> מלחמת העצמאות

ים המלח וסדום
תקציר

בצפון ים-המלח נמצאו מפעל האשלג הצפוני וקיבוץ בית-הערבה, שנוסד ב- 1939. על-פי תוכנית החלוקה של האו"ם נכללו שניהם בתחום המדינה הערבית. בכל השטח התגוררו 590 איש: במפעל 410, בקיבוץ 140 ובמלון קליה - 40 אנשי פלמ"ח.

בצפון ים-המלח נמצאו מפעל האשלג הצפוני וקיבוץ בית-הערבה, שנוסד ב-1939. על-פי תוכנית החלוקה של האו"ם נכללו שניהם בתחום המדינה הערבית. בכל השטח התגוררו 590 איש: במפעל 410, בקיבוץ 140 ובמלון קליה - 40 אנשי פלמ"ח.
מתוך 388 הגברים, רותקו 120 למפעל והיתר אורגנו ביחידות קרביות: 75 לוחמים בשתי מחלקות פלמ"ח, 40 במחלקת חי"ש בבית-הערבה ו - 145 בחי"מ. לפי נתוני הימים ההם היה ציודם של מגיני ים-המלח טוב יחסית. לכל לוחם היה נשק אישי ולרשותם עמדו 'פיאטים', מקלעים ומרגמות, אך גם בכך לא היה מענה לכוחו ולחימושו של הליגיון הירדני.
הפלוגה בצפון ים-המלח הייתה מורכבת ממחלקה של וותיקים, שאומנו בפלוגה ח' ברמת-רחל, והיתר - אנשים שגוייסו בערים שונות בארץ. קליה שימשה מעין בית-ספר לטירונים ולהכשרת חיילים שנועדו לשמש תגבורת לכיתות ה"פורמנים" המאבטחים את התחבורה, ולכוח שנועד לאבטח את גוש צפון ים-המלח.
כוח הפלמ"ח היה הגורם היחיד שהיה מוכן להירתם למאמץ להכנת תוכנית-הגנה שתקיף את הגוש כולו.
פלוגת הפלמ"ח, שהוצבה בבית-הערבה כדי לסייע באירגון ההגנה של האזור, ראתה עצמה כאחראית הראשית לעניין הכללי, אך לא ניתנו לה האמצעים והסמכות. כל תוכנית שהוגשה לגורמים המוסמכים, עברה דיונים, ערעורים, השגות ועיכובים. כך שלא ניתן להכין תוכנית שתקיף את כל הגורמים, שמצידם המשיכו לפעול לפי האינטרסים שלהם. לא הועילו כל הפניות למטה ה'הגנה' במחוז ירושלים לקבל סמכויות-חירום.

נושאי משנה

תוכנית ההגנה על ים המלח ועקרונות הפעולה
פיצוץ גשר על ואדי קלט
קשיים ובעיות בהגנת סדום
משא ומתן עם הליגיון על השליטה בצפון ים המלח
ההתקפות על המשטרה והכפר א צאפי
הקשר האוירי בין סדום למרכז הארץ

מידע נוסף

מושגים מקושרים
מבצע "לוט"
מלווי השיירות - "זהבי" וה"פורמנים"
פלוגה ח'
תפיסת עין גדי וייצוב קו על ידי חטיבת אלכסנדרוני

ספרים מקושרים:
אטלס כרטא לתולדות ה'הגנה'
בחרט פלמ"ח
בחרט פלמ"ח - מהדורה חדשה
בית הערבה - ספורו של קיבוץ בית הערבה 1939-1948
ההגנה על סדום 1948-1934
הירדן
המערכה לשחרור ישראל
חבל ים המלח
ים המלח במלחמת העצמאות
ים המלח וחופיו
ים המלח ומדבר יהודה
מבצע לוט וכיבוש עין-גדי
מה ומי - לקסיקון מלחמת העצמאות
מול הים הכבד
ספר הנגב
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון הפלמ"ח מספר 73
עלי זית וחרב, כרך י' - אשת חיל עברייה
שלום צפורה...שלום אבשלום

סרטים מקושרים:
בית הערבה
גברת יהודית לוי-יערי - אחות בסדום במלחמת העצמאות
גואל לויצקי
גואל לויצקי - סיפור חיים
טיסת לילה - פרשת נבי רובין
יוסף שר-שלום - ראיון
סדום במלחמת העצמאות - א
סדום במלחמת העצמאות - ב
סדום במלחמת העצמאות - ג
סדום מאז ולתמיד
ראיון עם משה יוטבת

עדויות מקושרות:
אברהם [עוג'ה] לוי - עדות אישית
הפלוגה המקובצת - פלמ"ח
הפלמ"ח בבית הערבה
חברות בפלמ"ח: בית הערבה
נעים דהאן - עדות
סדום במלחמת העצמאות, 1947-1949
קרבות לטרון (רכס התותחים)

2 נופלים מקושרים

3 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו