> מחשבה צבאית

המפקדים בפלמ"ח
תקציר

תכונותיו של המפקד בפלמ"ח, אישיותו ודמותו בעיני פיקודיו במישור החברתי והצבאי היוו מרכיב מרכזי במחשבה הצבאית של הפלמ"ח.

מסגרת הפלמ"ח דרשה שהמועמד לפיקוד יהיה מחונן בסגולות הבאות: יושר לב, ניקיון כפיים, תבונה, יכולת ניסוח בהירה, שקדנות, דייקנות, קור-רוח, כושר מנהיגות ואומץ-לב.
תכונותיו של המפקד בפלמ"ח, אישיותו ודמותו בעיני פיקודיו במישור החברתי והצבאי היוו מרכיב מרכזי במחשבה הצבאית של הפלמ"ח. על המפקד הוטלה אחריות כבדה: להכשיר את אנשיו ללחימה בימי שלום ולהנהיגם בלחימה בעיתות קרב. לפיכך הקדיש מטה הפלמ"ח תשומת לב מיוחדת לחינוכם של המפקדים על פי דמות המפקד הרצויה.
מקומו של החייל-לוחם ומפקדו, ומערכת היחסים הבסיסית שהתפתחה ביניהם, היוו מרכיב חשוב במורשת הקרב של הפלמ"ח, אשר הפכה עם הזמן לנכס צאן ברזל ולחלק בלתי נפרד ממורשת הקרב שהוקנתה לחיילי צה"ל, מאז הקמתו ועד לימים אלה.

נושאי משנה

סגל מפקדים או יחידת עילית
דמות המפקד בפלמ"ח
מפקד כיתה (מ"כ)
מפקד מחלקה (מ"מ)
מפגשי מפקדים
"למדריך" - עלון למפקד

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
אחריו - על מנהיגות ומנהיגים
איך נדלקו מדורות
בין המ"מ למ"כ - מאמר (חלק ב')
בכוח התחבולה
ההתפוטרות
המפקד [מנהיגות צבאית בדרכי נועם]
הפלמ"ח - עבודת תלמידים
הפלמ"ח על רקע גיוס כוח האדם והפעלתו
הקרב על ההחלטה
לוחמים מספרים
מחשבות על הכשרת מפקדי כיתות - מאמר
מלחמה בלתי שגרתית, כרך 3
ממני תראו וכן תעשו - על דומגא אישית בשדה-הקרב
מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכים למעשה
מנהיגות צבאית
סיכת מם-מם
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון הפלמ"ח מספר 12-13
עלון הפלמ"ח מספר 20
עלון הפלמ"ח מספר 21
עלון הפלמ"ח מספר 72
עלי זית וחרב ג' - מדיניות מלחמה מדיניות שלום, סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב היהודי ומדינת ישראל
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח, אנשים ודרך
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
צברים לא מזדקנים
קפא"פ - מהשדה אל שדה הקרב
ראשיתו של הפלמ"ח
רבין - צמיחתו של מנהיג

סרטים מקושרים:
מאיר פעיל על דמות הפלמחניק, רחל רבין-יעקב על יצחק רבין ועל הפלמ"ח
פגישת מחזור קורס מ"כיות - דליה 1947
ראיון עם יצחק ארד [טולקה]

עדויות מקושרות:
איזה דפני-שדה - סיפור חיים
בצלאל עמיר - עדות אישית
החינוך בפלמ"ח ובצה"ל
חברות פלמ"ח - מפקדות המחלקות
מאירקה פעיל - השירות בפלמ"ח
מולה כהן - אבני דרך בפעילותו
על אומץ לב, מיומנות ונסיון בלחימה
שרה יפה - ראיון
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו