> תרבות והווי

חינוך בפלמ"ח
תקציר

החינוך בפלמ"ח היה אמור לכלול את המסר המורכב של יחידה התנדבותית ושיוויונית, בה כל אחד רשאי לשאול ולערער, אולם מחוייב עם זאת לערכי המחנה הפועלי ביישוב

פעולות התרבות וההסברה בפלמ"ח נועדו להקניית דעת ולחישול רוח הלוחמים. החינוך בפלמ"ח היה אמור לכלול את המסר המורכב של יחידה התנדבותית ושיוויונית, בה כל אחד רשאי לשאול ולערער, אולם מחוייב עם זאת לערכי המחנה הפועלי ביישוב (חלוציות, התיישבות, ציונות סוציאליסטית). תנאי חייהם המיוחדים של אנשי הפלמ"ח (מחסור במשאבים, היעדר תשתית נאותה לקיום הפעילות, פיזור גיאוגרפי של היחידות) היקשו על הפעילות החינוכית-תרבותית, וניכרו גם בתכני הפעילות התרבותית.

הפלמ"ח התאפיין בכך שכל אדם, ולו גם טוראי, ראה כזכותו לדעת הכל וכל מפקד ראה חובה לעצמו לספר כל שניתן.
לא תמיד התקיימה ההפרדה בין התחומים. כך נכרכו יחד הנחלת הדעת והדעה בהרצאות בנושא ידיעת הארץ, שזכו למעמד מיוחד, ושהתרכזו בהיסטוריה ובגיאוגרפיה של הארץ, בתולדות היישוב היהודי בארץ וחשיבותו ובהכרת הערבים והמזרח התיכון בכלל. במחנות רבים הותאמו תכני ימי הלימודים לסביבה ולמציאות.

נושאי משנה

היחס למרות הדרג המדיני
יחס חברי הפלמ"ח לנשק
יחס לרכוש - ה'סחיבות'
היחס לשלל
יחסים בין המינים
היסטוריה יהודית - מורשת הריבונות היהודית בישראל
ידיעת הארץ
אידיאולוגיה והחינוך בפלמ"ח
פעילות חינוכית - תרבותית של הפלמ"ח

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
ימים אחדים
יצחק שדה - פעלו ומורשתו
ממני תראו וכן תעשו - על דומגא אישית בשדה-הקרב
ספר המדריך לחינוך גופני
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון הפלמ"ח מספר 72
עלון הפלמ"ח מספר 74

סרטים מקושרים:
אחיותינו גיבורות התהילה
יפתח - ממטולה עד הנגב
יצחק שדה - דיוקן

עדויות מקושרות:
בצלאל עמיר - עדות אישית
החינוך בפלמ"ח ובצה"ל
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו