> חברות בפלמ"ח

חברות בתפקידים מקצועיים
תקציר

שמות חברות הפלמ"ח בתפקידים מקצועיים.

שרות רפואי, סעד
אבני (קנטור) אסתר
בן שמואל יוכבד
הדה דגנית
דותן רינה
זגגי (אורן) רות
זמיר רינה
טל חגית
יפה חנה
יפה שרה
ליברמן (בזם) חנה
מס מירי
פלד זימרה
רמות ברכה

קשר וגידעונות

רוזן ציפורה -
יהל יוכי - איטליה וספינות העפלה
מאיר איה - שויצריה ואיטליה
גידרון תמי - ספינות
דרורה מיימון
מכבי רחל
בצר רחל - איטליה, יד מרדכי לפני נפילתה
הלל (מאירוב) רותה - צרפת
פינס שאולה
חייקין נעה
ביבה - קפריסין
חייקין רות
טוק רחל
דנה כוגן-הורוביץ
צפרה ניצן-מרגולין

חברות פלמ"ח בתע"ש

מילה לוי (אייזנברג - מכון איילון ומכון שבתאי
מנוחה לנג - מכון איילון ומכון שבתאי
מלכה ליברמן (גליק) - מכון איילון ומכון שבתאי
שרה קדמי (גטלר) - מכון איילון ומכון שבתאי
כרמלה רודשטיין (לוצקי) - מכון איילון ומכון שבתאי
יפה גלעד (פרבר) - מכון איילון
צפורה (ציפי) דגן (גרינברג) - מכון איילוןמידע נוסף

ספרים מקושרים:
השומרות שלא שמרו
מהפכת הענוות, אשה ורובה בארץ ישראל
סיפור אישי
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון הפלמ"ח מספר 70
עלי זית וחרב, כרך י' - אשת חיל עברייה
פלמ"חאיות על המשמר

סרטים מקושרים:
נשים בפעילות מבצעית - 2
נשים בפעילות מבצעית - 3
ראיון עם רעיה טראוב - 2 נשים בפעילות מבצעית - 1

עדויות מקושרות:
החברה בפלמ"ח
הכשרות עמיעד
זיוה ואיתמר ארבל - ראיון
חברות בפלמ"ח - בנות העמקים
חברות בפלמ"ח - גאולה ירון
חברות בפלמ"ח - דבורה ספקטור
חברות בפלמ"ח - רחל סבוראי
חברות בפלמ"ח בתעשיית הנשק
חברות בפלמ"ח: החיפניות
חברות בפלמ"ח: הכשרות פלמ"ח - הקמת צובא
חברות בפלמ"ח: הכשרת גבעת השלושה, הגדוד החמישי, חטיבת הראל
חברות בפלמ"ח: מלוות השיירות במסגרת "הפורמנים"
חברות בפלמ"ח:לוחמות הראל
חברות בפלמח - אביבה קפלן ורחל חן
חברות פלמ"ח - מפקדות המחלקות
חטיבת פלמ"ח-הראל בתש"ח
יוסף טבנקין - מלחמת העצמאות ב'
כיבוש צפת במלחמת העצמאות
לוחמות של חטיבת הנגב מספרות
סיפורה של תמר אהוביה
פעילותו הביטחונית של שמעון אבידן
שרה יפה - ראיון
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו