> מלחמת העצמאות בחזיתות השונות > חזית המרכז
> מלחמת העצמאות > מלחמת העצמאות בחזיתות השונות > חזית המרכז

הפריצה לעיר העתיקה בירושלים
תקציר

לאחר שנכשלו הניסיונות לפרוץ את המצור על הרובע היהודי דרך שער יפו, שנעשו בימים 16-18 במאי 1948, החליט דוד שאלתיאל, מפקד מחוז ירושלים, להטיל את משימת הפריצה ותיגבור הרובע על יחידת הפלמ"ח, שתפסה קודם לכן את הר-ציון, כפעולת-הסחה להתקפה של כוח אחר על העיר העתיקה. שער ציון פוצץ ונפרץ, ולוחמי הפלמ"ח חברו אל תושבי הרובע היהודי המותקף והנצור, והפיחו תקווה בנצורים. אנשי החי"ש הירושלמי, שאמורים היו להיכנס דרך הפרצה ולהחליף את יחידת הפלמ"ח, לא הגיעו. לוחמי הפלמ"ח יצאו מהעיר העתיקה.

הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים היה נתון להתקפות קשות מכל עבריו. תושביו נתפסו לבהלה, והיו שדרשו להיכנע כדי להפסיק את הלחימה, שנראתה להם חסרת סיכוי.
לאחר שנכשלו הניסיונות לפרוץ את המצור על הרובע היהודי דרך שער יפו, שנעשו בימים 18-16 במאי 1948, החליט דוד שאלתיאל, מפקד מחוז ירושלים, להטיל את משימת הפריצה ותיגבור הרובע על יחידת הפלמ"ח, שתפסה קודם לכן את הר-ציון, כפעולת-הסחה להתקפה של כוח אחר על העיר העתיקה.
שער ציון פוצץ ונפרץ, ולוחמי הפלמ"ח חברו אל תושבי הרובע היהודי המותקף והנצור, והפיחו תקווה בנצורים. אנשי החי"ש הירושלמי, שאמורים היו להיכנס דרך הפרצה ולהחליף את יחידת הפלמ"ח, לא הגיעו. לוחמי הפלמ"ח יצאו מהעיר העתיקה.

נושאי משנה

כיבוש הר ציון
כיבוש שער ציון בחומה ויצירת מסדרון אל הרובע היהודי
עזיבת הפלמ"ח ונפילת הרובע היהודי לידי הליגיון הירדני

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
An Unlikely Heroine
אטלס כרטא לתולדות ארץ-ישראל
אטלס כרטא לתולדות ה'הגנה'
איתן לב
בדרך לא סלולה
בהגנה ובחן - הלוחמות בירושלים הנצורה במלחמת העצמאות
בעקבות לוחמי תש"ח - לאזור ירושלים
גדודי הנוער באזור ירושלים בתקופת מלחמת העצמאות
דוד שאלתיאל - ירושלים תש"ח
דף מהסליק - ועדת החקירה לבדיקת הסיבות לכניעת הרובע היהודי בירושלים העתיקה
דף מהסליק; כתב-עת לתולדות ה"הגנה" - ועדת החקירה לבדיקת הסיבות לכניעת הרובע היהודי בירושלים העתיקה בתש"ח
הדרך לירושלים; גלאב פשה, ארץ ישראל והיהודים
ההגנה בירושלים, ספר ראשון
החרדים במלחמת העצמאות
היחידות הדתיות ב"הגנה" ובפלמ"ח
המלחמה על ירושלים
המערכה הצבאית בירושלים במלחמת העצמאות
המצור ה-37 על ירושלים - יומן מלחמת השחרור
הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות
השבויות במלחמת השחרור
זאת ירושלים
חטיבת "פלמ"ח-הראל" בלחימה במרחב ירושלים במלחמת העצמאות
חייל של ירושלים
יומן ירושלים תש"ח, ברובע הנצור ובשבי הלגיון
יחי האומץ
ירושלים - עיונים במערכה על העיר במלחמת העצמאות
ירושלים - עיר ללא חומה
ירושלים במצור, דפי יומן תש"ח
ירושלים בשיר וחזון
ירושלים בתש"ח
ירושלים בתש"ח - חברי ההגנה מספרים
ירושלים בתש"ח בתמונות
ירושלים העתיקה במצור ובקרב
ירושלים לדורותיה
ירושלים לנצח; השירים והפזמונים, האתרים והאנשים
ירושלים, ירושלים
לירושלים
לקסיקון כוח המגן "ההגנה"
מה ומי - לקסיקון מלחמת העצמאות
מוריה בירושלים בתש"ח
מחלבת "תנובה" ירושלים - שמונים שנות עשייה
מלונדון לירושלים - סיפורה של לוחמת ה"הגנה"
מלחמת השחרור של ירושלים בשנת תש"ח
מעטים מול רבים ?
מפת ירושלים - תש"ה
מצור בתוך מצור; הרובע היהודי בירושלים העתיקה במלחמת העצמאות
מתי מפנים את ירושלים?
סיפורו של "הקו העירוני" בירושלים
עלון הפלמ"ח מספר 63
עלון הפלמ"ח מספר 64
עלי זית וחרב ה' - אל מול האתגר הערבי
עלילות הסטן והתרנגולת
עמוד האש - עיון מחדש במבצעים מתקופת המערכה לעצמאות
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 20: ירושלים במלחמת העצמאות, חלק ב
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 21: ירושלים במלחמת העצמאות, מבצע קלשון
עשר שניות באפריל, 8.4.1948; מוקדש ללוחמי הדרך לירושלים
פורצי דרך ירושלים (פרקי עלילות נחשון)
קרבות עיר בארץ ישראל
קרייה נאמנה - מצור ירושלים 1948
שועלים בחרבות
תולדות גדוד 51 מחטיבת גבעתי במלחמת העצמאות
תשעה קבין; ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות

סרטים מקושרים:
המצור על הרובע היהודי בירושלים (א')
המצור על הרובע היהודי בירושלים (ב')
טקס גילוי המצבה של מרדכי פרנקו הי"ד בקריית ענבים - י"ז באייר תשס"ז
ירושלים - המצור והלוחמה (ג')
ירושלים - המצור והלוחמה(א')
ירושלים - קרב "הראל"
לבד על החומות - סיפורם של לוחמי הרובע היהודי בירושלים, בתש"ח
לידתה של אומה
פרח בן שמונים

עדויות מקושרות:
גבריאל רפופורט (גברוש) - עדות
החבלנים בגדוד הרביעי
הפריצה לעיר עתיקה - סיפורו של מוטקה טוב
הפריצה לעיר העתיקה
הפריצה לעיר העתיקה
הפריצה לעיר העתיקה
השרות בפלמ"ח
זלמן מרט - עדות אישית
חברות בפלמ"ח
חברות בפלמ"ח: לוחמות פלוגה ח' וגדוד הפורצים
חוה לויצקי - לוחמת פלמ"ח
חטיבת הראל - סיפורי לוחמים
יוסף טבנקין - מלחמת העצמאות ב'
יצחק ארד - תקופת השירות חטיבת "הראל"
כיבוש הר ציון והפריצה לרובע היהודי - מבט אישי
לוחמות גח"ל בחטיבת הראל
מלחמת העצמאות - עדות אישית
מלחמת העצמאות - עוזי נרקיס
מלחמת השחרור - סיפורו של חיים קמרון
סיפור הדגל מהרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
סיפורה של פלוגה ב' בגדוד הרביעי של חטיבת הראל
סיפורם של שושנה וישראל לרמן
קרבות בדרך לירושלים
ראיון עם אנשי הפלוגה המסייעת בגדוד הרביעי
ראיון עם אנשי מחלקת הסיירים בגדוד הרביעי
ראיון עם אנשי פלוגה ג בגדוד הרביעי
ראיון עם הקשרים של הגדוד הרביעי
רצינו להילחם וזהו ! - בחורות לוחמות בפלמ"ח
שבעים ימים במצור על ירושלים וסביבתה
שרות בפלמ"ח: הלחימה במלחמת העצמאות

2 נופלים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו