> יחידות ומבנה ארגוני

מטה הפלמ"ח
תקציר

מטה הפלמ"ח היה אחראי על הקמת היחידות הלוחמות ועל היחידות העורפיות

מטה הפלמ"ח היה הגוף שאחראי על גיוס כוח האדם לפלמ"ח (גיוס נוער השכונות, פלוגות הפלמ"ח באיטליה, גדנ"ע). כמו כן עסק המטה בהקמה וארגון של היחידות העורפיות: שלישות, שירותים רפואיים, שירות הקשר...). המטה גם דאג לארגן כינוסים ארציים לשמירת הקשר בין החברים בפלמ"ח.

נושאי משנה

מטה הפלמ"ח - השלישות
הוראות נוהג ומשטר
דרכי המשפט והענישה בפלמ"ח
שירות רפואי
בית הי"ד - שיקום פצועי הפלמ"ח
קופת הביטוח של הפלמ"ח
שירות הקשר
גיוס נוער שכונות
קשרים בין הפלמ"ח לגדנ"ע
ה'רזרבה' (מילואים)
כינוסי הפלמ"ח
ייסוד מטה הפלמ"ח
קצין מטה להכשרות מגויסות
התארגנות מחדש של מטה הפלמ"ח

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
Rabin - 20 years after - The Biography
איש ליד מכונה
אלון בארץ
בדרך המלך
בית יצחק שדה ביפו - חוברת רקע
בכלים שלובים ; סיפור חייהם של דבורה ואליעזר שושני
האשה בפלמ"ח, כרך שלישי
הגשמה ציונית - תולדות משפחת זלצמן מבלגיה
הכל בא מן האדמה; זכרון לזרובבל גלעד ב-30 לפטירתו
הכל בא מן האדמה; לזכרו של זרובבל גלעד בשלושים למותו
העימות בין בן-גוריון ויגאל אלון במלחמת העצמאות
והוא היה לאגדה
חבר ואיש סוד - שיחות עם סיני (ארנן עזריהו)
חיים בלוך - לזכרו
יגאל אלון - ביוגרפיה פוליטית 1949-1980
ישראל גלילי אל ועל - איגרות ודמויות
לנו קוראים המשעול והרוח
מנשה גביסר
סיפורו של דוידקה
סיפורו של ישעיהו [שייקה] בן אליהו
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עזה רונן - ההבדל בין האפשרי לבלתי אפשרי הוא נחישות האדם
עלון הפלמ"ח מספר 18-19
פנקס שרות א-ב
פרקי עדות - רינה דותן
ראשיתו של הפלמ"ח
שנה בלי יגאל

סרטים מקושרים:
אזכרה ליצחק שדה מפקד הפלמ"ח הראשון
בקריאה ראשונה: יגאל אלון ועל הגדוד הרביעי
השבלים והחרב
יגאל אלון - דרכו
יצחק שדה
יצחק שדה - דיוקן
סטף ורטהיימר - תעשיין ואיש שלום
עזה, ציוניוני דרך
פגישה עם סטף בכפר ורדים
רינה דותן במסגרת פרוייקט תיעוד דור תשח

עדויות מקושרות:
איזה דפני-שדה - סיפור חיים
אליעזר שושני - ראיון
אסתר קנטור - פעילותה בפלמ"ח
הקמת בית החלמה לפצועי הפלמ"ח - בית הי"ד
יוסף ארז - מלחמת העצמאות שלי
יצחק שדה - מאה שנים להולדתו
סיפור חיים - שוש ספקטור
ראיון עם משה [מוסה] זהר

56 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו