> מלחמת העצמאות

שלבים במלחמת העצמאות
תקציר

התיקוף המקובל מבדיל בין חמישה שלבים במלחמה.

התיקוף המקובל מבדיל בין חמישה שלבים במלחמה:
שלב ראשון - מאורעות ראשונים (30.11.1947 עד 3.4.48).
חטיבת הפלמ"ח וחטיבות החי"ש של ה"הגנה" ניהלו פעולות מגננה כנגד פעילות יזומה של ערביי ארץ-ישראל, שתוגברו במתנדבים חצי-סדירים ממדינות ערב. אירגוני האצ"ל והלח"י, מבצעים פעולות תגמול בקנה מידה מצומצם. עיקר המאמץ לקיום התעבורה ושמירת הקשר עם היישובים המרוחקים.
שלב שני - מפנה ראשון (4.4.1948 עד 14.5.1948).
כוחות ה"הגנה" נטלו את היוזמה ופעלו בהצלחה כנגד ערביי ארץ-ישראל והמתנדבים, על בסיס תכנית ד'. בסיום השלב חוסל כוחם של ערביי הארץ.
שלב שלישי - הפלישה והבלימה (15.5.1948 עד 11.6.1948).
פלישת חמשה צבאות ערביים לתוך גבולות החלוקה, ובלימתם על ידי הכוח היהודי ההופך לצה"ל.
שלב רביעי - קרבות "עשרת הימים" ( 9.7.1948 עד 19.7.1948).
צה"ל עובר למתקפה לאחר חודש הפוגה, במטרה לעקור את האחיזה של הצבאות הערביים בארץ.
שלב חמישי - המתקפות הגדולות-מבצעים אחרונים (פעולות צבאיות נפרדות הנמשכות עד 12.3.1948). היוזמה בידי צה"ל בלבד, המעביר את הלחימה אל שטחי האויב, בעיקר בחזית המצרית.
סיומה הרשמי של המלחמה בהסכמי שביתת-הנשק בין ישראל למדינות הערביות שנטלו חלק בלחימה, שנחתמו בחדשים פברואר-יולי 1949. בהסכמים אלה נקבעו גבולות מדינת ישראל עד 1967.מידע נוסף

ספרים מקושרים:
"גבעתי" כמו כולם; קורות גדוד 55 במלחמת העצמאות
1948: תולדות המלחמה הערבית-ישראלית הראשונה
215 ימים ששינו את פני מולדתנו
75 שנות ה"הגנה"
Brothers at War
Colonel David Marcus
La guerre d'ind'e pendance d'Israel 1948-1949
Military Brief No. 9
Names and Pictures of South-African Machal
Remembering Palestine in 1948
T'emoignage
Volunteers in the War of Independence
אבני דרך - סיורים בעקבות יצחק רבין
אוסף אלכסנדר - אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
אזרחים במלחמה
אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה"
אי יהודי בים ערבי
אל מול פני המלחמה החזקה
אמברגו, עוצמה והכרעה במלחמת תש"ח
אש בהרים
בדרכי שלי
בחזית העורף
בחזית העורף - תל-אביב והתגייסות היישוב במלחמת העצמאות
בטחון ללא שלום; סיפורן של 20 שנים לוהטות
בכוח התחבולה
בני דורי
בעוז רוחם
בעקבות האוצר האמריקאי; פעילות ה"הגנה" בארצות הברית
בעקבות לוחמי תש"ח
בצבת מעצמות - ישראל ולחץ העצמות בשלהי מלחמת העצמאות ומערכת קדש
בראשית; הדרך למדינה ולצבא אחד
ברדתך לנגב - סיורים בנתיבי יערות וקרבות
בריחים של שתיקה - שארית הפליטה וארץ ישראל
גבעתי - כמו כולם, גדוד 55 במלחמת העצמאות
גדוד 53 (הפרברים) בחטיבת גבעתי
גדוד בני ערב
גוי של שבת
גח"ל במלחמת העצמאות
גיבורי חיל - ארגון נכי צה"ל 1948-1998
דבר דבור 1948
דוד בן גוריון - קובץ
דוד בן-גוריון - פרשת חיים בלתי שכיחה
דף מהסליק מספר 3 - פעילות הרכש של ארגון ה'הגנה'
דרוזי - לוחם, אמיץ, ישראלי-גאה
ה"הגנה"
האלים עצלים
הבטחה והגשמה. ארץ ישראל, 1917-1949
הגדות נוספות מתש"ח
הגדות תש"ח
הגיבורה מהפלמ"ח
הגישה העוקפת במלחמת העצמאות
הדרך לירושלים; גלאב פשה, ארץ ישראל והיהודים
ההיסטוריה של ארץ ישראל - מלחמת העצמאות
הזירה הימית - מראשית ההעפלה עד ראשית המדינה
החרדים במלחמת העצמאות
הטור השביעי - ספר ראשון
הייתי חבלן
הכרזת העצמאות
המאבק על ארץ ישראל
המעגל הקרוב
המעופפים הראשונים: אנשי צוות-אוויר במלחמת העצמאות
המעורבות העיראקית במלחמת העצמאות
המצודה בקדמת הכנרת
המתווך
הנציב האחרון
העימות בין בן-גוריון ויגאל אלון במלחמת העצמאות
הקרב על הדגניות
הקריה בשנות כינונה 1948-1955
הרוח והכוח - עמדותיו של בני מרשק
הרועה
הרמטכ"ל הראשון - יעקב דורי
השגת רציפות טריטוריאלית במלחמת העצמאות [מאמר]
התיישבות במלחמה - יישובים שעמדו, פונו, או נפלו במלחת העצמאות 1948
התפתחות הסכסוך המזויין הערבי-ישראלי
ואלה המקומות...100 אתרי ה"הגנה"
זיכרון בספר - ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית
זכרונות עבדאללה אל-תל
חברות וחירות
חטיבת "כרמלי" במלחמת הקוממיות
חטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות (כרך א')
חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי (כרך ב')
חטיבת הראל שריון, חטיבה 10 במלחמת ששת הימים
חמושים לפני המחנה - סיפורה של פלוגה דתית
טעם המערכה
יגאל אלון - ביוגרפיה פוליטית 1949-1980
יום שישי הגדול - ה' באייר תש"ח
יומן המלחמה. 3 כרכים, מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט
יחי האומץ
יחי האומץ
יחסי הכוחות במלחמת העצמאות
יחסי מדינה-צבא בישראל, 1948-1974, יום עיון
ימים אחרונים; המימשל המנדטורי - פינוי ומלחמה
יסודות בסכסוך ישראל-ערב
ישראל גלילי - אל ועל
כוחות המגן הישראליים מאתמול להיום
כותבים 'במבצע', 'במשלט', 'במבצר'
כיצד התבטאה תרומתם הביטחונית של בני העדה הדרוזית ליישוב בארץ לפני הקמת המדינה
כנפי תחזוקה אווירית למדינה
למה, למה פירקו את הפלמ"ח
לסקוב; לוחם, אדם, חבר
מגילת חיים
מדינה בטירונות
מה ומי - לקסיקון מלחמת העצמאות
מה"הגנה" לצה"ל
מה"שומר" לצה"ל - מדריך למורה
מילון מונחים וראשי-תיבות צבאיים
מישוב למדינה
מלחמה בלתי שגרתית, כרך 3
מלחמות לא קורות מעצמן - על זיכרון, כוח ובחירה
מלחמת העצמאות
מלחמת העצמאות - 30 שנה אחרי - מערכות פלמ"ח
מלחמת העצמאות - 35 שנה לסיום מלחמת העצמאות
מלחמת העצמאות - הישגים צבאיים ולחצים מדיניים [מאמר]
מלחמת הערבים בישראל [באספקלריה הערבית]
מלחמת הקוממיות, מבצע "קדש", מלחמת ששת הימים - קווים להשוואה
מלחמת השחרור שלנו
מן "הנודדת"...לפלמח
מן היומן - מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט
מסע של הצדעה לאבא ולכול לוחמי חטיבת אלכסנדרוני
מערך הכוחות בדרך אל עצמאות יהודית בארץ ישראל
מערכות פלמ"ח-מגמות ומעש
מפות תש"ח - קרבות מלחמת העצמאות
מקומם של שיקולים אתיים-מוסריים בהפעלת הכוח ויישומם בפועל מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ועד להקמת המדינה
מרי ומסורת בארץ ישראל בתקופת המנדט
משגב, אמוני ישראל במלחמת השחרור תש"ח-תש"ט
משה דיין - קורות חייו
משוגע על ארץ ישראל - יאיר פרג
משני עברי הגבעה, בריטניה ומלחמת הערבים בישראל
מתי מפנים את ירושלים?
נאמנות כפולה
נוגע במדבר; מסות על ספרות, תרבות, חברה
נוכחות השואה בסמלים ובמיתוסים של מלחמת העצמאות
ניצח האדם את הטנק
ניצני החבצלת - המודיעין במלחמת העצמאות, 1948-1949, כרכים א-ב
נצח האדם טנק
ספר החוזים למזרח התיכון
ספר הפלמ"ח מתורגם ליידיש
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
ספר תולדות ההגנה: ממאבק למלחמה [כרך ג, חלק שני]
על אבדות הערבים ב- 1948 [מאמר]
על המשמר - "השומר הצעיר" במערכות ההגנה והביטחון
על כל אלה - שישים שנה לישראל
עלון הפלמ"ח מספר 57-58
עלון הפלמ"ח מספר 61
עלון הפלמ"ח מספר 64
עלון הפלמ"ח מספר 66
עלון הפלמ"ח מספר 68
עלון הפלמ"ח מספר 69
עלון הפלמ"ח מספר 72
עלון הפלמ"ח מספר 73
עלון הפלמ"ח מספר 74
עלון הפלמ"ח מספר 75
עלון הפלמ"ח מספר 76
עלי זית וחרב א' - מקורות ומחקרים בגנזי ה'הגנה'
עלי זית וחרב ג' - מדיניות מלחמה מדיניות שלום, סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב היהודי ומדינת ישראל
עלי זית וחרב ד' - חומת מגן, שמונים שנה לארגון ה"הגנה"
עלי זית וחרב ה' - אל מול האתגר הערבי
עלי זית וחרב ז' - הזירה הימית מראשית ההעפלה עד ראשית המדינה, 1934-1949
עלי זית וחרב, כרך ח' - מלחמה בת שישים
עלי זית וחרב, כרך ט"ו, סלע המחלוקת
עם במלחמה - קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות
עמוד האש - עיון מחדש במבצעים מתקופת המערכה לעצמאות
עצמאות - אוגדן
עצמאות - אוגדן מספר 19 - ההיבט המדיני: הכרזת העצמאות
עצמאות - אוגדן, מבוא
עצמאות - אוגדן, עלון מס' 2 - מאבק יישובים נגד הפלישה המצרית בציר "החוף"
עצמאות - אוגדן, עלון מס' 3 - הגליל המערבי, מבצע בן עמי
עצמאות - אוגדן, עלון מס. 15 - מעורבות האו"ם במלחמת העצמאות
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 12: הקרבות בגזרת סג'רה - לוביה
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 13 - קרבות רמת יוחנן
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 23: עצמאות - ההיבט המדיני, הכרזת העצמאות
עצמאות - אוגדן, עלון מספר 31: נטילת היוזמה, חיפה - קרב ההכרעה
עצמאות תש"ח-תש"ט
עת מלחמה ועת שלום - עיונים בתולדות מדינת ישראל
פליטים יהודים במלחמת העצמאות
פלמ"ח - אלבום
פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
פלמ"ח - שתי שיבולים וחרב
פלמ"ח, הכוח המגויס של ה"הגנה"
פלמ"ח: פלוגות המחץ של ה"הגנה", 1941-1949
פעולת "מטאטא" כחלק מתכנית ד' והשלכותיה על הפלסטינים בגליל ובמרחב החולה
פקודת יום להקמת צבא הגנה לישראל
צדקת הדרך; משירי המאבק לעצמאות של נתן אלתרמן
צו קריאה תש"ח
צומתי הכרעות מדיניות וצבאיות במלחמת העצמאות
קורות מלחמת העצמאות
קורות מעפיל צעיר
קיצור תולדות ישראל
קרע בתש"ח (מאבקי כוח בצמרת בדרך לניצחון במלחמת העצמאות)
ראשונים בהגנה
רפא"ל
רשימת שלטי ההנצחה שהוצבו באתרי פעולה של ה"הגנה" במחוז תל-אביב
שבעת העמודים שהתמוטטו; המזרח התיכון 1915-1950
שדה המערכה - עיונים בחקר קרבות מלחמת העצמאות
שוחר שלום
שנה בסוגריים - מגוש עציון לשבי הלגיון
שעות מבחן - ביישוב ובמדינה
תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - מדינת ישראל:העשור הראשון
תולדות מחנה מטכ"ל
תכלת ואבק, דור תש"ח - דיוקן עצמי
תכנית ד' - הכנתה, עיצובה וגיבושה
תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ ישראל
תע"ש במחתרת; תעשיית הנשק של ה"הגנה" בטרם מדינה
תפיסת הביטחון של ישראל
תש"ח ואילך - מחקרים של ה אסכולה הירושלמית על צבא, מלחמה וחברה

סרטים מקושרים:
"אלטלנה" - האמת על האונייה שכמעט גרמה למלחמת אחים
הקרב על עמק הירדן
חיל-האוויר הישראלי: המתנדבים הדרום-אפריקאים
כנס להשקת ספר "הגדוד הראשון"
מי גרש את הבריטים
ערב - פינוי? עזיבה? בריחה?
ערב חדש - ראיונות עם חברי פלמ"ח
ערב כ"ט בנובמבר 2016
ערב לציון 15 שנה להקמת בית הפלמ"ח
פלישת צבאות ערב

עדויות מקושרות:
אורי ברנר - ראיון אישי
אריה גל - עדות אישית
הסליקים בתקופת המדינה שבדרך
חברות בפלמ"ח: גדעוניות-קשריות
חברות בפלמ"ח: חטיבת יפתח
חברות בפלמ"ח: מלוות השיירות של "זהבי"
חברות פלמ"ח - מפקדות המחלקות
יוחנן זריז - עדות אישית
יפה ירמצקי - סיפור חיים
יצחק גולן - עדות אישית
מאיר דוידזון - עדות אישית
מלחמת השחרור
משה כץ וחברים מספרים על רמות נפתלי
סיפור חיים - שוש ספקטור
סיפורה של תמר אהוביה
עזרא כהן - ראיון
פעילותו הביטחונית של שמעון אבידן
שירותי בפלמ"ח - גרשון אגמון
שרה יפה - ראיון
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו