> יחידות ומבנה ארגוני

פלוגות הפלמ"ח
תקציר

הפלמ"ח בראשיתו התבסס על 12 פלוגות, שמאוחר יותר אוגדו בגדודים. בזמנן, בשנות מלחמת העולם השניה ולאחריה, היו פלוגות אלה הכוח הסדיר היחיד הקבוע של ההגנה ומכאן חשיבותן.

הפלמ"ח בראשיתו התבסס על 12 פלוגות, שמאוחר יותר אוגדו בגדודים. בזמנן, בשנות מלחמת העולם ה-2 ולאחריה, היו פלוגות אלה הכוח הסדיר היחיד הקבוע של ההגנה ומכאן חשיבותן.

נושאי משנה

תרגילי אש פלוגתיים בערבה בשנת 1944
פלוגה א'
פלוגה ב'
פלוגה ג'
פלוגה ד'
פלוגה ה'
פלוגה ו'
פלוגה ז'
פלוגה ח'
פלוגה ט'
פלוגה י' - הפלוגה הימית
פלוגה י"א
פלוגה י"ב
התארגנות פלוגות א – ג
התארגנות פלוגות ד - ו

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
לקסיקון כוח המגן "ההגנה"
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים

סרטים מקושרים:
מי ישא את הרובה העברי
נחום שריג = פלמ"ח
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו