> חברות בפלמ"ח

התגייסות נשים לפלמ"ח
תקציר

ב- 19 במאי 1941 אישרה המיפקדה הארצית של ה'הגנה' את פקודת החירום מס' 2 בדבר הקמת הפלמ"ח. הפקודה הגדירה בצורה מפורשת את פריסת הפלוגות ואת תפקידן המרכזי. על פי הפקודה "יאוישו הפלוגות במתנדבים מקרב חברי ה'הגנה' ואחרים". האם התכוונה הפקודה גם לגיוס מתנדבות?

ב- 19 במאי 1941 אישרה המיפקדה הארצית של ה'הגנה' את פקודת החירום מס' 2 בדבר הקמת הפלמ"ח. הפקודה הגדירה בצורה מפורשת את פריסת הפלוגות ואת תפקידן המרכזי. על פי הפקודה "יאוישו הפלוגות במתנדבים מקרב חברי ה'הגנה' ואחרים". האם התכוונה הפקודה גם לגיוס מתנדבות?
נשים החלו להתגייס למסגרות השונות של ארגון 'ההגנה' החל משנת 1925. רוב המתגייסות היו חברות ההתיישבות העובדת, שביקשו לבטא בכך את רצונן לקחת חלק גם בתחום ההגנה, ולא רק בהתיישבות. פעולתן של חברות הקיבוצים במרוצת שנות ה - 20 וה- 30 הגבירה את המודעות לתפקידה ולמקומה של האישה בכוח הלוחם. משנת 1936 הוחל במתן אימון צבאי גם לחברות: אורגנו קורסים בהם אומנו החברות בשימוש בנשק ובפיקוד על עמדות הגנה. מתוקף מציאות זו, בה היו הנשים בפועל חלק אינטגרלי מהכוח הלוחם של ה'הגנה', ניתן לפרש כי נשים יכלו אף הן, לכאורה, להתנדב לפלמ"ח.
פקודת ההקמה אינה שוללת או מחייבת במפורש את גיוס הנשים. הפקודה נוקטת לשון זכר בלבד, ביחיד וברבים. אפשר שזהו עניין לשוני בלבד, שאינו מעיד על כוונה להתעלם מהנשים, אך אפשר גם שלשון זו מלמדת על הכוונה לגייס לכוח החדש, שהוגדר כ"פלוגות מחץ", גברים בלבד. גם בתקנון הפלמ"ח (פורסם ביוני 1941) שהגדיר ופרט את תפקידיה השונים של היחידה, את מנגנון הפיקוד ואת הרכב הפלוגות שלה, אין כל התייחסות לנשים בכוח הלוחם.
יצחק שדה, שמונה כקצין מטה להקמת הפלמ"ח, תמך בגיוס נשים ובשיתופן בכוח הלוחם העברי על פי אמונתו וגישתו. שדה סבר שפוטנציאל הגיוס המוגבל של היישוב מחייב שלא לוותר על חמישים אחוזים מכוח האדם שלו. המודל שעמד לנגד עיניו של שדה היה לקוח מניסיונו בצבא האדום בבריה"מ, שם ראה נשים משרתות בתפקידים קרביים, והוא ביקש ליישם מודל זה בפלמ"ח. שדה צפה התנגדות מצד מפקדי הפלוגות ומפקדי ה'הגנה', ולכן ביקש לגייסן בהדרגה. נראה שהמגמה זכתה לאישור מבעלי הסמכות הביטחונית העליונה - גולומב וגלילי, אף על פי שאין מסמך כתוב ומפורש בנושא.
גם מפקדי הפלוגות, שהיו אחראים מתוקף תפקידם על הגיוס, פירשו את הפקודה בהתאם להבנתם ולתפיסת עולמם. היו שהקדימו את גיוס הנשים והיו שהגיעו לכך מאוחר יותר.
ניתן לסכם ולומר שבפקודת ההקמה של הפלמ"ח לא נקבעו כללים לגבי מקומן ותפקידן של הנשים. מעורבותן של הנשים ב'הגנה', עוד בטרם הוקם הפלמ"ח, תפיסת עולמו של יצחק שדה בנושא מקומן של הנשים בכוח הלוחם, רצונם של מפקדי הפלוגות וצורכי השעה - כל אלה הובילו לשילובן של הנשים בפלוגות הפלמ"ח.
אולם יוזמתן של הנשים שרצו להתגייס ונאבקו על מקומן ועל תפקידן, היא שהשפיעה יותר מכל גורם אחר על שילובן בפלמ"ח.

נושאי משנה

גיוס הנשים בשלב ההקמה
אימוני החברות מההקמה עד כנס משמר העמק
החברות בשנים 1942 - 1944
כנס החברות במשמר העמק
אימון הנשים לאחר 'כנס החברות'
גיוס הנשים במסגרת גיוס ההכשרות
מעורבות נשים במבצעים ובפעילות קרבית בתק' המאבק
פעילות נשים בתפקידי עזר

מידע נוסף

מושגים מקושרים
חשיבות התגייסות ההתיישבות העובדת לפלמ"ח

ספרים מקושרים:
הפלמ"ח בראי הצילום
השומרות שלא שמרו
מהפכת הענוות, אשה ורובה בארץ ישראל
ספור חיים כתרבות
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלי זית וחרב, כרך י' - אשת חיל עברייה
פלמ"ח, אנשים ודרך
פלמ"חאיות על המשמר

סרטים מקושרים:
אחיותינו גיבורות התהילה
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
מי ישא את הרובה העברי

עדויות מקושרות:
גיוס חברות לפלמ"ח - אורי יפה
דוד רם - על הפלמ"ח
הבנות הפלמ"ח - סימה שרי
הכשרות עמיעד
זיוה ואיתמר ארבל - ראיון
זלמן פרח - השירות בפלמ"ח, גיוס נשים לפלמ"ח
חברות בפלמ"ח
חברות בפלמ"ח - אוריאלה ערן
חברות בפלמ"ח - בנות העמקים
חברות בפלמ"ח - דבורה ספקטור
חברות בפלמ"ח - יעל (דגני) יפה ודינה גרט (גרפלד)
חברות בפלמ"ח - עדות אישית
חברות בפלמ"ח - ציפי נריה
חברות בפלמ"ח - קשריות/גדעוניות
חברות בפלמ"ח - רחל סבוראי
חברות בפלמ"ח - שושנה בקר
חברות בפלמ"ח בירושלים
חברות בפלמ"ח: בית הערבה
חברות בפלמ"ח: החיפניות
חברות בפלמ"ח: הכשרות פלמ"ח - הקמת צובא
חברות בפלמ"ח: הכשרת גבעת השלושה, הגדוד החמישי, חטיבת הראל
חברות בפלמ"ח: הכשרת מעוז ברביבים
חברות בפלמ"ח: המזכירות הפלוגתיות
חברות בפלמ"ח: הראשונות שהתגייסו לפלמ"ח
חברות בפלמ"ח: חברות שדות-ים וגבעת-חיים
חברות בפלמ"ח: חטיבת יפתח
חברות בפלמ"ח: לוחמות פלוגה ח' וגדוד הפורצים
חברות בפלמ"ח: מלוות השיירות במסגרת "הפורמנים"
חברות בפלמ"ח: מלוות השיירות של "זהבי"
חברות בפלמ"ח:לוחמות הראל
חברות בפלמ"ח-העפלה - ראיון קבוצתי
חברות פלמ"ח - הכשרה המגוייסת
חברות פלמ"ח - מפקדות המחלקות
כיבוש צפת במלחמת העצמאות
לוחמות של חטיבת הנגב מספרות
סוריקה ברוורמן - חברות בפלמ"ח
סיפורה של תמר אהוביה
פלמחניקיות בקפריסין
פעילותו הביטחונית של שמעון אבידן
רצינו להילחם וזהו ! - בחורות לוחמות בפלמ"ח
שיח מפקדות בפלמ"ח
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו