> חברות בפלמ"ח

מורשת שיתוף נשים בפלמ"ח
תקציר

אף על פי שבפקודת הקמת הפלמ"ח לא הייתה התייחסות ישירה לשאלת גיוסן ושיתופן של הנשים, היו מעורבותן ושיתופן לעובדה מוגמרת במהלך שנות הפעילות של הפלמ"ח.

אף על פי שבפקודת הקמת הפלמ"ח לא הייתה התייחסות ישירה לשאלת גיוסן ושיתופן של הנשים, היו מעורבותן ושיתופן לעובדה מוגמרת במהלך שנות הפעילות של הפלמ"ח.
בראשיתה של התקופה הייתה זו החלטה מקומית של מפקדים בעלי חזון, ועניין של רצון לשיתוף ושותפות במאבק, אך בהמשך הייתה זו החלטה מסודרת של המוסדות לאשר את שילוב הנשים.
עם גיוסן של ההכשרות הייתה מעורבותן של הנשים לעובדה מוגמרת, הוכחה לתפיסה שניתן לקיים ולהפעיל, בצורה זו או אחרת, כוח צבאי יהודי המשלב פעילות של נשים וגברים גם יחד.
למרות מספרן הרב של הנשים בפלמ"ח, נמשך מאבקן למען מעורבות ושותפות מלאות בפעילות החטיבה בכל שנות קיומו של הפלמ"ח, והתגבר בתקופות של פעילות מבצעית חריגה כבימי ה'מאבק' ומלחמת העצמאות. התפקידים שבהם נטלו הנשים חלק היו מגוונים ביותר, החל מתפקידים קרביים מבצעיים וכלה בתפקידי שירותים שונים. הנשים ביצעו כל אחד מהתפקידים הללו על הצד הטוב ביותר, מתוך נאמנות לחבריהן בחטיבה ומתוך מחוייבות למשימה.
תרומתן של הנשים למסגרת הקרבית הייתה מצומצמת ביותר, אך לעומת זאת תרמו רבות למסגרת השירותים והמינהלה, ובתקופת המלחמה הייתה כל התשתית הארגונית והמינהלתית באחריותן.
מספרן של הנשים המגוייסות גדל במשך כל התקופה עד שהגיע לשיאו בימי המלחמה, עת שירתו בפלמ"ח 1227 נשים במסגרות ובתפקידים שונים. מספרן הרב של הנשים בפלמ"ח הוא עדות להצלחת המגמה המחייבת שילוב ושותפות של נשים בכוח המגן העברי. עובדה מספרית זו הציבה בפני מפקדי צה"ל הוכחה כי ניתן לשלב נשים במסגרות צבאיות קיימות ואין צורך לקיים מסגרת צבאית נפרדת לנשים.
בראשית הקמת צה"ל נתקבלה בנושא מקומן ותפקידן של הנשים במסגרת הצבאית התפיסה הבריטית, שעל פיה תגוייסנה נשים רק לתפקידי העזר ותאורגנה ביחידות נפרדות. מעורבותן של אחדות ממפקדות הפלמ"ח בהקמת 'חיל הנשים' והצלחת השילוב בין נשים לגברים במסגרת חטיבות הפלמ"ח, הוא שהוביל את צה"ל לאמץ את השיטה שנתקיימה הפלמ"ח, בה משרתים באותן יחידות נשים וגברים במשותף אך בתפקידים שונים.
חברות הפלמ"ח הורישו לצה"ל את המסורת של שילוב ושותפות מלאה במגוון התפקידים האפשריים. מסורת זו התפתחה והשתכללה בצה"ל במרוצת השנים, אך גם בימינו עוד טרם הוכרע הויכוח על מעמדה ותפקידה של האישה בצבא.

נושאי משנה

מורשת שיתוף נשים בעלוני הפלמ"ח
מורשת שיתוף נשים בפיזמוני הפלמ"ח

מידע נוסף

מושגים מקושרים
הסכם ההכשרות

ספרים מקושרים:
אשה עברייה אל הדגל
הפלמ"ח בראי הצילום
הצנחנית שלא שבה - סיפור שליחותה של חנה סנש
השומרות שלא שמרו
מהי תרומתו של הפלמ"ח לעיצוב אופייה של מדינת ישראל
מהפכת הענוות, אשה ורובה בארץ ישראל
ספור חיים כתרבות
עלי זית וחרב, כרך י' - אשת חיל עברייה
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פלמ"חאיות על המשמר

סרטים מקושרים:
זוכרים את שוריקה

עדויות מקושרות:
גיוס חברות לפלמ"ח - אורי יפה
דוד רם - על הפלמ"ח
הבנות הפלמ"ח - סימה שרי
הכשרות עמיעד
הפלמ"ח - עדות אישית
זיוה ואיתמר ארבל - ראיון
זלמן פרח - השירות בפלמ"ח, גיוס נשים לפלמ"ח
חברות בפלמ"ח
חברות בפלמ"ח - אוריאלה ערן
חברות בפלמ"ח - בנות העמקים
חברות בפלמ"ח - גאולה ירון
חברות בפלמ"ח - דבורה ספקטור
חברות בפלמ"ח - יעל (דגני) יפה ודינה גרט (גרפלד)
חברות בפלמ"ח - ציפי נריה
חברות בפלמ"ח - רחל סבוראי
חברות בפלמ"ח - שושנה בקר
חברות בפלמ"ח בתעשיית הנשק
חברות בפלמ"ח: בית הערבה
חברות בפלמ"ח: החיפניות
חברות בפלמ"ח: הכשרות פלמ"ח - הקמת צובא
חברות בפלמ"ח: הראשונות שהתגייסו לפלמ"ח
חברות בפלמ"ח: חברות שדות-ים וגבעת-חיים
חברות בפלמ"ח: חטיבת יפתח
חברות בפלמ"ח: לוחמות פלוגה ח' וגדוד הפורצים
חברות בפלמ"ח: מלוות השיירות של "זהבי"
חברות פלמ"ח - הכשרה המגוייסת
חברות פלמ"ח - מפקדות המחלקות
יוסף טבנקין - מלחמת העצמאות ב'
סוריקה ברוורמן - חברות בפלמ"ח
סיפורה של תמר אהוביה
פלמחניקיות בקפריסין
ראשית הפלמ"ח
רצינו להילחם וזהו ! - בחורות לוחמות בפלמ"ח
שיח מפקדות בפלמ"ח
שרה יפה - ראיון
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו