> מלחמת העצמאות בחזיתות השונות > פעולות בים
> מלחמת העצמאות > מלחמת העצמאות בחזיתות השונות > פעולות בים

פיצוץ האוניה "האמיר פארוק"
תקציר

האנייה 'אמיר פארוק' הייתה אניית-הדגל של צי-המלחמה המצרי במלחמת העצמאות. היא טובעה בידי חוליית-חבלה של חיל-הים הישראלי, בפיקוד יוחאי בן-נון. החוליה נעזרה בשלוש סירות-נפץ טעונות בחומר-נפץ, המתפוצצות בעת ההתנגשות במטרה. ספינת-האם הייתה אניית חיל-הים 'מעוז'.

האנייה 'אמיר פארוק' הייתה אניית-הדגל של צי-המלחמה המצרי במלחמת העצמאות. היא טובעה בידי חוליית-חבלה של חיל-הים הישראלי, בפיקוד יוחאי בן-נון. החוליה נעזרה בשלוש סירות-נפץ טעונות בחומר-נפץ, המתפוצצות בעת ההתנגשות במטרה. ספינת-האם הייתה אניית חיל-הים 'מעוז'.
סירות-הנפץ הובאו מאיטליה, ובחרטומן הורכבה חבית ובה כ- 250 ק"ג חומר-נפץ. את הסירה הפעיל לוחם אחד, שהיה מכוון אותה אל המטרה, ובמרחק של כ- 100 מ' ממנה היה מוציא ניצרת-הפעלה, ואחר-כך היה משתחרר במשיכת ידית שהייתה מנתקת מצוף, ואליו היה נצמד הלוחם, עד שהיה נאסף בידי חבריו.
החבלנים הימיים התאמנו בכינרת ובנמל יפו בהדרכת מדריך איטלקי, ולקראת מבצע 'יואב' גברו האימונים. ב- 21.10 יצאה שייטת חיל-הים לסיור בחוף רצועת עזה ובמהלך הפלגתה נכנסה לתוקף הפסקת-אש בקרבות.
מיד אחר-כך התגלו שתי ספינות אויב, שזוהו כ'אמיר פארוק' וליידה שולת-מוקשים. לאחר פקודה ראשונה שאסרה לתקוף, הגיע מברק שני שאישר את התקיפה. בשייטת התקיימה התייעצות והוחלט כי החבלנים הימיים הם שיתקפו. בשעה 18:40 התרחקה 'מעוז' מהשייטת והתקרבה אל החוף. בשעה 21:10 עזבו אותה שלוש סירות-המחץ, אותן הובילו יוחאי בן-נון, זלמן אברמוב ויעקב ורדי; וכן סירת-איסוף, אותה השיטו יצחק ברוקמן ויעקב ריטוב.

נושאי משנה

עדות יוחאי בן נון על הפעולה

מידע נוסף

מושגים מקושרים
מבצע יואב - לא רלוונטי
ניסיונות 'החוליה הימית לפגוע במשחתות בריטיות

ספרים מקושרים:
האש והדממה
הקרב על הים, 1947-1970
התקופה לקחה אותנו [יוחאי בן-נון] דיוקן
מלחמת העצמאות
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים

סרטים מקושרים:
יוחאי בן-נון

עדויות מקושרות:
זלמן אברמוב - פעילותי בפלמ"ח ובפלי"ם
יוחאי בן-נון - השירות בפלי"ם ובקומנדו הימי
יוחאי בן-נון - עדות אישית

1 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו