תקציר

מן המוסכמות היא שמעמדן של הנשים בפלמ"ח שווה היה למעמדם של הגברים. עיון דייקני בעובדות ההיסטוריות מלמד שמספרן של הנשים בפלמ"ח היה רב והיו להן תפקידים חשובים, אך לא התקיים שיוויון מלא בין נשים לגברים. הוויכוח על מקומן ומעמדן של הנשים בפלמ"ח, נמשך לאורך כל שנות קיומו.

עם הקמת הפלמ"ח ב- 15 במאי 1941, לא נערך דיון מיוחד בשאלת גיוס הנשים. נוהג גיוס נשים להגנה היה כבר מושרש ומבוסס ועל כן היו נשים שביקשו להצטרף לפלוגות המחץ מראשיתן.
שאלת שילובן של הנשים בפלוגות ואחר כך בחטיבה עמדה על סדר יומו של הפלמ"ח מהקמתו ועד פירוקו, כשבכל תקופה תוכנה משתנה בהתאם לנסיבות.
בתחילה התגייסו בודדות בלבד וחברותן בארגון הוסתרה בעיקר מעיני הבריטים. משאישר מטה ה'הגנה' את גיוס הנשים לפלמ"ח גדל מספרן עד כיתה בכל פלוגה והן התאמנו יחד עם הגברים. ב- 1943 קיימו החברות כנס מיוחד לבירור מעמדן, תפקידיהן, ואופן אימונן בחטיבה. עם ביצוע 'הסכם ההכשרות' (1944) גדל מאוד מספר המצטרפות לפלמ"ח והגיע עד לשליש ממגויסי החטיבה. בנות ההכשרות האמונות על שויון מלא בין המינים, השתלבו בתפקידים שונים - מיעוטם מבצעיים ורובם תפקידי עזר קרובים למבצעיים או רחוקים מהם.
הנשים בפלמ"ח מילאו מגוון תפקידים רחב: מבצעיים - לחימה סיור וחבלה; מקצועיים - קשר-גדעונות, רפואה, סעד ואפסנאות; מנהליים - מזכירות, טבחות; תפקידי הדרכה. נשים מילאו תפקידי פיקוד זוטרים והשתתפו בקורס מפקדי מחלקות של ה'הגנה' מ-1943.
בפעולות המבצעיות בתקופת המאבק השתתפו גם נשים, בעיקר במאבק ההעפלה.
במלחמת העצמאות נוצרו נסיבות חדשות שהחריפו את שאלת השתתפות הנשים בתפקידי לחימה מצד אחר והקנו משמעות שונה לנוכחות הבנות בתפקידים הסמוכים לחזית (משלטים, בסיסים קדמיים) מצד אחר. השתלבותו של הפלמ"ח בצה"ל ותהליך פירוקו השפיעו על תפקידי הנשים, מעמדן והרגשתן עוד יותר משהשפיעו על הגברים.
תרומתן הבולטת ביותר הייתה להווי החיים הפלמחאי הייחודי.

נושאי משנה

התגייסות נשים לפלמ"ח
לוחמות הפלמ"ח במלחמת העצמאות
חברות הפלמ"ח בתפקידי פיקוד
מורשת שיתוף נשים בפלמ"ח
הנצחת הנופלות
שמות מפקדות בפלמ"ח
חברות בתפקידים מקצועיים

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
The Girl with the Gun
בהגנה ובחן - הלוחמות בירושלים הנצורה במלחמת העצמאות
האשה בפלמ"ח, כרך ראשון, "הראל"
הלוחמות בפלמ"ח
הפלמ"ח בראי הצילום
השומרות שלא שמרו
יום העצמאות תשמ"ה - זר פרחי הפלמ"ח של שוש
מהפכניות בעל כורחן: נשים ומגדר בציונות הדתית בתקופת היישוב
מהפכת הענוות, אשה ורובה בארץ ישראל
נשים בפלמ"ח
סיפור אישי
עלון הפלמ"ח מספר 70
עלי זית וחרב, כרך י' - אשת חיל עברייה
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"חאיות על המשמר
פעולות החבירה בפלמ"ח
פרקי תיעוד בהקשר לפלמ"ח
צועדת בצעד תימני

סרטים מקושרים:
אחיותינו גיבורות התהילה
נשים בפעילות מבצעית - 2
נשים בפעילות מבצעית - 3
ראיון עם רעיה טראוב - 2 נשים בפעילות מבצעית - 1

עדויות מקושרות:
הבישול בפלמ"ח
החברה בפלמ"ח
הכשרות עמיעד
הפלמ"ח - עדות אישית
זיוה ואיתמר ארבל - ראיון
חברות בפלמ"ח
חברות בפלמ"ח - אוריאלה ערן
חברות בפלמ"ח - בנות העמקים
חברות בפלמ"ח - גאולה ירון
חברות בפלמ"ח - דבורה ספקטור
חברות בפלמ"ח - יעל (דגני) יפה ודינה גרט (גרפלד)
חברות בפלמ"ח - עדות אישית
חברות בפלמ"ח - רחל סבוראי
חברות בפלמ"ח - שושנה בקר
חברות בפלמ"ח בירושלים
חברות בפלמ"ח בתעשיית הנשק
חברות בפלמ"ח: החיפניות
חברות בפלמ"ח: הכשרות פלמ"ח - הקמת צובא
חברות בפלמ"ח: הכשרת גבעת השלושה, הגדוד החמישי, חטיבת הראל
חברות בפלמ"ח: הראשונות שהתגייסו לפלמ"ח
חברות בפלמ"ח: מלוות השיירות במסגרת "הפורמנים"
חברות בפלמ"ח:לוחמות הראל
חברות בפלמח - אביבה קפלן ורחל חן
חברות פלמ"ח - מפקדות המחלקות
יוסף טבנקין - מלחמת העצמאות ב'
כיבוש צפת במלחמת העצמאות
לוחמות של חטיבת הנגב מספרות
סיפורה של תמר אהוביה
פעילותו הביטחונית של שמעון אבידן
קרבות קטמון והר ציון
ראיון עם עדה בן-נחום
ראשית הפלמ"ח
רצינו להילחם וזהו ! - בחורות לוחמות בפלמ"ח
שרה יפה - ראיון
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו