> מלחמת העצמאות

אות הגבורה
תקציר

במלחמת העצמאות הוענק 'אות הגבורה', שהוא אות ההצטיינות הגבוה ביותר בצה"ל, ל- 12 גיבורי-ישראל. שבעה מבין השנים-עשר היו אנשי פלמ"ח.

במלחמת העצמאות הוענק 'אות הגבורה', שהוא אות ההצטיינות הגבוה ביותר בצה"ל, ל- 12 גיבורי-ישראל. שבעה מבין השנים-עשר היו אנשי פלמ"ח.

נושאי משנה

אות הגבורה - זרובבל הורביץ
אות הגבורה - צבי זיבל
אות הגבורה - עמנואל לנדאו
אות הגבורה - אברהם אביגדורוב
אות הגבורה - יזהר ערמוני
אות הגבורה - יוחאי בן נון
אות הגבורה - יאיר רחלי
אות הגבורה - אמיל בריג
אות הגבורה - סימן טוב גאנה
אות הגבורה - בן ציון לייטנר
אות הגבורה - אריה ערמוני
אות הגבורה - רון פלר

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
בעוז רוחם
בעוז רוחם; עטורי הגבורה, העוז והמופת וצל"ש הרמטכ"ל. תש"ח-תשנ"ח
מלחמת העצמאות
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
צל"ש - עשרים שנות גבורה בישראל
צל"ש, עשרים שנות גבורה בישראל
צל"ש; אותות הגבורה, העוז והמופת

סרטים מקושרים:
הקרב על הנגב
יוחאי בן-נון
ירושלים - קרב "הראל"
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו