> פירוק הפלמ"ח

לאחר פירוק הפלמ"ח
תקציר

בעקבות פירוק הפלמ"ח פרשו והתפוטרו מפקדים מצה"ל. כמו כן, פירוק הפלמ"ח הותיר משקע שלילי בקרב רבים, והיה לנושא מחקר ודיון שנים רבות קדימה.

נושאי משנה

הפרישה המואצת של יוצאי הפלמ"ח מצה"ל - כללי
המחלוקת ההיסטוריוגרפית בדבר פירוק הפלמ"ח
יוצאי פלמ"ח שנותרו בצה"ל לאחר 1949

מידע נוסף

ספרים מקושרים:
ההתפוטרות
הכינוס הארצי השלישי של הפלמ"ח
העימות בין בן-גוריון ויגאל אלון במלחמת העצמאות
מפקד במלחמת העצמאות - פרקי זיכרון של איש פלמ"ח
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
עלון עמותת דור הפלמ"ח מספר 1
עשרים שנות ישראל מהיבטים שונים - אלופי צה"ל 1948-1968
קרע בתש"ח (מאבקי כוח בצמרת בדרך לניצחון במלחמת העצמאות)
תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ ישראל

סרטים מקושרים:
לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957

עדויות מקושרות:
אליעזר שושני - ראיון
מאיר דרזדנר - פעילותי בפלמ"ח
על הפלמ"ח
פירוק הפלמ"ח
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו