ ישראל בשנים 1920-1948
הדרך אל הפנתיאון
הזקן ואני; ספורו האישי של ראש המודיעין של הלח"י
המאבק החמוש 1936-1948
המרד - זכרונותיו של מפקד האצ"ל בארץ ישראל
הפלמ"ח, לוחמיו ומבצעיו
הפשיטה על תחנת השידור ברמאללה
הרמטכ"ל הראשון - יעקב דורי
כורח בל יגונה: פעילותם של אצ"ל ולח"י להשגת כספים ואמצעים בארץ ובעולם
לוחמי חירות ישראל, אנשים רעיונות ועלילות
לוחמי חרות ישראל (לח"י)
לקסיקון האצ"ל: רק כך.
מבצעי האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי, 1931-1948
מחלקת החקירות הפליליות של המשטרה הבריטית בארץ-ישראל, 1920-1948 (.C.I.D)
מן "ההגנה" לצבא ההגנה
מסמבול עד גילגיל
מערכות האצ"ל, חלק ד'; המרד 1944-1946
מערכות הארגון הצבאי לאומי, "ההגנה הלאומית"
מפגש הסטורי
מקומם של שיקולים אתיים-מוסריים בהפעלת הכוח ויישומם בפועל מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ועד להקמת המדינה
ספר תולדות ההגנה: ממאבק למלחמה [כרך ג, חלק שני]
עלון הפלמ"ח מספר 37
עלון הפלמ"ח מספר 56
עלי זית וחרב - כרך י"ב: משטרת ארץ ישראל
עלי זית וחרב, כרך ט' - והאנגלי אז בארץ
עלי זית וחרב, כרך ט"ו, סלע המחלוקת
עמוד האש - עיון מחדש במבצעים מתקופת המערכה לעצמאות
פלוגות מחץ - פלמ"ח
פריצת כלא עכו - מאמר
פרקים בתולדות האצ"ל
ציון הלוחמת
שמשון, הלוחם הנועז בדורו
תאריכון - כרונולוגיה נבחרת לתולדות המנדט הבריטי והמחתרות

סרטים מקושרים:
"אלטלנה" - האמת על האונייה שכמעט גרמה למלחמת אחים
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
יצחק שדה - דיוקן
עמוד האש - היסטוריה מצולמת
ערב ה"סזון"

עדויות מקושרות:
"עם לוחם"
הסזון הקטן
חיים אבינועם - שירותי בכוח המגן העברי
יוסף טבנקין - מלחמת העצמאות ב'
יצחק וימן - סיפור חיים
ישראל ליברטובסקי - עדות
כנס המחלקה הגרמנית במשמר העמק
משה גורן - פעילותי בארגון ה"הגנה" ובמלחמת העצמאות
משפחת נחמיאס באירועי אלטלנה
צביקה זמיר - עדות אישית
שמואל אלבק - עדות אישית
שרות בארגון ה'הגנה', בחי"ש ובפלמ"ח - בנימין צור
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו