> גדודי הפלמ"ח
> יחידות ומבנה ארגוני > גדודי הפלמ"ח

הגדוד העשירי – "המשוריין" (חטיבת הראל)
תקציר

תחילתו בימי פתיחת הדרך האלטרנטיבית לירושלים – "דרך בורמה". הגדוד התארגן והתבסס בראשיתו על המשוריינים הראשונים, שהופעלו על ידי הפורמנים.

לאחר מבצע "דני", לאור הניסיון שהצטבר, הגיע מטה "הראל" למסקנה כי יש צורך בהקמת יחידה מיוחדת של משוריינים וג'יפים, שתפעל עצמאית, או תסופח ליחידות השונות ע"פ המשימות.
הוחלט על הקמת הגדוד "המשוריין", הוא הגדוד ה- 10 של הפלמ"ח. הגדוד כלל משוריינים, שעליהם הורכבו מכונות הירייה הכבדות ומרגמות שלושה אינץ', וכן הוסעו בהם אנשי חי"ר.
הגדוד התארגן והתבסס בראשיתו על המשוריינים הראשונים, שהופעלו על ידי הפורמנים. כאשר הורחבו משימות הפעולה של המשוריינים התעורר צורך להקים יחידה משוריינת.
הגדוד החל לפעול במבצע "ההר" (19.10.48 – 22.10.48).
פעולתו הראשונה הייתה בכיבוש בית ג'ימאל (19.10.48). לאחר כיבוש המנזר, נשארה מחלקה במקום לשם סיורים ואבטחה. בהמשך פעל כוח מהגדוד בסיורים באזור בית נטיף (20.10.48).
עם כיבוש בית ג'יברין (22.10.48), ירדה מחלקה בדרך מבית ג'ימאל לבית ג'יברין וטיהרה את השטח שמדרום לרפאת. בעת התקדמות חטיבת הראל לעבר בית לחם, סייע הגדוד להתקדמותה וכבש את הכפר חוסאן (22.10.48).
במבצע "חורב" (22.12.48 – 28.12.48) השתתף הגדוד בכל פעולות חטיבת הראל וביצע חסימה בכביש רפיח-עוג'ה.
בנוסף לכך ביצע הגדוד פשיטות בעומק סיני: אחת על קסיימה והשנייה על ביר חסנה (31.12.48.
בפעולות בגזרת רפיח – משלט ג' (05.01.49), מסילת הברזל בין רפיח לאל עריש (08.01.49) השתלבו יחידות מהגדוד ביחידות החטיבה וכן צורף זמנית לחטיבת "הנגב" כדי לסייע בפעולות פשיטה והטרדה בעורף האויב.
במבצע רכש הגדוד שלל חשוב: שני משורינים עם תותחים וחמישה זחלים.
מפקד הגדוד: שלמה שלאוך-שילוח.מידע נוסף

מושגים מקושרים
כיבוש ביר עסלוג' - לא רלוונטי
מבצע ההר
מבצע חורב (לא רלוונטי)
פריצת דרך בורמה

ספרים מקושרים:
Military Brief No. 9
South Africa's 800
בין דגניה לכנרת - ספור חיי
בת שבע (ים) הזמר הוא לך
בת שבעים - "הזמר הוא לך"
הדרך לירושלים; גלאב פשה, ארץ ישראל והיהודים
המערכה במבואות ירושלים
המערכה על הדרך לירושלים - הרצאה
הראל תש"ח, בעקבות לוחמים
הראל, חטיבת פלמ"ח-הראל במערכה על ירושלים, תש"ח
חברים מספרים על ג'ימי
חוברת פלמ"ח הראל מספר 2
חטיבה 8 במבצע "חורב"
חטיבת הראל - יומן מערכה
חללי חטיבת הראל במלחמת העצמאות
ימיי בפלמ"ח; סיפורו של אלי ביאזי
ירושלים - עיונים במערכה על העיר במלחמת העצמאות
לקסיקון כוח המגן "ההגנה"
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון עמותת דור הפלמ"ח מספר 5 - כנס הראל
עלילות גבורה - למען ירושלים
עצמאות - אוגדן, חוברת מס' 1, השיירות לירושלים במארס 1948
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 21: ירושלים במלחמת העצמאות, מבצע קלשון
רבין - צמיחתו של מנהיג

סרטים מקושרים:
גן הראל - חנוכת אתר ההנצחה בירושלים
חטיבת הראל מצדיעה ליצחק רבין
יוספלה - בדרך לירושלים
ירושלים - קרב "הראל"
כנס חטיבת הראל בירושלים, אפריל 2005
סיור מורשת של דור ההמשך בזירת הקרבות בהרי ירושלים
סיור מורשת של דור הפלמ"ח בהרי ירושלים
פלוגה עלי בהר - הסרט

עדויות מקושרות:
גבריאל רפופורט (גברוש) - עדות
השרות בפלמ"ח
זכרונות ממבצעי הפלמ"ח לפני הקמת המדינה ומהקרבות במלחמת העצמאות
זכרונות מתקופת מלחמת השחרור
חטיבת הראל - סיפורי לוחמים
סיפור חיים - שוש ספקטור
ראיון עם אבינעם חדש

19 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו