> העפלה > העפלה מארצות ערב > מעורבות הפלמ"ח בהעפלה יבשתית מגבול הצפון
> מאבק בבריטים > העפלה > העפלה מארצות ערב > מעורבות הפלמ"ח בהעפלה יבשתית מגבול הצפון

הבעיות העיקריות שאיתן נאלצו להתמודד מארגני ההעפלה
תקציר

מארגני ההעפלה בדרך היבשה נדרשו להתמודד עם שלוש בעיות עיקריות. 1. יציאה חשאית - מי שנתפס (פעילי העלייה והמעפילים כאחד) היה צפוי לעונש חמור. 2. כניסה חשאית - הבריטים אסרו על כניסת העולים והסגירו מעפילים שנלכדו לארצות מוצאם. 3. ליווי המעפילים ואבטחתם

מארגני ההעפלה בדרך היבשה נדרשו להתמודד עם שלוש בעיות עיקריות:
1. יציאה חשאית - מי שנתפס (פעילי העלייה והמעפילים כאחד) היה צפוי לעונש חמור.
2. כניסה חשאית - הבריטים אסרו על כניסת העולים והסגירו מעפילים שנלכדו לארצות מוצאם.
3. ליווי המעפילים ואבטחתם - ההעפלה היבשתית התבצעה באמצעים תחבורתיים דלים ונאלצה להסתייע בגורמים שאמינותם מפוקפקת.
גבול הצפון לא היה באותה עת גבול סגור וקשיח שאין לחצותו. הגבול היה גמיש, פתוח ופעיל דווקא משום שנשמר בידי כוחות ביטחון רבים ומגוונים. שומריו השתייכו למשטרת פלשתינה, לצבא הבריטי, ל'חיל הספר' העבר-ירדני, לצבא ולמשטרה הסורים ולצבא ולמשטרה הלבנונים. לעיתים ניתן היה לעבור את הגבול גם בלא רישיון מתאים. סחורות החליפו ידים בתנאי קירבה ושכנות. הסביבה נודעה כמקום פעילות של מבריחים ושודדים. המיקח והמימכר תפסו מקום מרכזי ביותר בחיי היום-יום. מבצעי ההעפלה שולבו בתנאים ששררו בשטח. נטלו בהם חלק יהודים שהתחזו לערבים, ערבים שסייעו תמורת כסף ויהודים שפעלו ללא הסוואה בקירבת הגבול.
לימים, כתב יגאל אלון מפקד הפלמ"ח, שמכל מיבצעי הפלמ"ח היו מיבצעי ההעפלה בדרך היבשה "האפורים, המייגעים והפחות דרמטיים, ודווקא משום כך - המצויינים ביותר". המימד האנושי, שהתבטא בהושטת סיוע במעבר הגבול ובשלבים הראשוניים של קליטה בארץ, ולאו דווקא ההיבט הצבאי, הוא שהיה הגורם המכריע בהם.מידע נוסף

ספרים מקושרים:
"יורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים"
Britain's Naval and Political Reaction to the Illegal Immigration
בים, ביבשה וגם באוויר - מבט חדש על ההעפלה
בלילות חשוכי כוכבים
בנתיבי הצלה והעפלה
ברוח סערה
דף מהסליק מספר 2 - במאבק ההעפלה
דרך בים - סיפורו של דוד מימון
האקטיביסט
הבולשת חוקרת - ה-CID בארץ ישראל בשנים 1920-1948
ההעפלה
העפלה, 1945-1948
וקבצתים מירכתי ארץ - ההעפלה הרביזיוניסטית והאזרחית ביבשה ובים
מ"ולוס" עד "טאורוס" - עשור ראשון להעפלה בדרכי הים 1934-1944
משני צידי הקְריפטוׂ
נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי
נתיב במים עזים - ההעפלה החלוצית ביבשה ובים
נתיבים נעלמים; פרשיות בהעפלה במחתרת, במדבר ובים
סיפורו של דוידקה
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון הפלמ"ח מספר 55
עלי זית וחרב ז' - הזירה הימית מראשית ההעפלה עד ראשית המדינה, 1934-1949
עלייה ב', 1934-1948
עלייה ב', מתוך סדרת "עידן" 1. מרכז רחל ינאית בן צבי ללימודי ירושלים לנוער
פליטים מנצחים אימפריה
שלב ההחפה במבצעי המוסד לעלייה ב', 1945-1948
תרומת ההעפלה במאבק נגד הבריטים 1945-1947

סרטים מקושרים:
Waves of Freedom
אור בקצה המגף
גשר בים
החול והים
הים האחרון
טקס פרס יוסי הראל 2015 - תשע"ה
כנס 60 שנה להגעת האונייה אקסודוס לחופי ארץ ישראל
עמוד האש - היסטוריה מצולמת
עמוד האש - היסטוריה מצולמת
רגעים של חסד ושל גהינום

עדויות מקושרות:
אברהם זכאי - עדות אישית
אניית המעפילים "אף-על-פי-כן", 1947
בפלמ"ח, בפלי"ם ובהעפלה
ההכשרה הימית; פיצוץ האונייה לינו
השרות בפלי"ם
פלוגות הפלמ"ח באיטליה
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו