> יחידות ומבנה ארגוני

חטיבות הפלמ"ח
תקציר

הפלמ"ח הגיע לשיא פעולתו במלחמת העצמאות. במשך החודשים מארס - אפריל 1948 התארגן הפלמ"ח בשלוש חטיבות - חטיבת "הנגב", חטיבת "הראל" וחטיבת "יפתח".

הפלמ"ח הגיע לשיא פעילותו במלחמת העצמאות. עם ראשית המלחמה גייס הפלמ"ח את עתודותיו (ה"רזרבה") והתארגן בשישה גדודים. במשך החודשים מארס- אפריל 1948 התארגן הפלמ"ח בשלוש חטיבות - חטיבת "הנגב", חטיבת "הראל" וחטיבת "יפתח", שכללו תשעה גדודים.
חטיבות הפלמ"ח השתתפו בתפקידי מפתח במבצעים במהלך מלחמת העצמאות ביניהם: מבצע "דני", מבצע "יואב", ומבצע "עובדה".

נושאי משנה

חטיבת הנגב (חטיבה 12)
חטיבת יפתח (חטיבה 11)
חטיבת הראל (חטיבה 10)

מידע נוסף

מושגים מקושרים
ה'רזרבה' (מילואים)
מבצע דני
מבצע יואב - לא רלוונטי
מבצע עובדה

ספרים מקושרים:
לקסיקון כוח המגן "ההגנה"
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים

סרטים מקושרים:
הקרב על הנגב
יפתח - ממטולה עד הנגב
ירושלים - קרב "הראל"
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו