> חטיבות הפלמ"ח
> יחידות ומבנה ארגוני > חטיבות הפלמ"ח

חטיבת הנגב (חטיבה 12)
תקציר

אופייה של חטיבת "הנגב" הושפעה במידה רבה מהנסיבות הצבאיות והלוגיסטיות המורכבות במרחב הנגב. השטח רחב- הידיים, דלילות היישוב היהודי בנגב, המרחק ממרכז הארץ ומיעוט האמצעים שהוקצו לנגב, כל אלה הטביעו את חותמם על דפוסי ארגונה ופעילותה. מהבחינה הגיאוגרפית כלל מרחב הנגב את השטח מדרום לכביש. מהבחינה הגיאוגרפית כלל מרחב הנגב את השטח מדרום לכביש מג'דל-פלוג'ה-בית ג'וברין (אשקלון- קרית גת- בית גוברין) עד לעסלוג' בדרום ונבטים במזרח. החטיבה הוקמה בחודש מרץ 1948. קציני המטה של החטיבה היו: נחום שריג מפקד החטיבה, עודד מסר, קצין המבצעים. דוד ניב ("ביבי") קצין המודיעין. לחטיבה היו 4 גדודים: הגדוד השני והגדוד השמיני, שהיו גדודים 'מרחביים' ושני גדודי עתודה חטיבתיים: הגדוד השביעי כגדוד [חי"ר והגדוד התשיעי כגדוד פשיטה ממונע. החטיבה נטלה חלק במבצעים ובקרבות הרבים שהתנהלו בתחומי גזרותיה. לוחמיה הגיעו לכל מרחבי הנגב מאל-עריש דרך באר שבע, סדום, הר הנגב ואילת.

אופייה של חטיבת "הנגב" הושפעה במידה רבה מהנסיבות הצבאיות והלוגיסטיות המורכבות במרחב הנגב. השטח רחב-הידיים, דלילות היישוב היהודי בנגב, המרחק ממרכז הארץ ומיעוט האמצעים שהוקצו לנגב, כל אלה הטביעו את חותמם על דפוסי ארגונה ופעילותה. מהבחינה הגיאוגרפית כלל מרחב הנגב את השטח מדרום לכביש מג'דל-פלוג'ה-בית ג'וברין (אשקלון-קרית גת-בית גוברין) עד לעסלוג' בדרום ונבטים במזרח. האוכלוסייה הערבית במרחב הנגב מנתה כ- 120,000 אשר התגוררה ב- 4 ערים ועיירות וב- 30 כפרים ומספר רב של ריכוזי שבטים בדוויים.
האוכלוסייה היהודית בנגב מנתה באותה תקופה כ- 2500 נפש, לרבות ילדים, אשר התגוררה ב- 26 יישובים אשר הוקמו בין השנים 1941 (6) ועד לשנת 1947 (20). הכוחות הבריטיים בנגב [עד לפקיעת המנדט הבריטי ב- 14.5.48], כלל כוחות משטרה אשר איישו את תחנות המשטרה הפזורות במרחב הנגב ויחידות צבא אשר מפקדתם הייתה במחנה ג'וליס.
נחום שריג מונה במחצית חודש דצמבר 1947 למפקד "הבכיר" בנגב. אחת ההחלטות הראשונות שקיבל, הייתה להקים את הגדוד השמיני בנוסף לגדוד השני שכבר היה פעיל במרחב הנגב, ולחלק ביניהם את הנגב לשתי גזרות אחריות (צפונית ודרומית). הוא גם הקים מטה שמקום מושבו היה קיבוץ ניר-עם. בסוף חודש פברואר 1948 החל המטה בפעולות להפצת מידע והסברה ליחידות וליישובים בנגב ותחנת השידור "קול הנגב" החלה בפעולתה. בתל אביב הוקמה יחידה עורפית בפיקודו של יוסף שיין שעסקה בתיאום עם המטכ"ל, מטה הפלמ"ח, ועדת הנגב וגופים אזרחיים שונים.
רק במחצית חודש מרץ 1948, נתקבלה ההחלטה על הקמתה של חטיבה 'מרחבית' שתהייה כפופה למטה הכללי וזיקתה למטה הפלמ"ח תהייה בנושאי חיול, אימונים והשתלמויות מפקדים. קדמו להחלטה זו דיונים רבים ונוקבים בהם לקח חלק שר הביטחון, דוד בן גוריון שהפעיל את מלוא השפעתו למינויו של מפקד חטיבה שלא מקרב הפלמ"ח. בחודשים הראשונים בתפקידו, נשען נחום שריג על מערך לוגיסטי של גופים אזרחיים [שהיו מסונפים להסתדרות הכללית]; "המשביר המרכזי", "סולל בונה", "קופת חולים", "מקורות" ושני הקואופרטיבים לתובלה.
למחרת הפלישה של הצבא המצרי ולאחר שקיבוץ ניר-עם ספג הפגזה ארטילרית, עברה מפקדת החטיבה לקיבוץ דורות. גם שם נפגעה מפקדת החטיבה מהפצצה של מטוסים מצריים (הצריף בו אוחסנו המפות והתצ"א עלה באש). לאחר זמן קצר, עברה מפקדת החטיבה לקיבוץ רוחמה. קציני המטה של החטיבה היו: עודד מסר, קצין המבצעים. דוד ניב ("ביבי") קצין המודיעין. לחטיבה היו 4 גדודים; הגדוד השני והגדוד השמיני שהיו גדודים 'מרחביים' ושני גדודי עתודה חטיבתית; הגדוד השביעי שהיה גדוד חי"ר והגדוד התשיעי שהיה גדוד פשיטה ממונע.
גבול הגזרות בין חטיבת "גבעתי" וחטיבת הנגב היה ציר הכביש מג'דל-פלוג'ה-חברון (אשקלון-צומת פלוגות-חברון). חטיבת "גבעתי" מצפון לציר הכביש וחטיבת הנגב מדרומו. רבים מהמבצעים והפעילויות עד להפוגה השנייה, היו משותפים לשתי החטיבות: מבצע "פלשת", מבצע "אנ- פר", מבצע "מוות לפולש" ומבצע ג.י.ס. [1 ו-2]. לאחר 6 חודשי לחימה שדילדלה את שורות הגדודים והתישה את הלוחמים, קיבלה חטיבת "יפתח", בסוף חודש אוגוסט 1948, את האחריות למרחב הנגב וחטיבת הנגב יצאה למנוחה והתארגנות מחדש לקראת המבצעים העתידיים. עד לערב מבצע "יואב" במחצית חודש אוקטובר 1948, שהתה החטיבה במחנה באר-יעקב. הגדוד השני הועבר לחטיבת יפתח. יתר שלושת הגדודים קלטו כוח-אדם חדש, בעיקרו מקרב מגויסי חו"ל [גח"ל]. נשק מסייע נקלט בחטיבה, כלי רכב שוקמו ונוספו ליחידות והגדודים הפעילו תוכניות אימון והשתלמויות.
במבצע "יואב" עמדו לרשות מטה חזית דרום 5 חטיבות. בשלבו הראשון של המבצע ביצעה חטיבת הנגב פעילויות שמטרתן, הטרדת הצבא המצרי ושיבוש עורקי התחבורה בגזרה המערבית. אחד מגדודי החטיבה השתתף בהתקפה על הכפר עיראק-אל מנשייה ובהמשך תקפו וכבשו גדודי החטיבה את באר-שבע [מבצע "משה"]. לאחר הכיבוש, עברה החטיבה, על 3 גדודיה, לבאר שבע ועסקה במשימות הגנה על הגזרה המזרחית של מרחב הנגב. עוזי נרקיס החליף את חיים בר-לב בתפקיד קצין המבצעים החטיבתי. בחודש נובמבר 1948, חודש הקשר היבשתי עם סדום על ידי כוחות של חטיבת הנגב [מבצע "לוט"]. במרוצת חודש דצמבר, לקראת מבצע "חורב" ביצעו יחידות של החטיבה סיורים ממונעים ורגליים, טיסות סיור ותצפיות בשטחי המדינה [בגזרה המזרחית] שנותרו בשליטת הצבא המצרי. בשלב הראשון של מבצע "חורב" תקפו וכבשו כוחות של חטיבת הנגב, את שורת המשלטים השולטים על ציר הכביש ביר עסלוג' (צומת משאבים) - עוג'ה-אל חפיר (ניצנה). בהמשך המבצע, חדרה החטיבה לחצי- האי סיני והגיעה עד לאבו-עגילה.
ההחלטה על פינויו של חצי- האי סיני הייתה מדינית. חטיבת הנגב פינתה את כוחותיה לגבול ישראל ב- 3 לינואר 1949. החטיבה ויחידותיה חזרו לבאר שבע. בד בבד עם הנסיגה מחצי-האי סיני, נערך מטה חזית דרום לכיבוש רפיח וניתוקה של רצועת עזה מצפון סיני. חטיבת הנגב שותפה בתוכנית, לצדן של חטיבת הראל, חטיבת "גולני" וחטיבה 8, בפועל, רק הגדוד התשיעי בלחימה. ב-10 בינואר חזר הגדוד לבאר שבע. החל מתחילת חודש פברואר 1949, החלו מחלקות המודיעין והסיור של חטיבת הנגב בבדיקת ההיתכנות של תפיסת אום- רשרש (אילת). חודש ימים לאחר מכן, יצאה חטיבת הנגב למבצע "עובדה".
לאחר מבצע "עובדה" עברה מפקדת החטיבה למחנה בגדרה. בחודש מאי 1949 נערך מסדר חגיגי של החטיבה לציון סיומה של מלחמת העצמאות.

נושאי משנה

מטה חטיבת הנגב

מידע נוסף

מושגים מקושרים
מבצע חורב (לא רלוונטי)
מבצע יואב - לא רלוונטי
מבצע לוט
מבצע עובדה

ספרים מקושרים:
60 שנה לקו המים הראשון לנגב
Daring to Live
Eyes of the Beholder
From Syria to Palestine
Military Brief No. 9
Names and Pictures of South-African Machal
South Africa's 800
The Volunteer
The Volunteer - The Success Story of Dyslexic
אורי ואני
איש השורה בראי התקופה
אלבום הכשרת הצופים ו'
בטבעת החנק
בית אשל מתנערת מאבק הזמן
בנתיבי הנגב הנצור - סיפורו של הגדוד השני בפלמ"ח
בנתיבי השרדות הקיבוץ; יד מרדכי בשנים 1947-1949
בעיני המתבונן; סיפורה של יחידת הגיפים של גדוד 9
בערבות הנגב
גוש בית אשל - נבטים במלחמת העצמאות
גרשון דובינבוים (דבמבם)
דניאל רז / 2010-1926
האשה בפלמ"ח, כרך שלישי
הגדוד השני בנגב, תש"ח תש"ט
הדרום במלחמת העצמאות
היה חלום; קיבוץ הראל 1948-1955
הכשרת הצופים ו' במלחמת העצמאות
הם עמדו בחלון והביטו
המחלקה של פָנִי
המחלקה של פני (בודנר בנימין)
המלחמה על ההשרדות - מגן עדן לגיהנום ולאושר
המנכ"ל
המתנדב: ספור הצלחה של דיסלקט
הפלמ"ח והנגב באינטרנט
הקומנדו הצרפתי במסגרת המח"ל, שירותם בנגב
הִתחלתי
התיישבות במלחמה - יישובים שעמדו, פונו, או נפלו במלחת העצמאות 1948
התקפת צה"ל על אבו-עגילה בשלוש מלחמות.
זה אני B-7966
זיכרונות - יערי יצחק [נאבי]
זיכרונות של הכשרה מגויסת בפלמ"ח - מכבי הצעיר גרעין ד' של מכבי הצעיר
חזרתי אל הדרור
חטיבה 8 במבצע "חורב"
חטיבת הנגב במלחמת העצמאות
חטיבת הנגב במערכה, סדרת: החטיבות והחילות במלחמת השחרור
חטיבת הנגב מפלמ"ח ועד היום
חטיבת הנגב פלמ"ח, 1949-1947, בעקבות לוחמים
חטיבת הנגב, חיות הנגב
יונטל קליגר - שלושים למותו
יצחק אביאל
כאן ובארצות רחוקות; ספורים אוטוביוגרפיים וכאלה של מהנדס ישראלי
כיבוש משלטי התמילה
להעז לחיות
לוחמה, מורשת קרב פלמ"ח
לזכרו של הפלמחניק קומם בר-אדון
לכל הכיוונים
לקסיקון כוח המגן "ההגנה"
מאירק'ה
מבצע חורב ואתרי רמת הנגב - 'פרויקט נגב 1948'
מבצע לוט וכיבוש עין-גדי
מבצע עובדה
מה שהיה היה
מהשואה אל שחר חדש
מוש (משה חביב)
מיכה פרי
ממרוקו לעכו ומה שביניהן - סיפור חיים
מסעות חיי בארץ נהריים ובישראל
מצפה בית-אשל, חלוצים במדבר
מרגו
נגב - NEGHEV
נצר משורשיו - סיפור חיים
סופה
סיפור חיים
סיפורים מחיי
ספורי חיי [חלק ראשון]
ספר אחים (אפרים וצבי גובר)
ספר האחים: מעזבונם של אפרים וצבי גובר
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עבודת שורשים - משפחת פיצ'רסקי
עד דגל הדיו
על מדרגות הווילה
על סף הבית
עלון הפלמ"ח מספר 70
עם הקומנדו בנגב
עמידת יד מרדכי - ההשג והצווי
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 10: קרב עוג'ה אל חפיר - ניצנה: הדיפת המצרים מגבולות ישראל
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 17 - מבצע "פלשת"
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 6: חוליקאת - פריצת הדרך לנגב במבצע יואב
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 9: מבצע משה - כיבוש באר שבע
ערב הוקרה לשמחה שילוני וללוחמי חיות הנגב
פלוק (שמואל בוכשלב)
פלמ"ח - אגדה של מציאות
פלמ"ח, פלוגה ג', המח"ש (מחלקת החימוש) נספח לחטיבת הנגב
פרקי חיים
פרקי חיים
קרב השיירה
ראיון עם יוסקה יריב
שבעים לבארות יצחק
שיר הלל ל"קומנדו הצרפתי"
שישים שנה למיצפים בנגב (1943-2003)
שלושה קרבות: רפיח-אל עריש - 1949, 1956, 1967
שמחה שילוני - ראיון

סרטים מקושרים:
"מבצע עובדה"
אזכרה לציון 60 שנה לנפילתו של דודקה מגן
אנדרטת חטיבת הנגב
גרשון דובינבוים (דבמבם) - דברים לזכרו
דחילק מוטקה היא אמרה לו
הגדוד השמיני של חטיבת הנגב
הגדוד השני בנגב
הדסה כליפא - ראיון ותערוכה לזכר אלי כליפא
ההיסטוריה - היא נהיית אחר כך
הים האחרון - "כנגד כול הסיכויים"
המסע אל דגל הדיו - מבצע עובדה
הציונות על-פי משפחות ויספיש ושריג
הקומנדו הצרפתי
הקרב על הנגב
השקת הספר - מאירק'ה
השקת הספר של חטיבת הנגב
חטיבת הנגב במלחמת העצמאות - אוסף צילומים
חלוצים ולוחמים במדבר
טיול הפרלמנט של בית השיטה בעקבות חטיבת הנגב
טקס גילוי מצבה של ליאון סולומונוביץ הי"ד
טקס השקת אלבום תנועת הצופים - גרעין ו' נען/שילר
טקס זיכרון לג'ו עבודי
טקס נטיעת החורשה על-שם דבמבם
טקס נטיעת חורשה בצאלים על-שמו של גרשון דובנבוים [דבמבם] ז"ל
יום הולדת 85 שנים לדידי מנוסי
יוסף שפירא - ראיון
יוסקה יריב - סיפור חיים
ישראל, רפי וסימה כהן
כנס חטיבת הנגב - פלמ"ח
מבצע חורב
מבצע עובדה - קטעי סרט משנת 1949
מסע בעקבות מבצע עובדה
מפגש חברי הכשרת הצופים ו' (נען/קבוצת שילר)
מפגש יום הולדת למפקד ניר עם, ניסן צורי
מפגש רב דורי של משפחת שרולנה כהן
משה דנינו זכרו לברכה
משה רביב - האדם והמפקד, 1924-2003
נחום שריג = פלמ"ח
נמרוד לויטה
סיור של דור ההמשך בנגב
סיפור חייו של לוחם מח"ל והפלמ"ח ארתור גבירץ
עמוס הרפז במלחמת העצמאות
ערב הוקרה לשמחה שילוני וללוחמי חיות הנגב
פגישה בנתניה עם שרולנה כהן, בנו ונכדו
פגישה עם שרולנה במוסך בנתניה
קובץ סרטי תש"ח
קלטת לזכרו של אלי (אליעזר) אוברלנדר הי"ד
ראיון עם יוסף עבודי
שאול ספיר - דרכו בפלמ"ח
שמחה שילוני בן תשעים שנה

אלבומים מקושרים:
חטיבת הנגב - 9

עדויות מקושרות:
הקרבות בנגב
אברהם [עוג'ה] לוי - עדות אישית
אברהם קלוסקי - עדות אישית
אורי בר-רצון - עדות
אריה קובו - סלוניקאי ולוחם פלמ"ח
דוד רם - על הפלמ"ח
הגנת קיבוץ נירים במלחמת השחרור
ההכנות שקדמו למבצע יפתח
הסליקים ותעשיית הנשק בארגון ה'הגנה' ובפלמ"ח
הפעילות באירופה ובמלחמת השחרור
הקרב בביר עסלוג'
זרובבל ארבל - עדות אישית
חברות בפלמ"ח: בית הערבה
חיות הנגב
חיים בר-לב - שירותי בפלמ"ח
חיים ברקאי - ראיון אישי
חיים קרמר - ראיון אישי
יהונתן דותן - ראיון אישי
יהושע ברנשטיין - ראיון אישי
יוסקה יריב - שירותי בפלמ"ח
יחידת הפרשים בגדוד השמיני של הפלמ"ח
יצחק עופר - עדות אישית
כפר דרום במלחמת השחרור
לוחמות של חטיבת הנגב מספרות
מאירקה פעיל - השירות בפלמ"ח
מוניו ברנדווין - עדות אישית
מלחמת העצמאות - עוזי נרקיס
מלחמת השחרור שלי - שמואל [מוליק] בנדורי
משה דרור - סיפור חיים
משה נצר - עדות אישית
נחום שריג - פעילותו בפלמ"ח
ניצול שואה במסלול הפלמ"ח ומלחמת העצמאות
עודד ארזי - ראיון
עמוס הרפז - ראיון
פרקי חיים והפלמ"ח
ראיון עם אברהם זכאי
ראיון עם דוד ניב [ביבי]
ראיון עם יפה ואשר גלעד
רביבים בשנת 1948
שלמה חרון - סיפור חיים
שרותי כאיש מח"ל במסגרת הפלמ"ח במלחמת העצמאות

283 נופלים מקושרים

380 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו