> פירוק הפלמ"ח

שינויים במבנה הפלמ"ח
תקציר

תהליך פירוק הפלמ"ח לווה בשינויים ארגוניים בתוך הפלמ"ח.

"פלוגות המחץ" שהוקמו כמסגרת צבאית מיוחדת על-פי פקודת המפקדה הארצית של ה"הגנה" ב- 1941, התפתחו לשלוש חטיבות לוחמות במלחמת העצמאות. המטה והחטיבות פורקו בהדרגה, בפקודת ראש הממשלה ושר הבטחון, דוד בן גוריון, במהלך מלחמת העצמאות ובסופה (1949-1948). מגמת הפירוק עוררה התנגדות חריפה מאוד בקרב חברי הפלמ"ח, מפקדיו וה"עורף הפוליטי-חברתי שלו" כלומר, התנועות הקיבוציות המזוהות עם מפ"ם (מפלגת פועלים מאוחדת). מניעיו המוצהרים של שר הבטחון נבעו משאיפתו לממלכתיות ומכוונתו המוצהרת לבטל מסגרות ארגוניות של טרם מדינה. תהליך פירוק הפלמ"ח נמשך קרוב לשנתיים. היו יחידות שניתוקן מהפלמ"ח לא עורר סערה, שכן נתפס כהכרחי מחמת הצורך לריכוז מאמץ והאחדת הפיקוד בזמן מלחמה. לעומת זאת, יצרו צעדים אחרים שננקטו מחלוקת ציבורית ופוליטית חריפה. כך למשל נותקה מהפלמ''ח כמעט ללא התנגדות מחלקת הטייסים, אולם ניתוק הפלמ"ח-ים (פלי"ם) חולל סערה קשה.

נושאי משנה

פרשת חטיבת הנגב
הוצאת מחלקת הטיס ממרות מטה הפלמ"ח
דלדול מטה הפלמ"ח
בן גוריון עוקף את מטה הפלמ"ח
גדוד המשורינים הראשון אינו נכלל בפלמ"ח
ניתוק מחלקת המסתערבים (השחר) מן הפלמ"ח
הפסקת גיוס בוגרי תנועות הנוער לפלמ"ח עם הקמת הנח"ל
הפקודה לפירוק מטה הפלמ"ח
סופו של המאבק כנגד פירוק הפלמ"ח
עיקרי הפעולות שננקטו בתהליך פירוק הפלמ"ח
סוגיית המשמעת במחלוקת על פירוק הפלמ"ח
פירוק חטיבות הפלמ"ח
הקמת חיל הים ופרוק הפלי"ם
פעולותיו של בן גוריון לפירוק הפלמ"ח

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו