> יחידות ומבנה ארגוני

המחלקות המיוחדות של הפלמ"ח
תקציר

הגדוד הרביעי של הפלמ"ח הוא גדוד המטה אורגן כגדוד היחידות המיוחדות.

הגדוד הרביעי של הפלמ"ח הוא גדוד המטה אורגן כגדוד היחידות המיוחדות. הוא כלל את פלוגה ז' – סיירים; פלוגה י' – ימאים (פלי"ם); מחלקת הטייסים ומחלקת ה"מסתערבים", המחלקה הבלקנית, הסורית והגרמנית.
למפקדו הראשון של הגדוד מונה שמעון אבידן.
מטה הגדוד הרביעי היווה מעין שלד גדודי, ואולם בפועל ניהלו היחידות המיוחדות את פעילותן הצבאית בעצמן. רק התיאום ביניהם לבין שאר הכוחות הצבאיים נעשה בידי מטה הגדוד הרביעי.

נושאי משנה

פלי"ם
המחלקה הגרמנית
המחלקה הבלקנית
הצנחנים הארץ-ישראלים
הפלמ"ח ויחידת נוטרי החוף (משמר החוף)
מחלקת הטיס
מחלקה ערבית - "השחר"
פלוגות הפלמ"ח באיטליה
המחלקה הסורית של הפלמ"ח
המחלקה הדתית של הפלמ"ח
הסיירים ותפקידם בפלמ"ח

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
בעקבות לוחמים, הפלי"ם - סיפור הפלוגה הימית בפלמ"ח
האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו

סרטים מקושרים:
בין גבולות בהרים
גשר בים
המסתערבים
יוחאי בן-נון
מי ישא את הרובה העברי

עדויות מקושרות:
איזה דפני-שדה - סיפור חיים
כנס המחלקה הערבית
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו