> הקומנדו הצרפתי
> יחידות ומבנה ארגוני > הקומנדו הצרפתי

הקומנדו הצרפתי במבצע "חורב"
תקציר

במבצע 'חורב' סופחה הפלוגה לגדוד 7 ולקחה חלק במבצע, בכיבוש משלטי התמילה. המשימה שהוטלה עליה היה כיבוש משלט י"ג.

במבצע 'חורב' סופחה הפלוגה לגדוד 7 ולקחה חלק במבצע, בכיבוש משלטי התמילה. המשימה שהוטלה עליה היה כיבוש משלט י"ג. מפקדה היה משוכנע ביכולתה לבצע בעצמה את המשימה ודחה כל ניסיון של המג"ד יששכר (ישכה') שדמי להציע לו עזרה.
בליל 26.12.48 תקפה הפלוגה את משלט י"ג בעוצמה ובמהירות שהפתיעו את המצרים והביאו לכיבושו המהיר. בשעה 17:00 יצאו משטח הכינוס בחלוצה ובשעה 00:45 היה המשלט בידיהם. הפלוגה נערכה להגן על המשלט שכבשה, אך תוך זמן קצר החלו התקפות-הנגד של המצרים. טדי ביקש מהמג"ד סיוע ארטילרי וקיבל אותו. ההתקפות לא פסקו, מספר הנפגעים גדל והתחמושת החלה אוזלת.
המג"ד 'ישכה' יצא בשעה 03:10 עם תגבורת - פלוגתו של סולל כהן ומחלקה מפלוגת 'ברן' (אברהם אדן) - שפרס אותה על סוללת המסילה, כ- 100 מ' מהמשלט. אל המשלט עצמו שלח את המחלקה של אריאל אילת, מפלוגת ברן.
הכוח שעל המשלט הדף את התקפות המצרים, אך היה ברור כי אם לא יגיע הגדוד התשיעי עד עלות השחר, תהיינה התקפות המצרים קשות ויעילות יותר. ואמנם, עם שחר, החל הכוח שהחזיק במשלט י"ג לסגת, בלא לדעת כי הגדוד התשיעי מתקרב. בעת הנסיגה השאירו הרוגים על המשלט. את פצועיהם ריכזו ליד המסילה והסתירו אותם מתחת למעביר-מים. בינתיים פרץ הגדוד התשיעי את שדה המוקשים שעיכב אותו והחל לנוע לעבר המשלטים י"ג, י"ד ו-ט"ו. פלוגת וייסברג כבשה את משלט י"ג.
כאשר שבו אנשי הפלוגה אל מעביר-המים גילו כי המצרים רצחו את הפצועים והתעללו בצורה קשה בשמונה גופות, והדבר עורר זעזוע קשה.
לפלוגה היו גם 7 פצועים. בכך עלה מספר ההרוגים ל- 15 (חמישית ממספר הלוחמים) והפלוגה הועברה לבאר-שבע להמשך התארגנות. לאחר מכן פורקה ואנשיה פוזרו בין פלוגות הגדוד השביעי.

שמות ההרוגים: אדגר דרייפוס, ראובן שטיינמיץ, ישראל הלימי, מרדכי הלימי, מרדכי טויטו, שרל אוחיון, אלכס גולדין.מידע נוסף

מושגים מקושרים
מבצע חורב (לא רלוונטי)

ספרים מקושרים:
La guerre d'ind'e pendance d'Israel 1948-1949
T'emoignage
בדרך המדבר והאש
הנגב בהתיישבות ובמלחמה
הקומנדו הצרפתי במסגרת המח"ל, שירותם בנגב
חטיבת הנגב במערכה, סדרת: החטיבות והחילות במלחמת השחרור
חטיבת הנגב, חיות הנגב
יישוב הנגב 1960-1900
לא על מגש של כסף, תולדות מדינת ישראל מראשית ההתיישבות עד עידן השלום
מה ומי - לקסיקון מלחמת העצמאות
נגב - NEGHEV
ספר הנגב
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עד הנגב
עלון עמותת דור הפלמ"ח - חוברת מספר 2
שיר הלל ל"קומנדו הצרפתי"

סרטים מקושרים:
הקומנדו הצרפתי
קלטת לזכרו של אלי (אליעזר) אוברלנדר הי"ד

עדויות מקושרות:
הקרבות בנגב
לוחמי פלוגה א' בגדוד הרביעי
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו