> מלחמת העצמאות בחזיתות השונות > חזית המרכז
> מלחמת העצמאות > מלחמת העצמאות בחזיתות השונות > חזית המרכז

כיבוש קטמון (קרב סן-סימון)
תקציר

במבצע 'יבוסי' נקבע האזור הדרומי של העיר כאזור המשימות של הגדוד הרביעי. קטמון שכנה על תוואי גבוה והיוותה עמדת-מפתח בשליטה על דרום העיר. כיבושה היה חיוני לשם הבטחת הקשר עם השכונות היהודיות בדרום העיר, שהותקפו מתוך קטמון והיו מנותקות מחלקי העיר היהודיים.

שכונת קטמון נוסדה בידי ערבים בעלי-נכסים בראשית המאה בדרום ירושלים. עיקר בנייתה בתקופת המנדט, בשנים 1947-1925. בשכונה היו מבני-פאר, מוסדות-ציבור וקונסוליות.
בראשית מלחמת העצמאות נמצאה השכונה בקו-החזית, ואנשי כנופיות פעלו בה ומתוכה , הטרידו את שכונת מקור-חיים בדרום ואת שכונת קריית-שמואל בצפון.
ב- 5.1.48 פוצצה חוליה של אנשי הגנה את מיפקדת הכנופיות, ששכנה במלון סמירמיס.
במבצע 'יבוסי' נקבע האזור הדרומי של העיר כאזור המשימות של הגדוד הרביעי. קטמון שכנה על תוואי גבוה והיוותה עמדת-מפתח בשליטה על דרום העיר. כיבושה היה חיוני לשם הבטחת הקשר עם השכונות היהודיות בדרום העיר, שהותקפו מתוך קטמון והיו מנותקות מחלקי העיר היהודיים.
לאחר קרב נבי-סמואל נותרו בגדוד הרביעי שתי פלוגות לא מלאות ועליהן הוטל לכבוש את השכונה, בסיוע שתי מרגמות "3 ומשוריין נושא תותח של 2 ליטראות. נקבע כי ההתקפה תבוא ממערב, כדי להתרחק מאזור-הביטחון הבריטי.
הערבים היו ערוכים במינזר סן-סימון, בקבוצת הבתים שמסביבו ובשורת הבתים והטראסות שלאורך הרכס. כיבוש השטח הזה היה מביא לנפילת השכונה כולה.

נושאי משנה

ההתקפה הראשונה של מנזר סן-סימון
ההתקפה השנייה וכיבוש המנזר

מידע נוסף

מושגים מקושרים
הגדוד החמישי - גדוד "שער הגיא" (חטיבת הראל)
הגדוד הרביעי

ספרים מקושרים:
איתן לב
בני ברלה - החייל המנותק משמו
דדו - 48 שנה ועוד עשרים יום. כרך א',ב'
דרך אש, הגדוד החמישי של הפלמ"ח במלחמת העצמאות
הפרוזדור - פריצת הדרך לירושלים הנצורה - אפריל 1948
הפרוזדור: פריצת הדרך לירושלים הנצורה - אפריל 1948
הקרב על סן סימון
הראל, חטיבת פלמ"ח-הראל במערכה על ירושלים, תש"ח
לקסיקון כוח המגן "ההגנה"
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
ספר לוחמי גדוד "הפורצים", פלמ"ח הראל - הגדוד הרביעי
עלון הפלמ"ח מספר 62
עלון הפלמ"ח מספר 65
קרב מנזר סן-סימון בשכונת קטמון
קרבות יבוסי
קרייה נאמנה - מצור ירושלים 1948
תש"ח

סרטים מקושרים:
"דדו" - דוד אלעזר
"ושב גיבור החיל מעפר החול"
ירושלים - קרב "הראל"
כיבוש קטמון (א') (קרב סן-סימון)
כיבוש קטמון (ב') (קרב סן-סימון)
כיבוש קטמון (ג') (קרב סן-סימון)
כיבוש קטמון (ד') (קרב סן-סימון)
פרח בן שמונים

עדויות מקושרות:
"מסביב יהום הסער"
גבריאל רפופורט (גברוש) - עדות
החבלנים בגדוד הרביעי
הייתי במחלקת החוד שפרצה למנזר
הקרב בסן-סימון
הקרב בסן-סימון - לחימה בחמת זעם
הקרב על מנזר סן סימון
הקרב על מנזר סן-סימון
הקרב על סן סימון
הקרב על קטמון
השרות בפלמ"ח
חטיבת הראל
חטיבת הראל - סיפורי לוחמים
יוסף טבנקין - מלחמת העצמאות ב'
יוסף טבנקין - מלחמת העצמאות ג
יצאנו "לכמה ימים בודדים"
יצחק לבקוביץ - השרות בפלמ"ח
יצחק רבין - עדות אישית
לוחמות גח"ל בחטיבת הראל
לכל אחד היתה נכונות נפשית להילחם והוא חיכה שמישהו יתן את הפקודה
מהפלי"ם לגדוד הפורצים ולבית דין לעריקים
מזכרונותיה של עליזה פלח
מלחמת העצמאות - עדות אישית
משה כצנלסון - עדות אישית
נפילה בשבי הירדני בקרב הרדאר
סיפורה של פלוגה ב' בגדוד הרביעי של חטיבת הראל
סיפורו האישי של זוהר שלום בפלמ"ח
על הקרבות בירושלים
עליזה פלח - מלחמת העצמאות שלי
קרבות בדרך לירושלים
קרבות הגדוד הרביעי - שמואל חנין מספר
קרבות הגדוד הרביעי במלחמת העצמאות
קרבות קטמון והר ציון
ראיון עם אנשי הפלוגה המסייעת בגדוד הרביעי
ראיון עם הקשרים של הגדוד הרביעי
רפאל איתן [רפול] - קרבות הגדוד הרביעי
רצינו להילחם וזהו ! - בחורות לוחמות בפלמ"ח

18 נופלים מקושרים

4 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו