> פירוק הפלמ"ח

שינויים בארגון הכוח הארצי
תקציר

לקראת פירוק הפלמ"ח וכתוצאה ממנו נערכו שינויים בארגון הכוח הצבאי במערכת הביטחון האזרחית ובמפקדת ארגון ה'הגנה'.

"פלוגות המחץ" שהוקמו כמסגרת צבאית מיוחדת על-פי פקודת המפקדה הארצית של ה"הגנה" ב- 1941, התפתחו לשלוש חטיבות לוחמות במלחמת העצמאות. המטה והחטיבות פורקו בהדרגה, בפקודת ראש הממשלה ושר הבטחון, דוד בן גוריון, במהלך מלחמת העצמאות ובסופה (1949-1948).
פלוגות המחץ של ה'הגנה' התמידו בקיומן - למרות משברים קשים מ- 1941 עד סופה של מלחמת העצמאות. הכוח עבר שינויים רבים ומילא משימות שונות, גם כאלו שלא תאמו את יעודו הראשון.
לקראת פירוק הפלמ"ח וכתוצאה ממנו נערכו שינויים בארגון הכוח הצבאי במערכת הביטחון האזרחית ובמפקדת ארגון ה'הגנה'.
הצורך ברפורמה נבע מן ההנחה שהשינויים הפוליטיים הצפויים (הצעת החלוקה של ועדת אונסקו"פ) יחייבו את היישוב היהודי בארץ-ישראל לעמוד בכוחות עצמו בעימות כנגד ערביי הארץ, וכפי הנראה - גם כנגד צבאות מדינות ערב השכנות. הערכה זו חייבה היערכות אירגונית ופיקודית שונה מהקיימת בעבר, כדי שההגנה תגיע לרמה צבאית שתאפשר לה להתמודד בהצלחה כנגד הכוחות הערביים.

נושאי משנה

בן גוריון נוטל על עצמו את תיק הביטחון
חידוש פעולתו של 'ועד הביטחון'
פקודת המבנה הארצי
תפיסתו של בן גוריון בדבר אופיו של הכוח הלוחם
השפעת הקמת מפ"ם על יחסו של בן גוריון לפלמ"ח
החיכוכים בין הפלמ"ח וחטיבת עציוני
הדיון בפלמ"ח בישיבת מועצת מפלגת פועלי ארץ ישראל
ביטול משרת ראש המפקדה הארצית
תהליך חיסול המפקדה הארצית של ארגון ה"הגנה"

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
Ha'haganah
אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה"
אלון בארץ
דף מהסליק מספר 7 - תקציבי ה'הגנה' כראי להתפתחות הארגון בשנות ה-20 וה-30
הרמטכ"ל הראשון - יעקב דורי
השגת רציפות טריטוריאלית במלחמת העצמאות [מאמר]
התפתחות כוח המגן העברי 1907-1948
יחוד ויעוד
ישראל גלילי - אל ועל
ישראל גלילי אל ועל - איגרות ודמויות
מה"הגנה" לצה"ל
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
ספר תולדות ההגנה: ממאבק למלחמה [כרך ג, חלק שני]
עלי זית וחרב, כרך ב' - מקורות ומחקרים בגנזי ההגנה
ראשי פרקים בתולדות ההגנה

עדויות מקושרות:
איזה דפני-שדה - סיפור חיים
שמואל אלבק - עדות אישית
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו