> פירוק הפלמ"ח

מינויים
תקציר

תהליך פירוק הפלמ"ח לווה במספר משברי מינויים של מפקדים בכירים.

נושאי משנה

מינויי גלילי כרמ"א ודורי כרמטכ"ל
משבר המינוי של יצחק שדה למפקד חטיבה
משבר המינויים
סבב המינויים ופרישתו של יגאל אלון

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
ההתפוטרות
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו