> מלחמת העצמאות בחזיתות השונות
> מלחמת העצמאות > מלחמת העצמאות בחזיתות השונות

חזית המרכז
תקציר

מלחמת העצמאות התנהלה בכל חזיתות הארץ. בחזית המרכז עיקר הלחימה סבבה באיזור ירושלים.

מלחמת העצמאות של היישוב היהודי בארץ-ישראל, פרצה למחרת החלטת עצרת האו"ם ב- 29.11.1947, כתוצאה מהתנגדות ערביי ארץ ישראל להחלטת העצרת על חלוקת הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית.
המלחמה התנהלה בכל הארץ. בחזית המרכז עיקר הלחימה סבבה באיזור ירושלים. התנהלו קרבות קשים על כיבוש העיר ושחרורה (כיבוש שיח גראח, כיבוש קטמון, אוגוסטה ויקטוריה, קרב הקסטל...) וכן לחימה עזה על הדרך אל העיר (משבר תחבורה, פריצת דרך בורמה...). מבצע שהיווה שינוי ותפנית היה מבצע נחשון (15-3 באפריל 1948)שמטרותיו: פריצת הדרך לירושלים וחילוצה מהמצור .
לוחמי הפלמ"ח פעלו רבות לצורך הגנה על יישובי גוש עציון. אורגנו מספר שיירות שהובילו ציוד לתושבי הגוש, רק חלקן הגיעו ליעדן. מבצעים נוספים בחזית זו התנהלו באיזור לטרון: מבצע דני, מבצע בן נון ומבצע יורם.

נושאי משנה

פרשת האוניה 'אלטלנה'
מלווי השיירות - "זהבי" וה"פורמנים"
פעולת יעזור
פעולה בתל לטווינסקי
הגנת בית הקק"ל
הגנת גוש עציון
מחלקת ההר (הל"ה)
הקרבות לכיבוש הקסטל
משבר התחבורה בכבישים
שיירת נבי דניאל
שיירת חולדה
מבצע נחשון
כיבוש קולוניה
מבצע הראל
כיבוש סאריס
מבצע יבוסי
כיבוש קטמון (קרב סן-סימון)
קרב נבי סמואל
קרבות מתחם הרדאר
כיבוש שייח' ג'ראח
קרב אוגוסטה ויקטוריה
הקרב האחרון בגוש עציון
מבצע מכבי (שלב א')
כיבוש הרי שער הגיא (באב-אל-ואד)
כיבוש בית מחסיר
מבצע מכבי (שלב ב')
הפריצה לעיר העתיקה בירושלים
קרבות רמת רחל
קרבות לטרון
פריצת דרך בורמה
מבצע דני
מבצע ההר
קרב גזר

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
1948: תולדות המלחמה הערבית-ישראלית הראשונה
Colonel David Marcus
South Africa's 800
אילן ושלח - דרך הקרבות של חטיבת גולני
אל מול פני המלחמה החזקה
אתרי קרבות בארץ ישראל
בדרך לא סלולה
בהגנה ובחן - הלוחמות בירושלים הנצורה במלחמת העצמאות
בחזית העורף
בחזית העורף - תל-אביב והתגייסות היישוב במלחמת העצמאות
במצפון נקי - הקרב על לטרון
בעוז רוחם
בת שבע (ים) הזמר הוא לך
בתחבולות מלחמה - סוגיות בענייני ביטחון
הבה נשירה
הדרך לירושלים; גלאב פשה, ארץ ישראל והיהודים
המערכה במבואות ירושלים
המערכה הצבאית בירושלים במלחמת העצמאות
המערכה על הדרך לירושלים - הרצאה
המערכה על לטרון במלחמת העצמאות
המפקד מיקי סטון - מאמר
הר-טוב; מושבה בודדת בהרי יהודה
זכרונות הרטוב
חטיבת "עציוני" בתש"ח - חטיבת הח"יש הירושלמית
חטיבת "פלמ"ח-הראל" בלחימה במרחב ירושלים במלחמת העצמאות
חטיבת הראל שריון, חטיבה 10 במלחמת ששת הימים
חמישים הדקות של קולה
טקס הצבת שלט הנצחה לנופלי קרב בית חרושת "היוצק"
יחי האומץ
ילדי ההפקר - החצר האחורית של תל-אביב המנדטורית
ימיי בפלמ"ח; סיפורו של אלי ביאזי
ירושלים בתש"ח בתמונות
ירושלים, ירושלים
ירושלים, תש"ח-תשמ"ח
כל גל נושא מזכרת
כנס פלוגה ד', פלמ"ח
לסקוב; לוחם, אדם, חבר
מבצע "חמץ" פסח 1948
מגיא ההריגה לשער-הגיא
מדריך כרטא למלחמת העצמאות
מוסף לזכרו של יצחק רבין
מושבת הרטוב במצור
מחלבת "תנובה" ירושלים - שמונים שנות עשייה
מלחמת העצמאות
מלחמת השחרור שלנו
ממאורעות למלחמה - פרקים בתולדות ההגנה על תל-אביב
מערכות הארגון הצבאי הלאומי במלחמה גלויה, 1947-1948
מפלוגות השדה לצי הימי המסחרי
מפת כרטא - ארץ ישראל, אתרי קרבות מלחמת העצמאות
מתי מפנים את ירושלים?
נאמנות כפולה
ניצני החבצלת - המודיעין במלחמת העצמאות, 1948-1949, כרכים א-ב
ספר החיים של קריית-ענבים [מאמר]
עלון חיל התחבורה - המלחמה בשלביה
עלי זית וחרב ו' - יהודים וערבים במאבק על ארץ ישראל
עלילות הסטן והתרנגולת
עם במלחמה - קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות
עצמאות - אוגדן, מבוא
עצמאות - אוגדן, עלון מס' 4 - ל"ה - מחלקת ההר והמבצע לזכרם
עצמאות - אוגדן, עלון מס. 16 - מבצע "בן-נון"
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 18 - נטילת היוזמה - המערכה על יפו
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 27: קרבות עשרת הימים, בזרוע הצפונית של מבצע דני
קרבות עיר בארץ ישראל בניסן תש"ח - מאמר
רומן מכתבים; רות ומירון יששכרי, 1901-1990
שועלים בחרבות
תולדות גדוד 51 מחטיבת גבעתי במלחמת העצמאות
תכנית ד' - הכנתה, עיצובה וגיבושה
תמר כבר לא לומדת כאן

סרטים מקושרים:
ירושלים - קרב "הראל"

עדויות מקושרות:
המעבר מהגדוד הרביעי לגדוד הפורצים
זלמן מרט - עדות אישית
צבאו הפרטי של יוספלה
קרב סאלמה
שמעון אבידן - עדות
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו