> שיתוף פעולה עם הבריטים
> ראשית הפלמ"ח > שיתוף פעולה עם הבריטים

הפלישה לסוריה וללבנון
תקציר

הפלישה לסוריה ולבנון מתייחסת לצירופן של חוליות לוחמים עבריים כמורי דרך לכוחות הצבא האוסטרלי בלילה שבין ה- 7 ל- 8 ביוני 1941.

מושג הפלישה לסוריה ולבנון מתייחס לצירופן של חוליות לוחמים עבריים כמורי דרך לכוחות הצבא האוסטרלי בלילה שבין ה- 7 ל- 8 ביוני 1941. למושג זה חשיבות רבה בתולדות הפלמ"ח ובמסכת פעולות 'השיתוף' בין היישוב המאורגן בארץ לבין צבא בריטניה במלחמת העולם השנייה.
שלטון ממשלת ווישי (גרורת גרמניה הנאצית) בסוריה ובלבנון הביא את חזית המלחמה לגבולות הארץ. מצב זה הגביר את נכונות הבריטים לנצל את רצונה של הנהגת היישוב היהודי בארץ לקחת חלק פעיל יותר במלחמה. המגעים בין מיפקדת הצבא הבריטי במזרח התיכון לבין נציגי הסוכנות היהודית הניבו את פעולות המודיעין והחבלה שנעשו במסגרת 'השיתוף'. פעולות אחדות כבר נעשו למטרות אלה בסוריה ובלבנון עוד לפני שנכבשו בידי הבריטים. יציאת 23 לוחמים יהודים בליווי קצין בריטי בספינה "ארי הים" במאי 1941, למשימת חבלה בטריפולי שייכת גם היא לאותה מסגרת. העשרים וארבעה לא שבו ממשימתם, ואולם פעולות 'השיתוף' נמשכו.

נושאי משנה

הפלישה לסוריה וללבנון - פירוט המשימות
תוכנית מבצע הפלישה לסוריה ולבנון
מבצע הפלישה לסוריה ולבנון

מידע נוסף

מושגים מקושרים
גופי המודיעין הבריטי והמוסדות שעסקו ב"שיתוף החשאי"
מבצע החבלה בטריפולי - כ"ג יורדי הסירה

ספרים מקושרים:
איך בסוריה צעד הפלמ"ח
האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל
משה דיין - קורות חייו
נוכח איום הפלישה הגרמנית לארץ ישראל
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון הפלמ"ח מספר 20
עלון הפלמ"ח מספר 21
עלון עמותת דור הפלמ"ח מספר 4 - הפלמ"ח בפרספקטיבה היסטורית
ראשיתו של הפלמ"ח
שורשי החבצלת, המודיעין ביישוב, 1947-1918, כרך א' וב'

סרטים מקושרים:
מאיר פעיל על דמות הפלמחניק, רחל רבין-יעקב על יצחק רבין ועל הפלמ"ח

עדויות מקושרות:
זלמן פרח - עדות אישית
מאיר דוידזון - עדות אישית
משה רבינוביץ - עדות אישית על הפלמ"ח, פלי"ם והצבא הבריטי

2 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו