> לוחמות הפלמ"ח במלחמת העצמאות
> חברות בפלמ"ח > לוחמות הפלמ"ח במלחמת העצמאות

נשים בפעילות מבצעית
תקציר

שאלת שילובן של השנים בפעילות קרבית העסיקה את מפקדי הפלמ"ח ואת הנשים עצמן במהלך המלחמה.

שאלת שילובן של השנים בפעילות קרבית העסיקה את מפקדי הפלמ"ח ואת הנשים עצמן במהלך המלחמה. המגמה הכללית, שעוגנה בחלקה גם בפקודות, הייתה להרחיק את הנשים משדה הקרב; וזאת משום שמשמעות ההשתתפות הייתה נשיאת נשק ומטענים כבדים, תוך הסתכנות בפגיעה, בפציעה ובנפילה בשבי. למגמה זו היו יוצאים מהכלל, בהם שולבו נשים בפעולות מבצעיות שונות.
בראשיתה של המלחמה, בעת המאבק על הדרכים, היוו הנשים חלק מהכוח הלוחם שליווה את השיירות. במשימה זו היה לנשים יתרון ברור - הן מלאו תפקיד של "סליקריות" - החביאו את הנשק על גופן באותם קטעים של הדרך שהיו בשליטה בריטית. בשעת התקפה הן מיהרו לשלוף את הנשק ונלחמו לצד הגברים.
בעקבות שילובן במערך אבטחת השיירות, שולבו נשים גם ביחידות שתפסו משלטים בצידי הדרך ואיבטחו את מעבר השיירות, או ביחידות שאיבטחו יישובים ומשלטים רחוקים, זאת בהתאם לפקודה מפורשת ממטה הפלמ"ח. במסגרת פעילות זו הוטלו על הנשים גם תפקידים נוספים, ביניהם תפקידי קשר, רפואה ותפקידי מטבח.
תופעת שילובן של הנשים בפעילות מבצעית הייתה מקובלת בעיקר בחטיבת 'הראל', שנדרשה להוציא את יחידותיה לקרבות בכל יום, סבלה אבידות קשות ונאלצה לנצל כל מקור כוח אדם זמין.
ברוב המשימות המבצעיות בהן שולבו נשים הן נמנו על כוחות הסיוע והחילוץ, במערך הרפואה או הקשר, ונשאו בדרך כלל נשק קל. בודדות מתוכן צורפו לכוח התוקף כלוחמות בין לוחמים. נשים אחדות מילאו תפקידי פיקוד במסגרת פעילות מלחמתית, והיה גם מקרה אחד או שניים של יחידת בנות עצמאית, שהגיעה לקרב עם האויב במסגרת הכוחות הלוחמים (למשל: כיתת הבנות של הכשרת מעוז ב' ).
את רמת שיתופן של נשים בפעילות מבצעית קבעו מספר גורמים: צרכי הזמן והמקום, המיומנות האישית שרכשו הנשים במהלך שירותן, יוזמת המפקדים או התנגדותם, ובעיקר - היוזמה שלהן עצמן לקבל עליהן משימות אלה.
בשלבים מתקדמים יותר של המלחמה, כשכוחות הפלמ"ח תוגברו במגוייסים חדשים והיחידות לחמו מול צבאות סדירים, הוצאו כמעט כל הנשים ממשימות מבצעיות והופנו לתפקידי העזר שבסמוך לחזית.
דימוי הנערה הלוחמת לצד הגבר במלחמת העצמאות הוא מוטעה במידה רבה. על שילובן של הנשים במסגרות הלוחמות הוטלו מגבלות רבות, ורק קומץ מכלל חברות הפלמ"ח נטלו חלק בפעילות המבצעית. אולם עובדה זו אין בה כדי למעט מתרומתן הרבה והמגוונת של הנשים למאמץ המלחמתי של יחידות הפלמ"ח השונות.
ראוי להוסיף ולציין במקום זה גם את פעילותן החשובה לא פחות
לאשר עשו בנות "רגבים", עוד טרם המלחמה ובמלחמה עצמה, בשיבתן שמונה מטרים
מתחת לפני הקרקע ועבדו במשמרות יום ולילה ליצר תחמושת כדורי 9 מ"מ ל"סטנים", שהיו
נשקם האישי של מרבית הלוחמים, במיוחד בראשית קרבות מלחמת העצמאות.
מחלקת הכשרת "רגבים" הייתה המחלקה היחידה בפלמ"ח שחבריה לא גויסו לקרבות,
היות והוחלט לגביה, שחיוני שחבריה ימשיכו להישאר בגבעה ולייצר תחמושת ללוחמים.
עם עלות השחר ירדנו אל מתחת לפני הקרקע ועבדנו בסכנה לא קטנה עד לקראת שעות
החשיכה. המכונות דפקו, האצבעות הרכיבו וארזו את הכדורים ואנו ישובות היינו ליד
מכונות דופקות, באוויר דחוס רווי גזים של חומצות, 'כלואים' מתחת לאדמה ללא חשיפה
לשמש, שקועים בעבודה חיונית זו - בין כמויות גדולות של ארגזי תחמושת חיה, נפצים
ואבק שריפה...
רק חלק מבנות "רגבים" ירדו לעבוד משך פרקי זמן שונים במקום סודי ומסוכן זה.
מצורפות בזה שמותיהן של בנות פלמ"ח "רגבים",
שעבדו ב"מכון איילון" בתש"ז-תש"ח.
1 .מילה לוי - אייזנברג
2 .בת-שבע בליט - שור
3 .יפה גילעד - פרבר
4 .צפורה דגן - גרינברג
5 .מלכה ליברמן - גליק
6 .מנוחה לנג
7 .שרה קדמי - גטלר
8 .כרמלה רודשטיין - לוצקימידע נוסף

מושגים מקושרים
הכשרת "רגבים" יגור - חפציבה 1945-1947
חטיבת הראל (חטיבה 10)

ספרים מקושרים:
בדרך שהלכנו
הפלמ"ח בראי הצילום
השומרות שלא שמרו
זהרה לביטוב - גיבורת מופת או מיתוס ?
מבעד לעבותות
מהפכת הענוות, אשה ורובה בארץ ישראל
סיפור אישי
ספור חיים כתרבות
עלון הפלמ"ח מספר 70
עלי זית וחרב, כרך י' - אשת חיל עברייה
פלמ"חאיות על המשמר
תע"ש במחתרת; תעשיית הנשק של ה"הגנה" בטרם מדינה
תרומת תנועת הנוער "המחנות העולים" לכוח המגן ולפלמ"ח; 1933-1949

עדויות מקושרות:
גיוס חברות לפלמ"ח - אורי יפה
דוד רם - על הפלמ"ח
הבנות הפלמ"ח - סימה שרי
הכשרות עמיעד
זיוה ואיתמר ארבל - ראיון
זלמן פרח - השירות בפלמ"ח, גיוס נשים לפלמ"ח
חברות בפלמ"ח
חברות בפלמ"ח
חברות בפלמ"ח - אוריאלה ערן
חברות בפלמ"ח - בנות העמקים
חברות בפלמ"ח - דבורה ספקטור
חברות בפלמ"ח - יעל (דגני) יפה ודינה גרט (גרפלד)
חברות בפלמ"ח - עדות אישית
חברות בפלמ"ח - ציפי נריה
חברות בפלמ"ח - קשריות/גדעוניות
חברות בפלמ"ח - רחל סבוראי
חברות בפלמ"ח - שושנה בקר
חברות בפלמ"ח בירושלים
חברות בפלמ"ח: בית הערבה
חברות בפלמ"ח: החיפניות
חברות בפלמ"ח: הכשרות פלמ"ח - הקמת צובא
חברות בפלמ"ח: הכשרת גבעת השלושה, הגדוד החמישי, חטיבת הראל
חברות בפלמ"ח: הכשרת מעוז ברביבים
חברות בפלמ"ח: המזכירות הפלוגתיות
חברות בפלמ"ח: הראשונות שהתגייסו לפלמ"ח
חברות בפלמ"ח: חברות שדות-ים וגבעת-חיים
חברות בפלמ"ח: חטיבת יפתח
חברות בפלמ"ח: לוחמות פלוגה ח' וגדוד הפורצים
חברות בפלמ"ח: מלוות השיירות במסגרת "הפורמנים"
חברות בפלמ"ח: מלוות השיירות של "זהבי"
חברות בפלמ"ח:לוחמות הראל
חברות בפלמ"ח-העפלה - ראיון קבוצתי
חברות פלמ"ח - הכשרה המגוייסת
חברות פלמ"ח - מפקדות המחלקות
כיבוש צפת במלחמת העצמאות
לוחמות של חטיבת הנגב מספרות
סוריקה ברוורמן - חברות בפלמ"ח
סיפורה של תמר אהוביה
פלמחניקיות בקפריסין
פעילותו הביטחונית של שמעון אבידן
רצינו להילחם וזהו ! - בחורות לוחמות בפלמ"ח
שיח מפקדות בפלמ"ח
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו