תקציר

מעצבי החשיבה הצבאית של הפלמ"ח הניחו כי התורה הצבאית הינה חלק בלתי נפרד מהשקפת עולמם ומניסיונם של הציבור והיחידים המרכיבים את היחידה הצבאית. בפרק זה מושגים אודות התפתחות המחשבה הצבאית בפלמ"ח ואודות דמות המפקד והלוחם בפלמ"ח

בשנת 1941 הוקם הפלמ"ח. אימוניו ופעולותיו בראשית שנות הארבעים הביאו להאצת פיתוחה של התיאוריה הצבאית הארצישראלית המקורית ולשיכלולה. במלחמת העצמאות עמדה תורת הלחימה במבחנה העליון כהלכה.
מעצבי החשיבה הצבאית של הפלמ"ח הניחו כי התורה הצבאית הינה חלק בלתי נפרד מהשקפת עולמם ומניסיונם של הציבור והיחידים המרכיבים את היחידה הצבאית. ערכי היסוד שהדריכו אותם: ראיית האדם כמרכז הכוח של המערכת הצבאית, חינוכו למחשבה עצמית וטיפוח מעורבותו האישית בהבנת עקרונות הלחימה ומטרותיה. ערכים אלה ניכרו בגיבוש תפיסתו הצבאית של הפלמ"ח, שעיקריה - חינוך מתמיד לפריצת מוסכמות ולגמישות מחשבתית, יוזמה בקביעת יעדי הפעולות, עיתויין ועוצמתן, גישה התקפית עקיפה ושילוב לוחמה זעירה ולוחמה סדירה בפעולות יום ולילה.
לרעיונותיו ולאישיותו של יצחק שדה, המפקד הראשון של פלמ"ח, הייתה השפעה מכרעת על פיתוח החשיבה הצבאית של החטיבה.
התיאוריה הצבאית שנוצרה בפלמ"ח הושפעה מתחושת העליונות והמקצועיות בתחום הביטחון שהקרינו אנשי החטיבה ומפקדיה; ובה בשעה היא נטעה בהם הרגשת ייחודיות וביטחון ביכולתם למלא כל צַו שיטילו עליהם ראשי היישוב. גישת הפלמ"ח צמחה ב'הגנה' תוך לימוד מהתורה הצבאית הבריטית וגם בעימות מתוך ניגוד לגישת הצבא הסדיר, בה דגלו שליחי האירגון ששירתו ביחידות הצבא הבריטי וב'בריגדה העברית' במלחמת העולם השנייה.

נושאי משנה

החשיבה הצבאית בפלמ"ח
מקורות ההשפעה על החשיבה הצבאית
שיטות הלחימה של הפלמ"ח
יעדי האימון
משמעת
המפקדים בפלמ"ח
מסעות הפלמ"ח

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
אמנות המערכה; התהוותה של מצויינות צבאית
אנשי פאנפילוב
בכוח התחבולה
ימים אחדים
יצחק שדה - פעלו ומורשתו
מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכים למעשה
מצביא ללא שררה
מקורות המחשבה הצבאית המודרנית
עתודתו של גנרל פאנפילוב
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו

סרטים מקושרים:
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
הקרב על הנגב
יפתח - ממטולה עד הנגב
יצחק שדה - דיוקן
מי ישא את הרובה העברי

עדויות מקושרות:
החברה בפלמ"ח
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו