> תרבות והווי

המנון, סמל ודגל
תקציר

ההמנון, הסמל והדגל מבטאים את ייחודה של היחידה הצבאית והם מושא להזדהות עמה.

ההמנון, הסמל והדגל מבטאים את ייחודה של היחידה הצבאית והם מושא להזדהות עמה. הם נוצרו בהדרגה, וניתן אף לזהות דרגות התפתחות של היחידה על פי תוכן סמליה.

נושאי משנה

המנון הפלמ"ח
סמל הפלמ"ח ודגלו

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
מעין גדעון
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלי זית וחרב, כרך י"א - קו התלם
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו